Nikola Lencová

 

Jak bude vypadat distanční

výuka?

 

Vážení rodiče,

online výuka sebou nese řadu problémů, ale má též nějaké výhody. Jednou z nich je, že vede děti k větší samostatnosti. Nejvíc pomůžete, když školní práci necháte co nejvíce na nich. Pomahejte jim jen tehdy, když si opravdu nebudou vědět rady a o pomoc vás požádají. I tak bych byla raději, kdyby děti, když si nevědí rady, se obracely spíše na mě než na vás. Věřím, že společně zvládneme i tuto pro vás jistě náročnou situaci. 

 

VÝUKA  

6.ABC - PŘÍRODOPIS

ZADÁNÍ ÚKOLŮ NAJDETE V TEAMSECH 

 

VYPRACOVANÝ ÚKOL ODEVZDÁVÁTE DO ZADÁNÍ V TEAMSECH (popřípadě přes bakaláře, pokud není možné vkládání souborů do Teamsů) Úkol, který žák nahraje a není vypracován správně, je žákovi vrácen. KONTROLUJTE SI hodnocení úkolu.

 

VYHNĚTE SE NEVHODNÉMU CHOVÁNÍ V CHATU (nespamujte)

 

PRÁCE V EDUKAVCE BUDE VŽDY SDĚLENA (děti mohou průběžně edukavku sledovat a vyplňovat testy, pokud budou zapsáni v kurzu) 

 

ČTU SI ZADÁNÍ - PRACUJI DLE ZADÁNÍ (přečtu si zadání několikrát)

 

POKUD NĚČEMU NEROZUMÍM - ZEPTÁM SE (žádná otázka není hloupá)

 

ZADÁNÍ VYPRACUJI DO SEŠITU NEBO DO WORDU (wordový soubor pojmenuji svým jménem, dále mohou použít i jiné nástroje, které word má - záhlaví, zápatí, stránkování, font písma - druh písma, velikost písma, barvy) Zpracovaný soubor žák vytiskne  a vlepí do sešitu. (VYTISKNE JEN V PŘÍPADĚ, POKUD NEPRACUJE DO SEŠITU) 

 

BĚHEM ON-LINE HODIN SI DĚLÁM ZÁPISKY (nadpis hodiny a pojmy, které uslyšíte)

 

NÁRAZOVĚ BUDU V MS TEAMSECH ZADÁVAT DOBROVOLNÉ ÚKOLY (nejsou povinné)

 

ON-LINE HODINA - VÝKLAD LÁTKY (spolupráce s dětmi) - NEBOJTE SE ZAPOJIT DO HODINY  

 

SAMOSTUDIUM - ZÁPIS Z UČEBNICE, PRÁCE S INTERNETEM - VYHLEDÁVÁNÍ ODPOVĚDI, MALOVÁNÍ, 

 

OCENÍM ZPĚTNOU VAZBU - CO JE DOBRÉ A CO BY BYLO DOBRÉ ZMĚNIT V HODINÁCH (zasílete vždy na konci měsíce) HODINY SLOUŽÍ VÁM, DĚLEJME JE TAK, ABY VÁS BAVILI.

 

DÚ 1x za měsíc 

 

VŠE SI ZAKLÁDEJTE DO SEŠITŮ/PORTFOLIA

 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

POKUD SE DÍTĚ NEMŮŽE DOSTAVIT NA VÝUKU zašlete omluvenku prostřednictvím bakaláře - typ zprávy omluvenky

 

Rodič komunikuje s učitelem ze svého rodičovského účtu. 

 

TESTY: testy jsou hlášeny předem

 

Pokud by byl zájem, mohu dětem z 6.C nabídnout doučování látky (M, Př, D, Z, Fy, Čj) - zdarma

 

 

MATERIÁLY K VÝUCE 

- SEŠIT

- UČEBNICE

- MATERIÁLNÍ PODPORA, KTEROU NAJDETE V MS TEAMS

HODNOCENÍ 

A - ODEVZDAL VČAS 

X -ODEVZDAL POZDĚ

N - NEODEVZDAL

 

POKUD PRÁCE NEODPOVÍDÁ ZADÁNÍ JE VRÁCENA ŽÁKOVI.

