Mgr. Jarmila Chaloupková

Literární výchova ( 6. A + B)   5. + 6. 11. 2020  - samostatné studium

Zapsat do sešitu:

Jak se stala Berta královnou

z knihy Meč a píseň

Emanuel Frynta  (1923 - 1975)

český básník a překladatel

ÚKOLY:

Odpověz na otázky z Literární výchovy (str.17), otázky neopisuj, jen čísluj a piš odpovědi.

Otázka : 1.,2.,3.,4., 5., 6., 7. 

Dále si najdi informace ve slovníčku pojmů  - POVĚST a POHÁDKA  (str. 61+62) a splň i otázku číslo 8. 

Práci zašli do soboty 7. 11.  

Zdravím Vás všechny a těším se na úkoly (samozřejmě správně vypracované)smiley

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Literární výchova - zadání práce k samostatnému studiu  pro 6. B  v úterý  10. 11. - 1. hodina

   +  pro  6. A ve středu    11.11. -  5. hodina

_______________________________________________________________________________

 

ČÍTANKA    str. 58   Rudolf Mertlík:  ORFEUS A EURYDIKÉ

LITERÁRNÍ VÝCHOVA   str. 22

Úkoly:

1. Přečíst v LV str. 22  Vysvětlivky k textu

2. Přečíst  báji v čítance str. 58

3. Zapsat do sešitu  (6. B - papír - nemá sešity)

Orfeus a Eurydiké

z knihy Starověké báje a pověsti

Rudolf Mertlík (1913 - 1985)

překladatel antických literatur

4. Najít ve slovníčku literárních výrazů   str. 60  heslo   BÁJE   a  stručně + srozumitelně zapsat      informaci o tomto literárním útvaru do sešitu.

Práci   zatím  N E P O S Í L E J T E, v další hodině budeme pokračovat. cheeky

_________________________________________________________________________

Pokračování  pro  6. B   dne  12. 11.  +     6. A   dne   13. 11

_________________________________________________________________________

    Literární výchova  str. 22.

Odpovězte na otázky z přečtené báje  číslo 1., 3., 4., 5., 7., 9.,

Otázky neopisujte , pouze číslujte a připište pod záznam z minulé hodiny  pod informaci o  BÁJI.

Kdo  chce vědět, jak vše dopadlo, může si báji přečíst na internetu ( Seznam - vyhledat Orfeus Eurydiké)  a napsat stručně jako prémii a poslední bod práce .

Práci zašlete  do pondělí 16. listopadu  - můžete i na   chaloupkova.zs@seznam.cz

                                                       smileysmileysmiley

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Literární výchova - zadání práce k samostatnému studiu pro 6. A ve  středu 18. 11. -  5. hodina

   + pro 6. B ve čtvrtek  19. 11.- 3. hodina

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Čítanka str. 65 - Boj s démonem hlubin,  Literární výchova str. 23

Zapiš do sešitu ( 6. B na papír):

Boj s démonem hlubin

z románu Rolf zálesák

Ernest Thompson  SETON  ( érnyst tomsn sítn)  ( 1860-1946)

kanadský přírodovědec, spisovatel, cestovatel

V Literární výchově na str. 66 si přečti informaci o spisovateli  Setonovi, dále na str. 23 se seznam s úvodním textem - informací o románu a hlavním hrdinovi Rolfovi

Odpověz písemně na tyto otázky. Jako obvykle otázky neopisuj, ale jen čísluj a piš stručné odpovědi"

1. Co román zobrazuje

2. Kdo je hlavní hrdina

3. Kdo ho vychovával a proč?

4.  Proč chlapec utekl z domova?

5. Kam utekl?

 Zápis a odpovědi odešli  jako úkol  do dnešních 20:00 hodin - úkol (6.A - 18.11., 6.B - 19.11.)

Potom si přečti text ukázky v čítance na str. 65, abys s ním mohl(a) příští hodinu pracovat

                                                                  smileysmileysmiley________________________________________________________________________________