Mgr. Milan Garčar

 

HODNOCENÍ !!!!

 

Dobrý den,

 

na základě předem stanovených pravidel jsem vás za vaše práce ohodnotil. Odevzdat vypracovaná zadání bylo po několika prodlouženích termínu možné do 31. 5. 2020.

 

Ve svých elektronických ŽK máte již zapsané známky. Do hodnocení práce za 2.pololetí se tak připočítavají 3 projekty!!

 

S pozdravem,

Garčar Milan

 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - lvl. 2 !!!

 

Na řádcích níže si společně probereme téma Lékařská péčeBezpečné chování. Po přečtení budete schopni odpovědět na otázky, které jsou do textu vloženy. Čti pečlivě a odpověz!!!

Odpovědi na otázky prosím odevzdat do 3.května !!!

(Ti z vás, kteří ještě nesplnili zadání z prvního termínu, učiňte tak nejpozději do 19. dubna !!!)

 

!!! LÉKAŘSKÁ PÉČE A BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ !!!

 

LÉKAŘSKÁ PÉČE

Nemocný člověk musí vyhledat lékaře. Zdravotní zařízení jsou lůžková (nemocnice) nebo ambulantní. Ambulantní znamená, že tam pacienti docházejí. Ambulance mívá čekárnu a ordinaci. Lékařskou péči dělíme na základní a odbornou. Základní lékařskou péči zajišťují praktičtí lékaři, zubaři, gynekologové. Do odborné lékařské péče patří – oční, ušní, kožní, chirurgické a psychiatrické vyšetření. Někdy nás k ošetření musí převézt sanitkou. Lékařskou péči hradí většinou zdravotní pojišťovna.

 

OTÁZKA: Kdo zajišťuje základní lékařskou péči?


BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI

Úraz je poškození našeho těla. Můžeme si způsobit krvácení, zlomeninu, odřeninu, popáleninu a další poranění. Poranění a bolest můžeme způsobit také jiným lidem.
Abychom předešli úrazům, vyhýbáme se nebezpečným situacím a nepřeceňujeme své síly. Dodržujeme pravidla bezpečnosti.
Nejčastější příčiny úrazů dětí jsou:
Skákání do neznámé vody. Otrava alkoholem, drogami. Nevhodné zacházení s elektrickými přístroji, zbraněmi a petardami. Nedodržování pravidel silničního provozu.

 

OTÁZKA: Kdy bývá nejvíce úrazů při hraní si s petardami?


BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - ÚRAZ

Škola, domov, hřiště, les, louka, hory, moře. To jsou místa, kde se můžeme pohybovat. Jsme na těchto místech rádi, ale všude se mohou skrývat různá nebezpečí.
Domov je místo bezpečí, klidu, radosti a pohody. Je tu rodina. I doma se může stát mnoho úrazů. Můžeme se udusit, opařit, otrávit, spálit, pořezat.

 

OTÁZKA: K jakým úrazům může dojít při hraní si na hřišti, v lese, na horách?

 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - ÚRAZY V DOMÁCNOSTI

 

UDUŠENÍ:

Vzduch potřebujeme ke svému
životu. Když nemůžeme dýchat, hrozí nám
poškození mozku nebo i smrt. Igelitové
pytlíky a tašky si nikdy nenasazujeme na
hlavu. Nestrkáme si nic do nosu. U jídla si
nepovídáme a nesmějeme se. Jídlo vždy
důkladně rozkoušeme. Při hře si nikdy nepřikrýváme hlavu polštáři.

 

OPAŘENÍ A POPÁLENÍ:

Opařit se můžeme horkým
jídlem nebo pitím. Spálit se můžeme o horký sporák,
žehličku, fén nebo od ohně na plynovém sporáku
nebo svíčky. Můžeme se popálit i elektrickým
proudem. Nestrkáme kovové předměty do zásuvky. Nesaháme mokrou rukou na zapnuté elektrické spotřebiče.