 

U KAŽDÉHO ŽÁKA SI PÍŠI POZNÁMKY O JEHO AKTIVITĚ. 

 

VÝUKA 

7.BC PŘÍRODOPIS

8.ABC BIOLOGIE ČLOVĚKA 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ NAJDETE V TEAMSECH

 

VYPRACOVANÝ ÚKOL ODEVZDÁVÁTE DO ZADÁNÍ V TEAMSECH (popřípadě přes bakaláře, pokud není možné vkládání souborů do Teamsů) Úkol, který žák nahraje a není vypracován správně, je žákovi vrácen. KONTROLUJTE SI hodnocení úkolu. Na splnění práce mají žáci 45 minut (jedna vyučovací hodina). Čas na vypracování práce může být prodloužen. 

 

VYHNĚTE SE NEVHODNÉMU CHOVÁNÍ V CHATU (nespamujte)

 

ČTU SI ZADÁNÍ - PRACUJI DLE ZADÁNÍ (přečtu si zadání několikrát)

 

PRÁCE V EDUKAVCE BUDE VŽDY SDĚLENA (děti mohou průběžně edukavku sledovat a vyplňovat testy, pokud budou zapsáni v kurzu) 

 

POKUD NĚČEMU NEROZUMÍM - ZEPTÁM SE (žádná otázka není hloupá)

 

ZADÁNÍ VYPRACUJI DO SEŠITU NEBO DO WORDU (wordový soubor pojmenuji svým jménem, dále mohou použtí i jiné nástroje, které word má - záhlaví, zápatí, stránkování, font písma - druh písma, velikost písma, barvy). Váš pracovní list bude mít hlavičku v záhlaví (téma, jméno, třída). Vypracovaný soubor žák vytiskne a vlepím do sešitu. Pokud budu pracovat s internetem, je nutné zapsat zdroj např. vložit odkaz na stánku nebo slovně: informace z wikipedie.

 

BĚHEM ON-LINE HODIN SI DĚLÁM ZÁPISKY (nadpis hodiny a pojmy, které uslyšíte)

 

NÁRAZOVĚ BUDU V MS TEAMSECH ZADÁVAT DOBROVOLNÉ ÚKOLY (nejsou povinné)

 

ON-LINE HODINA - VÝKLAD LÁTKY (spolupráce s dětmi) - NEBOJTE SE ZAPOJIT DO HODINY

 

SAMOSTUDIUM - ZÁPIS Z UČEBNICE, PRÁCE S INTERNETEM - VYHLEDÁVÁNÍ ODPOVĚDI, MALOVÁNÍ

 

OCENÍM ZPĚTNOU VAZBU - CO JE DOBRÉ A CO BY BYLO DOBRÉ ZMĚNIT V HODINÁCH (zasílete vždy na konci měsíce) HODINY SLOUŽÍ VÁM, DĚLEJME JE TAK, ABY VÁS BAVILI.

 

DÚ 1x za měsíc

 

VŠE SI ZAKLÁDEJTE DO SEŠITŮ/PORTFOLIA

 

 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

POKUD SE DÍTĚ NEMŮŽE DOSTAVIT NA VÝUKU zašlete omluvenku prostřednictvím bakaláře - typ zprávy omluvenky

 

Rodič komunikuje s učitelem ze svého rodičovského účtu. 

 

Individuálně mohu s dětmi pracovat na složitějších úkolech.

 

TESTY: testy jsou hlášeny předem

 

MATERIÁLY K VÝUCE

- SEŠIT

- UČEBNICE

- MATERIÁLNÍ PODPORA, KTEROU NAJDETE V MS TEAMS

HODNOCENÍ

A - ODEVZDAL VČAS

X -ODEVZDAL POZDĚ

N - NEODEVZDAL

 

POKUD PRÁCE NEODPOVÍDÁ ZADÁNÍ JE VRÁCENA ŽÁKOVI.

 

U KAŽDÉHO ŽÁKA SI PÍŠI POZNÁMKY O JEHO AKTIVITĚ