Školská rada

Volby do školské rady 2018

  

V O L B Y   D O  Š K O L S K É   R A D Y 2018

 

    Výsledky voleb do školské rady 2018

 

    Volební řád

 

    Termín voleb 2018

 

    Jmenovací dekret 2018

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 20.3.2018

Zápis z jednání Školské rady konané dne 20.3.2018

Program :

1. Uvítání a představení zvolených členů do ŠR – Ing. J. Davidová
2. Volba předsedy ŠR – zvolen pan Michal Jenček
3. Volba místopředsedy ŠR – zvolena paní M. Kučerová
4. Volba zapisovatele ŠR – zvolena paní I. Nácarová

5. ŠR projednala:
- rozpočet školy na rok 2018
- asistenty pedagoga
- zápis do 1. tříd na školní rok 2018/19
- přípravné třídy

6. ŠR poděkovala ředitelce školy za spolupráci
7. ŠR se sejde v září 2018 nebo dle potřeby

Na tuto schůzku přizve ředitelku školy Ing. Jaroslavu Davidovou.