Jak si vedeme ve školním roce 2017 - 2018

 

 

Nechceme, aby žák ve škole vědomosti jen konzumoval, ale aby byl i sám aktivní a tvůrčí. Proto na naší škole vyhlašujeme značný počet školních soutěží nejen na podporu zdravé soutěživosti, ale i pro posilování zájmu o vzdělání v duchu Petroniova "Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe".

 

 

Olympiáda z českého jazyka

V prosinci 2017 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se jí 16 vybraných žáků 8. a 9. tříd.

1. místo obsadila Amálie Machovcová z 8.A. Postupuje do okresního kola.

 

   celkové umístění

 

 

 

 

IT SLOT

V listopadu se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže IT SLOT, kterou každoročně pořádá SSŠVT Prosek.

Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení. 

Do prvního kola soutěže IT-SLOT se zaregistrovalo 203 základních škol z celé ČR.
4 012 žáků odehrálo první kolo .

 

      výsledky

 

 

 

 

Přírodovědný Klokan

V říjnu 2017 proběhla na naší škole pro žáky 8. a 9. tříd soutěž Přírodovědný Klokan, 
pořádaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Žáci odpovídali na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.
Soutěže se zúčastnilo 71 žáků.
Nejlepší řešitelé jsou:

1. Patrik Vesecký 8.A
2. Tomáš A. Renčín 9.B
3. Matouš Černík 8.B
 

 

 

 


 

Florbalový turnaj

13.10.2016, 16:20 , Mgr. Milan Garčar | Počet zobrazení: 482

Výběr žáků a žákyň 7., 8. a 9. tříd se zúčastnil pod vedením  Mgr. Garčara florbalového turnaje.

Celý článek...