Školská rada

Volby do školské rady 2018

  

V O L B Y   D O  Š K O L S K É   R A D Y 2018

 

    Výsledky voleb do školské rady 2018

 

    Volební řád

 

    Termín voleb 2018

 

    Jmenovací dekret 2018

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady konaného dne 29.8.2017 a 25.9. 2017

Zápis z jednání Školské rady konané dne 29.8.2017

 Program :

1. Uvítání
2. ŠR odsouhlasila:
- dodatek Školního řádu č. j. 466/2017
- Školní vzdělávací program č. j. 433/2017, platný od 1.9.2017
3. ŠR poděkovala ředitelce školy za spolupráci
4. ŠR se sejde v září 2017

Na tuto schůzku přizve ředitelku školy Ing. Jaroslavu Davidovou.
 

 

Zápis z jednání Školské rady konané dne 25.9.2017

Program :

1. Uvítání
2. ŠR schválila po předchozím prostudování Výroční zprávu
3. ŠR projednala nedostatek učitelů a asistentů pedagoga
4. Ředitelka školy připraví volby do Školské rady z řad zaměstnanců školy a rodičů
5. ŠR ve spolupráci se zástupci tříd navrhuje z řad rodičů tyto kandidáty:
paní Martina OŠMEROVÁ
pan Jan RYŠAVÝ
pan Michal JENČEK
pan Ing. Bohdan MRÓZEK

6.ŠR poděkovala ředitelce školy za spolupráci
7.ŠR se sejde dle potřeby, nejdéle v lednu 2018

Na tuto schůzku přizve ředitelku školy Ing. Jaroslavu Davidovou.