Školská rada

Volby do školské rady 2014

  

V O L B Y   D O  Š K O L S K É   R A D Y

 

Vážení rodiče,
volby 2 členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy do školské rady podle zákona č.561/2004 Sb., § 167, § 178 se konaly v termínu 6.1. -12.1. 2015 korespondenční formou.

 

  Zápis volební komise - výsledky voleb do školské rady

 

 

 

     Volební řád

 

 

      Rozhodnutí ředitelky školy

 

 

      Jmenovací dekret

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady konaného dne 29.8.2017 a 25.9. 2017

Zápis z jednání Školské rady konané dne 29.8.2017

 Program :

1. Uvítání
2. ŠR odsouhlasila:
- dodatek Školního řádu č. j. 466/2017
- Školní vzdělávací program č. j. 433/2017, platný od 1.9.2017
3. ŠR poděkovala ředitelce školy za spolupráci
4. ŠR se sejde v září 2017

Na tuto schůzku přizve ředitelku školy Ing. Jaroslavu Davidovou.
 

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 25.9.2017

Program :

1. Uvítání
2. ŠR schválila po předchozím prostudování Výroční zprávu
3. ŠR projednala nedostatek učitelů a asistentů pedagoga
4. Ředitelka školy připraví volby do Školské rady z řad zaměstnanců školy a rodičů
5. ŠR ve spolupráci se zástupci tříd navrhuje z řad rodičů tyto kandidáty:
paní Martina OŠMEROVÁ
pan Jan RYŠAVÝ
pan Michal JENČEK
pan Ing. Bohdan MRÓZEK

6.ŠR poděkovala ředitelce školy za spolupráci
7.ŠR se sejde dle potřeby, nejdéle v lednu 2018

Na tuto schůzku přizve ředitelku školy Ing. Jaroslavu Davidovou.