OTRÁVENÍ:

Otrávit se můžeme tak, že sníme nebo vypijeme jedovatou látku. Nebezpečné jsou jedovaté rostliny a houby,
alkohol a také léky. Nikdy sami nezapalujeme ani
jinak nemanipulujeme s plynovými sporáky a vařiči.
Léky jíme jen ty, které nám dá maminka nebo
tatínek. Nikdy neochutnáváme a nejíme to, co
někde najdeme, nebo nám dá cizí člověk. Pijeme jen známé nápoje. Vyhneme se neznámým tekutinám a alkoholu. Sbíráme známé houby!


POŘEZÁNÍ:

Pořezat se můžeme o střepy rozbité sklenice nebo hrnku, o otevřenou konzervu. Nehrajeme si s ostrými předměty.

 

OTÁZKA: K jakým úrazům může dojít v domácnosti?

 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - ÚRAZY PŘI SPORTU


Zranění mohou být lehká – odřeniny, modřiny, podvrtnutý kotník nebo vážná – zlomeniny, úrazy páteře a hlavy.

Při jízdě na kole a na bruslích bychom neměli zapomenout na helmu, chrániče kolen a loktů, případně rukavice. Musíme dodržovat pravidla silničního provozu.

Lyžujte, s řádným a překontrolovaným sportovním vybavením. Bobujte a sáňkujte pouze na bezpečných místech, nikdy v blízkosti silnice. Vhodně se oblečte - hrozí omrzliny nebo podchlazení. Nechoďte na zamrzlé vodní plochy.

Bruslit choďte na zimní stadion. Jestliže se pod někým prolomí led, přivolejte pomoc.

 

OTÁZKA: Jak se správně připravíš na jízdu na kole?

 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - ÚRAZY U VODY


K vodě nikdy nechoďte sami. Voda je zrádná. I dobrý plavec se může utopit.
U vody dodržujte tato pravidla:
- Nechoď se koupat sám.
- Neplav hned po jídle.
- Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený.
- Neskákej do vody v neznámých místech.
- Neplav do hloubky a nepřeceňuj své síly.


OTÁZKY: Jak se musíte chovat u vody? A proč? Umíš dobře plavat?

 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - OSTATNÍ ÚRAZY


Velmi nebezpečná může být použitá injekční stříkačka. Pokud se o jehlu poraníte, můžete se nakazit nebezpečnými nemocemi, jako jsou žloutenka a AIDS. Taková poranění ihned nahlaste rodičům a ránu vydesinfikujte.


BOUŘKA: V létě jsou často bouřky. Neschovávejte se pod osamělým stromem,
na okraji lesa, na vyvýšených místech, v
blízkosti železných konstrukcí, u vody nebo
na rozlehlé pláni.


POKOUSÁNÍ: Nehlaďte cizí zvířata. Mohou být nemocná nebo vás mohou pokousat.


UŠTKNUTÍ A POŠTÍPÁNÍ: Vyhýbejte se hnízdům divokých včel, vos a sršňů. Jejich bodnutí může být velice bolestivé a pro alergiky i smrtelné. Dávejte si v lese pozor na hady. Kontrolujte, nemáte-li zakousnuté klíště. Můžete onemocnět.

 

OTÁZKA: Víš, jak vyndat správně klíště?

 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - ÚRAZY CHODCŮ


Každý, kdo se pohybuje na chodníku, silnici, jede na kole, v automobilu, či jiném dopravním prostředku, je účastníkem silničního provozu. Aby byl náš pohyb po ulicích a silnicích bezpečný, musíme dodržovat určitá pravidla.
Chodník je určen pro chodce. Chodí se vždy vpravo. Na chodníku si nikdy nehrajeme. Nechodíme po obrubníku a nepřekážíme ostatním.
Když půjdeme po silnici, chodíme vlevo a za sebou. Nosíme pestrobarevné oblečení. Za tmy máme reflexní vesty nebo batohy, které jsou vybaveny odrazkami nebo reflexními pásy.
Při přecházení silnice musíme být vždy velmi pozorní. Pořádně se musíme rozhlédnout. Zelený panáček na semaforu znamená - JDI, červený panáček - STŮJ.
 

OTÁZKA: Jak chodíme po chodníku nebo po přechodu pro chodce?

