Školní parlament

Aktualitky školního parlamentu

Zápis z PARLAMENTU ze dne : 12. února 2020
Nepřítomny třídy: 3.A, 3.D, 7.C, 8A, 9.B

Program:

• Vedoucí školní jídelny pí. Kotrbatá zodpověděla připravené dotazy tříd, týkající se školního stravování – opakování jídel, kečup, tatarka,….,
• ŠJ VAŘÍ PODLE SPOTŘEBNÍHO KOŠE
• Paní vedoucí poprosila, aby si všichni strávníci brali chody rovnou a napoprvé, k okýnku se vraceli jen pro případný přídavek
• Aby se na jídelně chovali tiše, kultura stravování
Zástupci tříd mají tlumočit ve třídách
• Žáci si chválí ovoce do škol
• 14.2. VALENTÝN
• Doplnit mýdla na WC
• Účást na sbírce“ POMOZTE S NÁMI AUSTRALSKÉ FAUNĚ POSTIŽENÉ POŽÁRY“
Odeslané částky:
Třída: 4.A 2100,- 5.C 1500,- 6.C 1120,- 8.B 2300,-
Další třídy ještě na sbírku vybírají
 

 Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

 

ŠKOLNÍ DESATERO

1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

Zapsala: Ivana Nácarová