Mgr. Helena Černá


Školní rok 2020 / 2021

 


Školní rok 2019 / 2020

 

Třídy 6.A a 6.B

Práce na 2 týdny ; 16. - 27.3.

 

Čj - mluvnice- zájmena : - skloňování zájmen rodových - PS str. 62 - procvičit

                                          - přečíst informace v uč. Čj str. 59 - 64

                                          - doplnit do učebnice ( tužkou) str.59 cv.1a,b, 61 cv.4, 63 cv.9a,b, 64 cv.11a,b

PS - doplnit - str.6/ cv. 9,10

Sešit písemné zkoušení - přepis a doplnění str. 52/cv.11b z učebnice Čj

 

ČJ - literární výchova :- přečíst z čítanky článek Říkali mi Leni str. 160 - 165

                                       - z uč. LV odpovědět písemně do sešitu LV na otázky ze str. 52 (ot.č.1 - 8 )

                                       - zpracovat zadané úkoly MČ 3 ( Bylo nás pět K. Poláček ) na formát A4

                                       - procvičovat čtení - čítanka, časopisy

Čj - sloh : - popis historické stavby - např. hrad, zámek, palác, most apod.

                 - vypracovat do sešitu osnovu a popis ( pomocný text v učebnici slohu na str. 41 - 42)

 

24.3.

Zadané úkoly v PS budou vyhodnoceny po předání v květnu - červnu ?

MČ 3 - zpracování převezmu po návratu do školy

MČ 4 - četba - Jak jsem potkal ryby, O. Pavel - ponechávám na dobrovolnosti

Písemné texty přeposlat na adresu helena.cerna@litvinovska500.cz - informace se týká období od 30.března.

30. března zadám nové úkoly

 

Třídy 6.A a 6.B

Práce na týden : 30.3. - 6.4.

Čj - mluvnice - ústně zopakovat druhy zájmen - učebnice str. 57

                      - dom. sešit Čj  - písemně vyskloňovat v jedn. a množ. čísle "můj králík"

 

PS - str.18 / cv.3 - doplnit

Na www.onlinecviceni.cz - 2. stupeň - český jazyk 6. roč. - podstatná jména - cvičení 01b -

procvičit - zkontrolovat

Vyhodnocení cvičení  / chyby / zapsat do sešitů pís.zkoušení

 

Čj - literární výchova  - čítanka str. 71 - 76 četba textu Hluchoněmá

                                   - učebnice Lv str.24 ot. 7 - pís. odpověď do sešitů Lv  

 

 

Třídy 6.A a 6.B

Český jazyk - úkoly na období : 7.4. - 17.4. /Velikonoce/

 

Čj - mluvnice - procvičování tvarů zájmen

                       - PS str. 18/1,2 doplnit

 

Čj - literární výchova -  práce s textem - článek Hluchoněmá, čítanka str. 71 - 76

                                     - pís. odpověď na poslední neočíslovanou otázku v učebnici Lv str. 25 + obrázek

                                     - přeposlat na můj email

 

Čj - sloh - popis loutky

               - připomenout si popis obecně v učebnici komunikace a sloh str.78

               - přiblížit Hurvínka nebo Máničku - jak vypadá, jak se pohybuje

               - pracovat podle návodu /osnova/ v učebnici slohu str. 47/6

               - napsat koncept popisu do poznámk. sešitu - dokončení práce v týdnu po Velikonocích

 

Přeji všem klidné Velikonoce

 

Informace - upřesnění

MČ 4 - dobrovolná  četba, vlastní stručné zpracování

Čj - mluvnice - zadaná písemná cvičení v PS , domácím sešitě a pís. zkoušení budou zkontrolována po návratu do školy

 

Třídy 6.A a 6.B

Úkoly na týden od 20.4. - 24.4. - český jazyk

 

Čj - sloh - popis loutky (Hurvínek nebo Mánička) - dokončení práce

               - zkontrolovat koncept, opravit chyby

               - upravit text

               - přepsat do sešitu

               - poslat na můj email

 

Čj - mluvnice - procvičování pravopisu

                        - PS str. 6 /cv. 12 - doplnit, neposílat

 

Prosím úkoly z Čj - mluvnice splnit, neposílat, vysvětlíme a opravíme ve škole.

Zadané slohové a literární práce vyhodnocuji - poslat.

 

 

Třídy 6.A a 6.B 

Český jazyk -  práce na týden od 27.4. - 30.4.

 

Český jazyk - mluvnice - procvičování tvarů zvratného zájmena se

                     - tabulka v PS str. 62 - zopakovat skloňování zvratného zájmena se

                     - učebnice Čj str. 59 /cv. 5 doplnit tužkou

                     - PS str. 18 /cv.4 doplnit

 

Čj - sloh - prosím poslat již vypracovaný úkol - popis historické stavby (březnové zadání)

               - někteří mají splněno

 

Čj - literatura - čítanka str. 174 - 177 /přečíst text  Na školním výletě

                       - vypracovat stručný obsah, poslat                     

 

 

Třídy 6.A a 6.B - český jazyk

Zadání úkolů na týden : 4.5. - 7.5.

 

Čj - mluvnice - procvičování tvarů zájmen, číslovky

                       - PS str. 19 /cv. 5, 6  - doplnit

                       - učebnice str. 65 - 66 - prostudovat přehled číslovek

                       - učebnice str. 66 /cv. 2a, b - doplnit tužkou

 

Čj - literatura - poslat  dříve vypracované a neohodnocené dva úkoly z literatury:

                       - Leni - Lv str. 52 -53 (odpovědi na otázky)

                       - Hluchoněmá - Lv str. 24 /7 (odpověď na otázku)

                       - mnozí již odevzdali

 

Hodnocení práce z Čj (literatura, sloh) v době od 11. března 2020 do ukončení mimořádné situace

                       - splněný úkol oklasifikován

                       - nesplněný úkol označen v žákovské knížce písmenem X - lze dodatečně  vypracovat a poslat do 14 dnů

 

Třídy 6.A  a 6.B

Zadání práce z českého jazyka na týden od 11.5. - 15.5.

