Mgr. Ivana Švejdová - anglický jazyk - 5. roč.

Angličtina - 5. ročník

ivana.svejdova@litvinovska500.cz

 

Informace pro rodiče: Pokud z časových, technických či jakýchkoliv jiných důvodů nebudete moci práce Vašich dětí odeslat na můj e-mai, vůbec nic se neděje. U dětí na prvním stupni stačí, aby práci zkontrolovali rodiče. Mám ale pocit, že kontakt se školou, byť takto nepřímý a zredukovaný, přibližuje děti v současné nepříjemné situaci jakémusi normálnu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. března

 

Domácí práce - pondělí 16. března

 

1) Zahrajte si nejméně třikrát toto jednoduché pexeso (vzpomínáte si, proč se hra vlastně jmenuje pexeso : -) s větami v přítomném čase. KAŽDOU větu při otočení kartičky zopakujte nahlas.

https://decko.ceskatelevize.cz/jazyky/aj-bila-pani#episode4game3

 

2) Procvičili jsme důkladně sloveso být (She is, He isn't, Are you?) a nyní začneme pracovat se slovesem mít (I have got a car, I've got a car). Snad nám to půjde i takto na dálku. 

 

Have - oznamovací věty - jednotné číslo

I have got a car.    zkráceně:     I've got a car.    Mám auto. 

You have got a car. zkráceně:   You've got a car. Máš auto. 

He has got a car.    zkráceně:   He's got a car.    Má auto. 

 

Na této stránce https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/sloveso-have-got si v první tabulce přečtěte pomalu všechny věty až do It has got five windows. - Má to pět oken. Vpravo si u celých vět poslechněte jejich znění v angličtině a věty jednou nebo dvakrát zopakujte. Zkuste co nejpřesněji výslovnost napodobit. 

Na závěr přeložte tyto čtyři věty a pošlete mi je. Do předmětu e-mailu prosím uveďe: 5-jméno a příjmení dítěte-datum. Pošlete prosím do neděle odpoledne. Děkuji. 

a) Mám dvě kočky. b) John má sestru. c) Máš bratra. d) Ona má papouška a dva hady. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - úterý 17. března

 

1) Zahrajte si tyto dvě krátké hry. Klikněte vždy na ampliónek a slovo krásně zopakujte. Potom jej přetáhněte k českému překladu. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5513

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5486

 

2) Sloveso mít - have - věty oznamovací - množné číslo

 

We have got a car.  Máme auto. 

You have got a car. Máre auto. 

They have got a car. Mají auto. 

 

Znovu se podívejte do tohoto odkazu na první tabulku a všechny věty v tabulce po nahrávce zopakujte. 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/sloveso-have-got 

 

A přeložte: 

a) Máme zahradu. b) Mají velký dům. c) Máte problém! d) Peter má dva křečky. 

 

Pokud byste někdo měl se slovesem mít problémy, určitě mi dejte vědět, něco společně vymyslíme. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - středa 18. března

 

1) Zopakujte si předložky místa:

PŘEDLOŽKY 1
PŘEDLOŽKY 2

PŘEDLOŽKY 3

2) V učebnici na straně 40 vypracujte cvičení 1 a 2. Můžete, ale nemusíte, použít zkrácené tvary. ( She has got... - She's got...)

 

Dobrovolný domácí úkol - napište 10 až 20 vět o tom, co vy nebo lidé ve vašem okolí MÁTE. (I've got two sisters. Mum has got a big cat. We've got four chairs in the kitchen.)

 

Přeji pěkný zbytek týdne. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - pondělí 23. března

 

Moc děkuji za vypracované úkoly z minulého týdne!

Dnes si nejprve procvičte sloveso být (I am, You are, He is - Já jsem, Ty jsi, On je /// We are, You are, They are - My jsme, vy jste, oni jsou) v tomto interaktivním cvičení: BÝT

Dále se vrátíme ke slovesu mít z minulého týdne. Dvě minutky věnujte tomu, že se podíváte na větičky a jejich český překlad v zadání z pondělí a úterý.

Dále doplňte cvičení v pracovním sešitě na straně 27. 

 

Dobrovolný úkol: Pracovní sešit strana 26. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - úterý 24. března

 

Zopakujte si tázací výrazy When? (Kdy?), Why? (Proč?), Where? (Kde?), Who? (Co?), What? (Co?, Jaký?), How much, How many (Kolik?):

http://www.zstravnik.cz/e_anglictina/cviceni/8trida/Wh_questions.htm

 

Sloveso mít - pokračování. 

Podívejte se v učenici na straně 44 na tabulku pod obrázkem samotného robota. Vysvětluje se v ní, jak vypadá zápor slovesa mít. Mnohem častěji se používají stažené tvary - ty jsou v pravém sloupci tabulky. 

 

I have got a car. - Mám auto.  I haven't got a car. - Nemám auto. 

 

Zkusíte podle tabulky přeložit tyto věty: 

Petr nemá bratra. Jane nemá sestru. Nemáme koně. Nemají psa. Nemáte stůl a židle. 

Nezapomeňte, že v každé anglické větě musí být podmět, takže Nemáme koně přeložíte vlastně jako My nemáme koně. 

