Školní parlament

Aktualitky školního parlamentu

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 15. 6. 2017

Nepřítomny třídy: 2. A, C, 3. B, D, 5. B, C, 6. A, B, 8. B, 9. A, B

Program:
• Vyhodnotili jsme anketu OTÁZKA ŠKOLNÍCH UNIFOREM – viz tabulka. Z této plyne, přestože několik tříd neodevzdalo, že by se žáci naší školy přikláněli spíše k NENOŠENÍ ŠKOLNÍCH UNIFOREM. I přesto mnoho tříd vytvořilo krásné výtvarné návrhy uniforem.
• Druhý stupeň navrhuje a zároveň prosí:
a) o zakoupení nástěnných hodin do všech tříd
b) o možnost přiřazení, zviditelnění aritmetického průměru známek v elektronických žákovských knížkách pro je samé.
• Zhodnotili jsme práci parlamentu v letošním školním roce, poděkování patřilo všem, kteří se poctivě účastnili schůzí, informovali své spolužáky, či se jinak zapojili do práce parlamentu.
• Zástupci měli jako poslední úkol v tomto školním roce upozornit své spolužáky na bezpečné chování během letních prázdnin.
• Závěrem jsem poprosila zástupce, aby při volbě do parlamentu pro rok 2017/2018 upozornili své spolužáky, že bychom rádi sestavili tým, který má opravdu zájem o danou věc.
• Přejeme všem klidné a bezpečné prázdniny.
Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 11. 5. 2017

Nepřítomny třídy: 3.D, 5.C, 6.A, omluveni 2.B, 3.B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Bazjuková, Drábek – 9.A
• Proběhnout mělo hodnocení ankety o školních uniformách, ale protože mnoho tříd nedodalo dotazník vyplněný, prodloužili jsme termín na odevzdání do 18. 5. 2017, zhodnocení proběhne na posledním parlamentu v červnu.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 6. 4. 2017

Nepřítomny třídy: 3.B, 3.D, 5.B, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, omluveni 2.B
Nepřítomné třídy si zjistí úkol z parlamentu na webu.

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Tarnovská, Král – 6.A
• Zástupci obdrželi anketu, která se týká školních uniforem, ve třídách o této otázce pohovoří, vyplní dotazník, navrhnou vzhled uniformy. Termín odevzdání do konce dubna pí. Řačákové.
Otázka školních uniforem
Školní uniformy běžně oblékají studenti v mnoha školách po celém světě. Nejrozšířenější jsou v Americe a Asii, v Evropě se každému jistě vybaví zejména školní uniformy studentů ve Velké Británii. V českých státních školách není nošení uniforem zatím zavedeno, ale je umožněno, např. ZŠ Plamínkova Praha.
Z historie školních uniforem
Ve světě mají školní uniformy dlouholetou tradici. Jejich historie sahá až do doby pádu Římské říše a prvních universit. Hlavními funkcemi byla (stejně jako u vojenského stejnokroje) ochrana, estetičnost a příslušnost k dané instituci.
Psychologové si pochvalují, ale i negují
Pro zavedení uniforem na českých školách se vyslovují i dětští psychologové. Podle jejich názoru by tak ubylo šikany a terorizování dětí ze sociálně slabších rodin. Ty se často stávají terčem posměšků, protože nenosí drahé značkové oblečení. Podle názoru některých pedagogů by uniformy pomohly také k posílení autority a zlepšení prestiže českého školství v očích veřejnosti a zahraničí.
NEGATIVEM školní uniformy je především její velká finanční náročnost, která spadá na rodiče dětí. Podle jiných také uniformy potlačují individualitu studentů, omezují kreativitu v oblékání a stejnokroj nařizují, (což je zejména na základních a středních školách docela potíž).

Školní uniformy na ZŠ Litvínovská 500 – ANKETA
Jsi pro nebo proti uniformám?