 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - ÚRAZY V DOPRAVĚ

 

Součástí chodníku může být cyklostezka. Je označena značkou. Kolo cyklisty musí být vybaveno odrazkami, zvonkem a světlem. Cyklista mladší osmnácti let je povinen nosit přilbu. Na kole jezdíme sami až od deseti let. 
V autě jsme vždy připoutaní. Chováme se slušně. Nikdy nerušíme řidiče. Ten se musí soustředit na jízdu a pozorně sledovat provoz.


Při cestování vlakem dodržujeme tato pravidla:
*   Nepřecházíme železniční trať. 

*   Nechodíme po kolejích. 

*   Nevyskakujeme z jedoucího vlaku. 

*   Nevykláníme se z okénka. 

*   Nevyhazujeme z okna žádné 
předměty. 

*   Na nástupišti nečekáme na přijíždějící vlak těsně u koleje. 


 

OTÁZKA: Jaká pravidla dodržuje cyklista?
Jak se budete chovat při jízdě autem a vlakem? 


 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - PRVNÍ POMOC


Pro zachování osobního bezpečí je důležité znát tyto informace:
*   adresa vašeho bydliště 

*   telefonní čísla blízkých osob 

*   telefonní čísla, kterými přivoláte pomoc: 


ZÁCHRANKA 150, HASIČI 150, POLICIE 158
První pomoc může vést k záchraně člověka. Neposkytnutí první pomoci je trestné. Než poskytneme poraněnému první pomoc, zavoláme záchrannou lékařskou službu. Vytočíme telefonní číslo 155. Důležité je zachovat klid a odpovídat stručně a jasně na otázky dispečera.

Obvykle položené otázky:


TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
*   Co se přesně stalo? Tato informace je nutná, aby záchranáři věděli, jakou pomoc vyslat. 

*   Kde se událost stala? Místo události musí být nahlášeno přesně, aby to záchranáři snadno a rychle našli. 

*   Informace o poraněném: pohlaví, věk, počet raněných atd. 

*   Informace o volajícím: Jméno a číslo telefonu (z něhož voláte). 


 

OTÁZKY: Jak budete volat první pomoc? Na co nesmíte zapomenout? 


 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - PRAKTICKÉ RADY PRVNÍ POMOCI


Co dělat, když postižený:


OMDLEL: Položíme postiženého na záda a zvedneme mu nohy
MÁ ZASTAVU SRDCE: Uvolníme dýchací cesty, zakloníme hlavu, zacpeme nos a provedeme dýchání z úst do úst
JE V BEZVĚDOMÍ: Uložíme ho do stabilizované polohy a přikryjeme ho.
NEDÝCHÁ: Rytmicky stlačujeme hrudník, provádíme masáž srdce.
KRVÁCÍ: Přiložíme tlakový obvaz a utáhneme. Předmět zabodnutý v ráně nikdy nevytahujeme.
MÁ ZLOMENOU KONČETINU: Znehybníme končetinu.


Vždy přivolejte dospělého člověka, nezůstávejte u ošetřování sami !!!

 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - PŘÍRODNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI


V životě se můžeme setkat s mimořádnými událostmi.
Jsou to situace, při kterých dochází ke zranění nebo úmrtí více osob, k velkým škodám na majetku nebo životním prostředí.
Mimořádné události způsobuje příroda sama nebo lidé.

Lavina je sesuv velkého množství sněhu. Může zasypat člověka. Proto se musíme na horách pohybovat a lyžovat jen po vyznačených trasách a na sjezdovkách.

Povodně vznikají při tání sněhu na jaře nebo v létě při silných deštích. Řeky se vylévají z břehů. Voda ničí domy, přírodu, zabíjí zvířata a někdy i lidi.

Když jsou v létě dlouho vedra, příroda je hodně suchá. Může vzniknout velký požár. V lese se nesmí rozdělávat oheň.

Při zemětřesení se třese země. Otřesy mohou být slabé (kývá se lustr) nebo silné (padají domy).

Vichřice je silný vítr. Bouřka a vichřice můžou poškozovat domy a lámat stromy.

Při delším suchu nebo velkých mrazech se může zničit úroda.

 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ LIDMI


Jsou to události, které způsobí člověk svou nedbalostí nebo úmyslně.