 

Pokud byste někteří zápor slovesa mít z učenice nepochopili, určitě mi to napište a domluvíme se na telefonátu nebo ještě lépe na skypovém rozhovoru a já vám vše vysvětlím a sloveso s vámi procvičím. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - středa 25. března

 

S tímto videem si procvičte slova opačného významu. Všechna slova pečlivě zopakujte, zkuste svou výslovnost co nejvíce přiblížit výslovnosti nahrávky. Napište mi, jaká slovíčka pro vás byla nová. 

https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA&t=153s

Slovíčka z videa (jen některá, nemusíte všechna) použijte v následujícím úkolu: 

Napište 10 vět o tom, co nemáme my, oni, Lisa a vy sami (tedy I)

Například: I haven't got a dirty T-shirt. Lisa hasn't got heavy shoes. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - pondělí 30. března

 

Moc vás zdravím a děkuji za všechny úkoly, které jste mi poslali, nebo které s vámi rodiče prošli. Rodiče také moc zdravím a děkuji za spolupráci. 

 

Pripomínám projekt My dream house. Byl zadán ještě ve škole a k odevzdání byl do konce března, ale není třeba nikam spěchat, odevzdejte (pošlete foto) kdykoliv. 

 

Pro zopakování slovesa have se podívejte na toto video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE

Potom si v pracovním sešitě na straně 30 ve cvičeních 1 a 2 procvičte záporné věty se slovesem mít. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - úterý 31. března

 

Pokračujeme v práci se slovesem mít. Tentokrát se zaměříme na otázku.

Ve třetí tabulce: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/sloveso-have-got si pomalu přečtěte všechny otázky, vpravo si opět po kliknutí na amplion poslechněte jejich znění v angličtině a po nahrávce zopakujte. Všímejte si has u 3. osoby jednotného čísla. 

Pěkné video na procvičení slovesa mít:

https://www.youtube.com/watch?v=ssJI-SO5lXA&t=238s

Váš dnešní úkol najdete v pracovním sešitě, strana 30, cvičení 3. 

 

Oddychnout si po té námaze můžete třeba u pěkných záběrů ze Skotska. Víte, kde přesně Skotsko leží?

SKOTSKO

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - středa 1. dubna

 

V páté třídě je třeba se perfektně naučit sloveso být a sloveso mít. Sloveso být jsme intentzivně procvičovali v prvním pololetí. Sloveso mít, zdá se, budeme muset zvládnout na dálku. Půjde to? Už jsme si ukázali a procvičili oznamovací větu kladnou a zápornou i otázku. Pokud má někdo z vás se slovesem být potíže, určitě se mi ozvěte a dohodneme se, jakým způsobem vám ho můžu lépe vysvětlit. 

Na procvičení dnes nabízím několik interaktivních cvičení. Pokud v nich budete mít chyby, určitě je projděte několikrát. Na závěr vás poprosím o přeložení deseti vět. Věty překládejte úplně sami a pošlete mi je i s případnými chybami. Potřebuji zjistit, kde a jaké chyby děláte, abych mohla připravit další hodinu. Děkuji. 

 

MÍT - CVIČENÍ 1

MÍT - CVIČENÍ 2

MÍT - CVIČENÍ 3 - JEDNODUCHÉ

MÍT - CVIČENÍ 4

 

MÍT - OTÁZKY 1

MÍT - OTÁZKY 2 - MONSTER

 

 

1) Mám psa.                                     6) Máme knížky.

2) Tom nemá kočku.                         7) Nemám dům.

3) Má Teddy bratra?                          8) Mají jídlo?

4) Mají tři děti.                                  9) Máš sestru?

5) Nemáme auto.                             10) Máte roušky (masks)?

 

 

Na závěr další pěkné záběry. Víte, kde leží Irsko?

IRSKO beze slov

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - pondělí 6. dubna

 

Moc děkuji za poslané překlady vět. Zdá se, že vám interaktivní cvičení pomohla, téměř všichni jste věty zvládli přeložit bez problému. Dnes zkuste ve větách níže najít chyby. 

 

POZOR: a book, ale books - dohromady to nejde, protože neurčitý člen a znamená nějaký, ale také jeden, jedna

POZOR: ve větách se slovesem mít nezapomínejte na GOT

POZOR: v otázce stojí HAVE vždy před podmětem (Have you got....? Has she got...?)

 

1. I haven't a car. 

2. She have got a brother. 

3. You have got two children?

4. Have you got a CD? - Yes, you have. 

5. Mary she has got a pencil. 

6. Peter has got a cousin?

7. We haven't got a sisters. 

8. Have you a pencil case?

9. Have you got a bike? - No, you haven't. 

10. I hasn't got twenty shoes. 

 

------------------------

Jednoduché video na zopakování OBLEČENÍ - CLOTHES.

(Kalhoty v Británii - trousers, v USA - pants)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - úterý 7. dubna

 

Blíží se Velikonoce. Procvičte si velikonoční slovní zásobu v jednodušší i složitější variantě. 

 

A)

Easter vocabulary - a short video (slovíčka po nahrávce opakujte)

Easter vocabulary - an interactive exercise

 

B)

Peppa Pig (egg hunt = lov na vajíčka, hledání čokoládových velikonočních vajíček)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domácí práce - středa 8. dubna

 

Dnes se vrátíme ke slovesu have - v učebnici na straně 44 vypracujte cvičení 1 a 5. Pošlete mi pouze cvičení 5. 

 

Podívejte se na video o palačinkách. Zkuste porozumět otázkám a krátce na ně odpovědět. Zvládnete odpovědět alespoň na čtyři z nich?

 

Peppa Pig – Pancakes


1) Who loves pancakes?
2) Who wants to help Mummy with the pancakes?
3) Who makes the first pancakes?
4) What does Mummy put on George’s pancake?
5) What does Peppa say after she eats her pancake? Do you know what the word delicious means in Czech?
6) What does Daddy say when Mummy and the children are jumping upstairs?

 

 

 

Přeji vám i vašim rodičům klidné a co nejpěknější velikonoční prázdniny.

Enjoy your Easter holidays!