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 2. 3. 2017

Nepřítomny třídy: 3.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B, omluveni – 2.A,B, 5.B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu – Němcová, Packová – 7.A
• Zhodnocení FORMÁLNÍHO DNE, který se konal 31. 1. 2017 – fotky dodalo jen 11 tříd, vyvěšeny jsou na nástěnce parlamentu v prvním patře, ohlasy na tento den byly jinak pozitivní, žáky den bavil.
• Prosíme paní vedoucí školní jídelny, aby se do jídelny vrátil barel s pitnou vodou.
• Zástupcům byl rozdán leták se soutěžní akcí EkoEDA – soutěž projektu Zelená škola, který připravila paní učitelka Paseková společně s EKOkroužkem – jedná se o sběr drobných elektrozařízení a přenosných akumulátorů, které se budou ukládat do sběrného boxu ve vestibulu školy. Akce končí 31. 5. 2017, tři vítězné školy budou odměněny. Doplňkovou soutěží je soutěž „Nejstarší mobil.“
• Zástupci dostali za úkol zamyslet se nad otázkou školních uniforem, na příštím parlamentu se tomuto tématu budeme věnovat podrobně, připravíme i anketu pro spolužáky.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 12. 1. 2017

Nepřítomny třídy: 3.B, 3.D, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.B, 9.A, 9.B - nepřítomné třídy si zjistí úkol z parlamentu na webu.

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Svorník, Dupačová - 8.A
• 31. 1. 2017 FORMÁLNÍ DEN NA LITVÍNOVSKÉ 500 – v tento den mají za úkol všichni žáci přijít do školy formálně oblečeni. O způsobu tohoto oblékání jsme pohovořili na parlamentu a také ve svých třídách. Třídní kolektivy se vyfotí a pošlou foto emailem na racakova@centrum.cz, vytvoříme nástěnku z fotek.
• Letošní rok se nebude z důvodu jarních prázdnin konat oblíbená akce naší školy – Valentýnská pošta.
• Stále platí zákaz používání vedlejšího schodiště z přízemí do prvního patra.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 8. 12. 2016

Nepřítomny třídy: 2.B, 3.C,D, 5.A, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Sigmund, Lorenz – 7.B
• Třídní kolektivy mají za úkol zjistit do příštího parlamentu, co je to FORMÁLNÍ OBLEČENÍ. V lednu bude vyhlášen na 31. 1. 2017 FORMÁLNÍ DEN NA LITVÍNOVSKÉ 500.
• Vedoucí školní jídelny pí Kotrbatá odpověděla na otázky, které si třídy připravily v souvislosti se školní jídelnou.
• Vedlejší schodiště v budově školy je zakázáno používat z přízemí do prvního patra, lze po něm jít jen v doprovodu učitelky.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 3. 11. 2016

Nepřítomny třídy: 2. B, 3. C, D, 4. C, 7. A, B, 8. A, B, 9. A, omluvena 2. A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Zima, Láznička - 9. B
• Školní jídelna – některé třídy měly připomínky ke školní jídelně, o dané situaci jsme pohovořili, informovala jsem paní vedoucí jídelny Kotrbatou, která přislíbila účast na příštím parlamentu (občas nemyté příbory, kuchařky nemají síťky na vlasech, nepoužívají rukavice).
• Opět se připomněl zákaz vynášení jídla z jídelny.
• Druhý stupeň prosí o důkladnou kontrolu a případnou výměnu klávesnic v počítačových učebnách, některé jsou rozbité.
• Zástupci parlamentu byli seznámeni s možností účastnit se jako zástupci naší školy setkání Parlamentu městských částí a následně Pražského parlamentu. V letošním roce toto setkání již proběhlo. Do příštího roku bychom mohli rozmyslet, zda se najdou schopní žáci se zájmem, kteří by chtěli naši školu zastupovat.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 22. 9. 2016

Nepřítomny třídy: 3.B, 6.B, 7.A, 9.A, omluveni 8.A,B

Program:
• Úvodní přivítání a seznámení se žáky, pravidla příchodů na schůzi, pravidla pro zapisovatele a samotné zástupce tříd, řád učebny ICP.
• Seznámení s cíli a úkoly parlamentu – STANOVY PARLAMENTU.
• Seznámení se školním desaterem - rozdáno do tříd.