Hromadné dopravní nehody – havárie aut, autobusu, letadla nebo vlaku. Při hromadných nehodách dochází k vážným zraněním a velkým škodám na majetku.
Terorismus - teroristický útok je napadení nevinných lidí. Teroristé používají různé zbraně a bomby.
Požáry způsobené nedbalostí lidí - požáry mohou být způsobené nepozorností člověka. Můžou vzniknout od nedopalku cigarety, zapálené svíčky, závadami na elektrických spotřebičích nebo únikem plynu. Někdy člověk požár založí úmyslně. Říkáme mu žhář. Tento člověk je velmi nebezpečný.
Úniky jedovatých látek – Do ovzduší nebo vody mohou uniknout jedovaté látky z továrny. Někdy je nutná evakuace lidí.


OTÁZKY: Napiš co je to evakuace. Co si má vzít člověk s sebou? Jak se máš v takové situaci chovat?

 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ - BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ VE ŠKOLE


Škola slouží ke vzdělávání a výchově žáků. Zároveň zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Žák musí respektovat školní řád a dbát pokynů vyučujícího.

V šatně se žák musí přezout a svléct. Zdraví dospělé.

Na chodbě a na schodech chodí vpravo.
Nikdy se nehoní se svými spolužáky.
Ničeho se zbytečně nedotýká. Přidržuje se zábradlí.

Ve třídě se žák chová slušně ke spolužákům a k učitelům. Neničí věci. Nenosí do školy nebezpečné předměty, hračky a jiné věci, které nesouvisí s výukou. Připravuje se denně do školy, dělá úkoly a má v pořádku školní potřeby. Chodí do školy slušně a čistě oblečen.

V tělocvičně a herně poslouchá vyučujícího (Tedy MĚ !!!). Žák cvičí ve sportovním úboru a bez dovolení neleze na sportovní nářadí.Každý úraz vždy hlásí učiteli !!!

 

OTÁZKA: Co by žáci neměli nosit do školy?

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZÁVĚR:

Dnes jste si přečetli velké množství informací, kdy značnou část již znáte buď z I. stupně ZŠ nebo od rodičů. Je důležité, aby vám váš všeobecný přehled umožnil se v konkrétní situace správně zachovat - "neztratit hlavu". To je důležité nejen pro vaše vlastní zdraví, ale případně i pro zdraví někoho, koho znáte, na kom vám záleží.

 

 

Očekávám zaslání vašich vypracovaných odpovědí na adrese:

milan.garcar@litvinovska500.cz

 

 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA - lvl. 2 !!!

 

 

Stále pokračujeme v plnění základních pohybových aktivit, které jsme schopni v provizorních podmínkách dělat !!! Domácí cvičení vás udrží v dobré náladě. 

 

Společným tématem pro 1. i 2. stupeň je nezanedbávání sportovních aktivit. Vzhledem k tomu, že se všichni velice obratně orientujete na internetu, bude pro vás jednoduché najít tréninkové programy pro cvičení v domácím prostředí.

 

Na základě vašich zkušeností a věku najdete na youtube cvičení šité na míru. :)

 

Pro neznalé a nováčky :) - jednoduché zadání slova WORKOUT nebo CVIČENÍ a můžete od rána do večera trénovat se svým oblíbeným trenérem/trenérkou a připravovat své tělo do plavek na letní měsíce!!!

 

Pro posilování a trénování bez nutnosti sledování video návodů nabízím níže připojené cviky, které vám pomohou se zlepšením kondice (bez potřeby činek a posilovacích strojů, pouze cviky s vlastní vahou).

 

- posilování břicha (sedy/lehy, sklapovačky, plank/prkno, nůžky, )

- posilování rukou/zad (kliky, přítahy na hrazdě, plavecký styl - prsa)

- posilování nohou (dřepy, dřepy s výskokem, výpady vpřed/do stran, výpady s výskokem)

- dynamické cviky: skipink, liftink, zakopávání, "panák", cval stranou, "vánočka", skákání přes švihadlo,   běh na místě, přeskoky z nohy na nohu)

 

Přeji vám pevnou vůli při cvičení a těším se na vás v dalších společných hodinách TV.

 

 

 

S pozdravem,

Milan "GARY" Garčar