Školská rada

Volby do školské rady 2018

  

V O L B Y   D O  Š K O L S K É   R A D Y 2018

 

    Výsledky voleb do školské rady 2018

 

    Volební řád

 

    Termín voleb 2018

 

    Jmenovací dekret 2018

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 5.11.2018

 Program :


1. Uvítání
2. ŠR projednala a schválila po předchozím prostudování Výroční zprávu za školní rok 2017/18
3. ŠR poděkovala ředitelce školy za spolupráci
4. ŠR se sejde dle potřeby nebo na jaře 2019

Na tuto schůzku přizve ředitelku školy Ing. Jaroslavu Davidovou.