 

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

 

ŠKOLNÍ DESATERO
1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 25. 2. 2016

Nepřítomny třídy: 2.A, 4.C, 5.A, 7.A, 8.A, B, 9.B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Rosendorfová Hana, Martirisjan Karel z 5.C.
• 6. B změnila zástupce do parlamentu – Vít Sigmund, Matyáš Lorenz.
• 6.A změnila zástupce do parlamentu – Karolína Šťastná, Chuan Li Xu.
• Uzavřeli jsme soutěž o nové LOGO školního parlamentu.
Soutěže se zúčastnily třídy: 2. B, 3. A, B, C, 4. A, B, C, 5. C, 8. B, všem moc děkujeme za jejich nápady.
Umístění:
1. místo – Adéla Jelínková 8. B, Anna Jelínková, Lucka Dušková, Denisa Hantáková 4. A – děvčata získala odměnu a jejich logo se začně v souvislosti s parlamentem používat
2. místo – Barbora Schrotová, Nela Pešková 4. B
3. místo – Karel Martirosjan 5. C
4. místo bramborové - Josefína Lukášová 3. A
Navrhovaná loga je možno si prohlédnout v prvním patře u vedlejšího schodiště na nástěnce.
• Akci VALENTÝNSKÁ POŠTA jsme vyhodnotili jako velmi úspěšnou oproti předchozímu roku. Valentýnek se sešlo mnohem více, objevily se i pro paní učitelky, vychovatelky, kuchařky a paní ředitelku.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 21. 1. 2016

Nepřítomny třídy: 2.A,C,D, 6.B, 8.A,B, 9.A,B

Program:
• Zapisovatelé dnešního parlamentu - Šolc Václav, Stambrovska Ielyzaveta ze 7. B.
• Přivítání v novém kalendářním roce s přáním velkých úspěchů v roce 2016.
• Připomenutí SOUTĚŽE s uzávěrkou 29. 1. 2016: Školní parlament vyhlašuje soutěž o nové LOGO

• Zástupci parlamentu dostali za úkol seznámit spolužáky s připravovanou akcí VALENTÝNSKÁ POŠTA. 11. 2. – 12. 2. bude na vrátnici školy umístěna schránka na valentýnská přáníčka. 
15. 2. dostanou třídní učitelé do pošty přání pro své žáky, která se objevila ve schránce.

 Pravidla:
 1. Přání jsou slušná a krásná.
 2. Nadepsaná jménem, příjmením a třídou.
 3. Přeložená nebo zalepená v obálce.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková


 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 19. 11. 2015

Nepřítomny třídy: 2.B,C, 5.A, 6. A,B

Program:
Školní parlament vyhlašuje soutěž o nové LOGO

Žáci mohou pracovat jednotlivě, ve skupinách nebo i po celých třídách. Úkolem je vymyslet LOGO pro školní parlament ZŠ Litvínovské 500. Práce může být provedena na počítači a dodána na Flash nebo vypracována jakoukoliv výtvarnou technikou na čtvrtku A4, nesmí chybět popisek.
Termín dodání prací 29. 1. 2016 paní učitelce Řačákové, třída 3. A.
Nezapomeňte na podpis a uvedení třídy.
Vítěze odměna nemine.

• Parlament žádá vedení školy o finanční příspěvek na odměnu pro vítěze soutěže „LOGO“.
• K nefungujícímu počítači na objednávání jídel v jídelně bylo vysvětleno, že proběhla nutná údržba a výměna monitoru. Vše již funguje asi týden.
• Druhý stupeň byl požádán o pomoc při zápisu budoucích prvňáků do prvních tříd, který proběhne 3. a 4. února 2016. Zájemci se mohou nahlásit třídní učitelce a po té Mgr. Janě Krátké, která si vybere a vše zorganizuje.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 15. 10. 2015

