Školská rada

Volby do školské rady 2018

  

V O L B Y   D O  Š K O L S K É   R A D Y 2018

 

    Výsledky voleb do školské rady 2018

 

    Volební řád

 

    Termín voleb 2018

 

    Jmenovací dekret 2018

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 24.9.2018

 Program :


1. Uvítání
2. ŠR odsouhlasila Dodatek ŠŘ č.4, č.j.462/2018
3. ŠR projednala:
- asistenty pedagoga
- přípravné třídy
- rozpočet školy
4. ŠR poděkovala ředitelce školy za spolupráci
5. ŠR se sejde dle potřeby nebo na jaře 2019

Na tuto schůzku přizve ředitelku školy Ing. Jaroslavu Davidovou.