 

Čj - mluvnice - učivo - skloňování číslovek základních určitých

                        - učebnice Čj str. 67 - 68

                        - prostudovat skloňování číslovek 1 - 99

                        - upozornění: číslovky sto, tisíc, milion, miliarda - skloňování podle vzorů

                          podstatných jmen: sto - město, tisíc - stroj, milion - hrad, miliarda - žena

                        - v PS str. 65 - přehled sklońování číslovek (tabulka)

                        - procvičování učiva: PS str. 20 /cv. 1 doplnit

 

Čj - literatura - písemně vypracovat do sešitu Lv otázky z učebnice Lv  str. 56 /1, 2 , 3, 4

                          z textu v čítance Na školním výletě

 

Třídy 6.A  a 6.B

Úkoly na týden: 18.5.- 22.5. - český jazyk

 

Čj - mluvnice - sklońování číslovek základních neurčitých:

                        - mnoho, kolik, několik, tolik, málo

                        - skloňování číslovek řadových, druhových, souborových a násobných

                        - učebnice Čj  str. 69, pomůcka - PS str. 65 - tabulka

                        - procvičování tvarů číslovek, učebnice Čj str. 115/cv.6, 7, 8 - doplnit, neposílat

 

Čj - sloh - popis pracovního postupu - příprava pokrmu, který zvládnu sám uvařit

                - učebnice Čj komunikace a sloh str.52 - tabulka dole, návod

                - napsat koncept popisu (první návrh) - bude obsahovat seznam potřeb (materiálu)

                  a pomůcek

                - v pracovním postupu dodržovat pořadí jednotlivých úkonů

                - koncept upravit, přepsat do sešitu, odeslat k ohodnocení

   

Třídy 6.A a 6.B

Práce z českého jazyka na týden: 25.5  -  29.5.

 

Čj - mluvnice - procvičování tvarů podstatných jmen, přídavných jmen a číslovek

                        - PS str. 20/cv.2 - vysklońovat a doplnit slovní spojení - neposílat

 

Čj - literatura - ústní opakování literárních výrazů:

                       - nonsensová poezie - učebn. Lv str. 59 a 61

                       - báseń epická, lyrická, lyricko-epická - učebn. Lv str.1/bod 3

                       - v čítance na str. 178 přečíst báseń Ufo, ufo, ufoni od J. Žáčka

                       - písemně odpovědět na otázky v učebn. Lv str. 57/1, 2, 3 - odeslat k ohodnocení

 

Prosím sledovat žákovskou knížku, chybějící úkoly (X) vypracovat a odeslat.

 

Třídy 6.A a 6.B

Úkoly z českého jazyka na týden: 1.6. - 5.6.

 

Čj - mluvnice - slovesa, opakování z 5. ročníku - učebnice Čj str. 70 - 71

                       - přečíst tabulku na str. 71

                       - tužkou doplnit cv. 1 str. 70, cv. 3, 4 str. 71

                       - neposílat

 

Čj - literatura - J. Žáček - Ufo, ufo, ufoni (čítanka str. 178)

                       - písemná odpověď na poslední neočíslovanou otázku

                         v učebnici Lv str. 57

                       - poznámka: Troupovy obrázky v čítance na str. 43, 46, 67, 115, 153, 178

                       - odpovědi poslat k ohodnocení

 

Třídy 6.A a 6.B

Úkoly z českého jazyka na týden: 8. 6.  -  12. 6.

 

Čj - mluvnice - učivo: slovesa, slovesný způsob

                       - PS str. 66, 67, 68 - prostudovat informace

                       - písemně - PS str. 21/cv. 1, 3, 4, 5 - doplnit - neposílat - kontrola v září 2020

                       - učebnice Čj str. 77/cv. 7 - písemně doplnit tužkou - neposílat

 

Prosím uschovat do 7. třídy tyto sešity Čj: písemné zkoušení, domácí úkoly, PS(pracovní sešit 6)

 

Třídy 6.A a 6.B

Úkoly z českého jazyka na týden: 15. 6. - 19. 6.

 

Čj - mluvnice - procvičování učiva 

                       - PS str. 6/cv.12 - doplnit, neposílat - oprava v září 2020

 

Čj - sloh - vypravování, učebnice komunikace a sloh 

               - informace v tabulkách na str. 54, 63, 64

               - napsat zajímavý příběh podle obrázku v učebnici sloh str. 70/cv. 7 A, B

               - nápověda, návod - veršovaný text J. Žáčka - Ufo, ufo, ufoni

               - sestavit koncept, řídit se stavbou vypravování (tabulka str. 64)

               - upravené vypravování odeslat k ohodnocení

             

 

 

Milí chlapci  a děvčata 6. A a 6. B třídy,

protože se blíží konec nepodařeného školního roku 2019/2020, chtěla bych tento úsek  

Vašeho školního života také uzavřít.

Přeji všem takové vysvědčení, které potěší nejen vás, ale i celou vaši rodinu.

Ráda bych, abyste prožili "normální pohodové prázdniny" se vším všudy, ať je strávíte kdekoliv.

Buďte na sebe opatrní.

Těším se na setkání v novém školním roce 2020/2021.

 

18. června 2020                                                                                        Helena Černá