Nepřítomny třídy: 2. A, B, C, 5. A, C, 7. A, 9. A, B

Program:
• Zapisovatel dnešního parlamentu - Kótka Petr z 8. B.
• Zástupci tříd ve svých třídách zdůrazní zákaz chození po vedlejším schodišti z přízemí do prvního patra, nošení oblečení do jídelny i před jídelnu. Dále s nutností rovnání aktovek do skříněk před jídelnou.
• Nepřítomné třídy na parlamentním zasedání si najdou program z daného dne na webových stránkách a ve svých třídách jej tlumočí.
• Zástupci seznámí své třídy s akcí SBÍRKA KNIH – ve svých třídách rozdají letáky.
Plánujete obměnit knihovnu Vašeho dítěte? Máte doma dětské knihy, které již nikdo nečte a přesto je Vám líto je vyhodit? Věnujte je školní knihovně, kde jistě najdou svoje další uplatnění.
SBÍRKA KNIH proběhne dne 22. 10. 2015 od 14:00 do 16:00 hodin v prostorách budovy ZŠ (zadní část, Internetové centrum Prosek). Knihy lze donést do školy kdykoli v průběhu října paní učitelce Krátké do III. C nebo paní učitelce Svobodové do IV. C.
Předem děkujeme za ochotu a spolupráci.

• Zástupci parlamentu byli seznámeni s možností účastnit se jako zástupci naší školy setkání Parlamentu městských částí a následně Pražského parlamentu. V letošním roce toto setkání již proběhlo. Do příštího roku bychom mohli rozmyslet, zda se najdou schopní žáci se zájmem, kteří by chtěli naši školu zastupovat.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 17. 9. 2015

Nepřítomny třídy: 4. A,C, 6. B, 9. A,B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Šomková Tereza, Vakiv Alina, 8. A.
• Úvodní přivítání a seznámení se žáky, pravidla příchodů na schůzi, zapisovatelé, řád učebny ICP.
• Seznámení s cíli a úkoly parlamentu – STANOVY PARLAMENTU.
• Seznámení se školním desaterem - rozdáno do tříd.

 

ŠKOLNÍ DESATERO
1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole
Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis z PARLAMENTU ze dne:  21. 5. 2015
Nepřítomny třídy:  4.C, 5.A, celý druhý stupeň

 

Program:
• Zhodnotili jsme práci parlamentu v letošním školním roce, poděkování patřilo všem, kteří se poctivě účastnili schůzí, informovali své spolužáky, či se jinak zapojili do práce parlamentu.
• Zástupci měli jako poslední úkol v tomto školním roce upozornit své spolužáky na bezpečné chování během letních prázdnin.
• Závěrem jsem poprosila zástupce, aby při volbě do parlamentu pro rok 2015/2016 upozornili své spolužáky, že bychom rádi sestavili tým, který má opravdu zájem o danou věc.
• Přejeme všem klidné a bezpečné prázdniny.


Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 23. 4. 2015
Nepřítomny třídy: 3. C, 4. A, B, 5. C, 7. A, 9. A, B

 

Program:
· Zapisovatelkou dnešního parlamentu byla žákyně Březinová Tereza z 8. B.
· Zástupci informují ve svých třídách spolužáky:
1. Sbírka na SHABEENU proběhne 29. a 30. 4. 2015 ve třídách a dále bude pokračovat do konce května. Dobrovolný minimální příspěvek je         20 Kč. Každý rok přispíváme chudé indické holčičce na vzdělávání částkou 4 900 Kč. Garanti Adopce na dálku žáci 5. C a 7. B a pí uč. Cílková.
2. Květinový den – boj proti rakovině - proběhne na naší škole
13. 5. 2015. Žáci 9. r. navštíví každou třídu a kabinet první hodinu. Následující čas vyrazí do okolí školy. Cena kytičky je 2 Kč.
· Vedení školy se vyjádřilo k návrhu vybudování posilovacích strojů na školním hřišti pozitivně, bohužel škola není majitelem hřiště, proto nemůže do zřizování prvků na školním hřišti zasahovat.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 Zápis z PARLAMENTU ze dne: 26. 3. 2015
Nepřítomny třídy: 9. A, omluveni 2. B

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli žáci Kaňák Karel a Lepková Tereza ze 7. B.
• Proběhla propagace nově otevřené knihovny v naší škole, která se nachází v prostorách internetového centra. Vedoucí Mgr. Svobodová.
Otevřeno: čtvrtek 15:15 - 16:00 h.
pátek 9:40 – 9:55 h.
• Zástupci parlamentu byli seznámeni se zamítnutým návrhem na zřízení WIFI připojení v prostorách školy z důvodu bezpečnosti a ochrany žáků před nevhodnými webovými stránkami.
• Žáci druhého stupně přišli s návrhem vybudování posilovacích strojů na školním hřišti.


Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 Zápis z PARLAMENTU ze dne: 19. 2. 2015
Nepřítomny třídy: 4.A,B, 5.A,B, 9.B, omluveni 3.A,B,C

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli žáci Šolc Vašek a Renčín Tomáš ze 6.B.
• Akci VALENTÝNSKÁ POŠTA jsme vyhodnotili jako méně úspěšnou oproti předchozímu roku. Valentýnek se sešlo méně.
• Zástupci parlamentu mají za úkol připomenout žákům zákaz nošení otevřených nápojů z automatů po chodbách školy z důvodu bezpečnosti.
• Připomněli jsme si zákaz chození druhého stupně na toalety stupně prvního, prosíme o pravidelné doplňování toaletního papíru, nahlášeno panu školníkovi.
• Opětovně se žáci ptají, zda by nemohla být ve škole WIFI přístupná žákům.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 15. 1. 2015
Nepřítomny třídy: 2. B, 4. C, 7. A, 9. B

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byly žákyně Dupačová Magdaléna a Szemanová Barbora z 6. A.
• Třídy odevzdaly návrhy na sponzoring, který na naší škole bude probíhat z peněz vybraných ze sběru papíru. Návrhy se předají paní učitelce Novotné, která má tuto akci nastarosti.
• Zástupci parlamentu dostali za úkol seznámit spolužáky s připravovanou akcí VALENTÝNSKÁ POŠTA.
9. 2. – 11. 2. bude na vrátnici školy umístěna schránka na valentýnská přáníčka.
13. 2. dostanou třídní učitelé do pošty přání pro své žáky, která se objevila ve schránce.
Pravidla:
1. Přání jsou slušná a krásná.
2. Nadepsaná jménem, příjmením a třídou.
3. Přeložená nebo zalepená v obálce.

Stručně jsme se také seznámili se svátkem svatý Valentýn.
Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky.
Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne:  11. 12. 2014

Nepřítomny třídy: 5.C, 6.A, 7.A, 9.A


Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli žáci Kurz Vojta a Krejčí Marek z 9.B – zápis nedodali.
• Vedení školy se k požadavku na vyvěšení osobních rozvrhů učitelů na dveře kabinetů vyjádřilo negativně.
• Žáci 9. A. obdrželi pochvalu za perfektní zvládnutí akce MIKULÁŠ MEZI DĚTI… A TAKY ČERT. Poděkovali jsme i paní Menclové za dozor.
• Parlament požaduje a prosí žáky o zapojení do akce HRAČKY DĚTEM. Je možno předat nepotřebné hračky paní Řačákové. Budou použity pro děti do družiny.
• Každá třída obdržela lístek, na který má do příštího parlamentu napsat za svou třídu návrh na sponzoring, který na naší škole bude probíhat z peněz vybraných ze sběru papíru.

 

Třída:_______________________
Návrh třídy:___________________
Prosím, domluvte se za třídu, koho nebo co, jakou organizaci, bychom mohli jako škola sponzorovat. Napište přesný název např. útulky pro zvířata, dětského domova, domova důchodců apod. Peníze získáváme ze školního sběru. V minulých letech se sponzorovalo zvíře ze ZOO, ale v současné době přemýšlíme o změně. Děkuji Řačáková.


Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 20. 11. 2014
Nepřítomny třídy: 4. B, 5. B, 7. A, 9. B

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli žáci Harmáček Dan a Dem'yan Eduard z 8. A.
• MIKULÁŠ MEZI DĚTI… A TAKY ČERT - akce plánovaná na pátek 5. 12. 2014 společně s žáky 9. A. Nebeskou skupinu tvoří žači 9. A. Budou procházet třídy prvního stupně a nulek během prvních tří vyučovacích hodin. S třídní učitelkou Cílkovou je domluveno jejich uvolnění. Doprovázet je bude, po domluvě s pí Djakovovou, paní Menclová.
• Automat na přihlašování obědů ve školní jídelně musí mít, po konzultaci s pí Kotrbatou, i možnost odhlášení obědů.
• Druhý stupeň podal návrh směřovaný na vedení školy. Prosí, zda by učitelé II. stupně nemohli mít na dveřích kabinetů vyvěšené své osobní rozvrhy. Při hledání učitele, např. při nutnosti zapsat do třídní knihy, se pak žáci mohou lépe orientovat, kde daného učitele hledat.

