Školská rada

Volby do školské rady 2018

  

V O L B Y   D O  Š K O L S K É   R A D Y 2018

 

    Výsledky voleb do školské rady 2018

 

    Volební řád

 

    Termín voleb 2018

 

    Jmenovací dekret 2018

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 5.11.2019

Program : 

 

1. ŠR schválila po předchozím prostudování Výroční zprávu
2. ŠR poděkovala ředitelce školy za spolupráci
3. ŠR se sejde dle potřeby v roce 2020

Na tuto schůzku přizve ředitelku školy Ing. Jaroslavu Davidovou.