 


Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne:  23. 10. 2014

Nepřítomny třídy: 4.A, 6.A, 8.A, B, 9.B, omluveni 3. A, B, C

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli žáci Šolc Václav a Renčín Tomáš ze 6. B.
• Vedoucí parlamentu důrazně žádá o včasný příchod do učebny F, zahájení parlamentu v 9. 40 h.
• Zástupci parlamentu prvního stupně budou ve svých třídách informovat spolužáky o připravované akci paní učitelky Lenkvíkové a kroužku EKOKROUŽEK.

Na 7. 11. 2014 vyhlašuje EKOKROŽEK SVĚTOVÝ DEN EKOŠKOL – zelený den. Žáci prvního stupně si tento den připomenou ve svých třídách zeleným oblečením a poprosí své učitelky, aby pro ně připravily přednášku o třídění odpadů na škole a v domácnostech. O třídění odpadů v naší škole bude informovat i Ekokroužek v průběhu dne prezentací vyrobených plakátů.


Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 11. 9. 2014

Nepřítomny třídy: 6. B, 9. B

 

Program:
• Uvítání a seznámení s cíli a úkoly parlamentu, školní desatero rozdáno do tříd.
• Úvodní přivítání a seznámení se žáky.
• Žáci prvního i druhého stupně byli upozorněni na možnost využití schránky důvěry, umístěny jsou u sborovny školy a na webových stránkách školy.
• Zástupci upozorní své spolužáky na zákaz používání vedlejšího schodiště směrem k přípravným třídám, žáci druhého stupně nesmí využívat toalety stupně prvního v prvním patře budovy školy.
• Žáci upozornili na nefunkčnost počítače v jídelně, který se využívá při objednávce stravy. Paní Kotrbatá zajistila nápravu.
• Zástupci třídy 9. A nedodali zápis ze schůzky.

 

ŠKOLNÍ DESATERO
1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis z PARLAMENTU ze dne: 12. 6. 2014

Nepřítomny třídy: 3. B, 4. A, C, 5. A, 6. A, 9. A

 

Program:
• Kladně jsme zhodnotili akci Rej čarodějnic a čarodějů v Litvínovské 500, fotky lze najít na webových stránkách školy.
• V týdnu 16. – 20. 6. proběhne finanční sbírka na podporu indické dívky SHABEENY, která díky naší podpoře může chodit do školy a studovat. Penízky budou ve třídách vybírat zástupci zvolení paní učitelkou Cílkovou, podpořte 25 korunkami i VY!
• Společně jsme zhodnotili práci parlamentu v letošním školním roce, poděkování patřilo všem, kteří se poctivě účastnili schůzí, informovali své spolužáky, či se jinak zapojili do práce parlamentu.
• Závěrem jsem poprosila zástupce, aby při volbě do parlamentu pro rok 2014/2015 upozornili své spolužáky, že bychom rádi sestavili tým, který má opravdu zájem o danou věc.
• Přejeme všem klidné a bezpečné prázdniny.

 

Zapsala : Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 16. 4. 2014
Nepřítomny třídy: 3. C, 6. A, 8. A, B, 9. A, omluveni 3. B

 

Program:
· Zapisovatelkou dnešního parlamentu byla Pajtašová Zuzana z 5. A.
· 30. 4. 2014 - Rej čarodějnic a čarodějů v Litvínovské 500
Parlament vyhlašuje pro první stupeň na 30. 4. 2014 „Rej čarodějnic a čarodějů v Litvínovské 500.“ Tento den přijďte oblečeni do školy za čaroděje a čarodějnice. Poproste paní učitelku, zda by i ona mohla přijít v čarodějnickém a připravit pro Vás na tento den čarodějnické učení.
V noci mezi 30. 4. a 1. 5. se tradičně uskutečňuje pálení čarodějnic.
Aby vesničané před nimi ochránili sebe i svá hospodářství, zapalovali na vyvýšených místech ohně. Později se z tohoto zvyku stalo samotné „pálení čarodějnic“, kdy mladíci vyhazovali zapálená košťata do výšky. Na některých místech věřili, že je tak možno čarodějnici na koštěti uvidět, jinde zase, že ji lze takto rovnou srazit k zemi. Oproti tomu dívky vyráběly ze starých hadrů čarodějnice, které připevnily ke koštěti a večer se zapálila hranice i s čarodějnicí. Popel z těchto ohňů měl mít údajně magickou moc, a to takovou, že napomáhal ke zvýšení úrody.
· Žáci druhého stupně byli vyzváni, aby toalety, především u bufetu v prvním patře, nevyužívali a používali své v patře druhém.
· Bazar Fond SIDUS – opět máme možnost zapojit se do charitativní akce fondu SIDUS, zakoupením dárkových předmětů tak můžeme přispět ke zlepšení pobytu dětí v nemocnici v Ostravě a v Praze Motole.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne:  20. 3. 2014
Nepřítomny třídy: 8. A, 9. A, B, omluveni 4. A

 

Program:
• Zapisovatelkou dnešního parlamentu byla Kašťáková Aneta ze 6. A – zápis nedodala.
• Zástupci poinformují své spolužáky o umístění pronajatého kontejneru na textil, obuv a hračky. Kontejner se bude vyvážet 1x týdně a za každý 1kg dostane škola korunku českou do společného. Peníze můžeme použít např. na adopci. Firma, která nám kontejner pronajala se zabývá distribucí oblečení do Klokánků a dalším zpracováním nepoužitelného k nošení na čistící hadry. Tašky se mohou vhodit přímo do kontejneru u vchodu do ITC, nebo je nechat ve vestibulu.
• Žáci prosí o možnost studeného pití ve školní jídelně, především v teplých dnech a o pravidelné doplňování barelů na pití a salátů. Projednáno s pí. Kotrbatou.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 20. 2. 2014

Nepřítomny třídy: 2. B, 3. B, 8. A, omluveni 6. A, B 

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli Palan Martin a Urbanová Aneta z 5. B.
• Připomněli jsme si pravidla parlamentu, především jeho dobrovolnost, apelovala jsem na zástupce, aby příští rok vybrali ve své třídě žáky, kteří mají o parlament opravdu zájem.
• Zápis minulého parlamentu žáky 7. A byl nevyhovující. Probrali jsme, jak se takový zápis píše.
• Zhodnotili jsme kladně akci VALENTÝNSKÁ POŠTA – sešlo se asi na sto dopisů a přání, které paní učitelky předaly ve svých třídách 14. 2. 2014.
• Připomínka byla k občasné nefunkčnosti objednávacího počítače jídel v jídelně. Budu informovat paní Kotrbatou.
• Domluvili jsme se, že březnový parlament věnujeme dotazům, návrhům a připomínkám z řad žáků.
• Popřáli jsme si klidné a bezpečné jarní prázdniny. Zástupci na bezpečnost o prázdninách upozorní své spolužáky.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková, Palan Martin a Urbanová Aneta z 5. B

 

 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne:  16. 1. 2014

Nepřítomny třídy:  4. C, 6. A, 9. A, B, omluveni 3. B, 5. A

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli Dem'yan Eduard a Harmáček Dan ze 7. A.
• Poděkovali jsme žákům 7. B a paní vychovatelce Menclové za vzorný průběh akce MIKULÁŠ MEZI DĚTI… A TAKY ČERT ze dne 5. 12. 2013.
• Zástupci parlamentu dostali za úkol seznámit spolužáky s připravovanou akcí VALENTÝNSKÁ POŠTA.
10. 2. – 12. 2. bude na vrátnici školy umístěna schránka na valentýnská přáníčka. 14. 2. dostanou třídní učitelé do pošty přání pro své žáky, která se objeví ve schránce.

Pravidla:
1. Přání jsou slušná a krásná.
2. Nadepsaná jménem, příjmením a třídou.
3. Přeložená nebo zalepená v obálce.

Stručně jsme se také seznámili se svátkem svatý Valentýn – žáci obdrželi nakopírovaný list s podrobnostmi.

Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky.

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková,  Dem'yan Eduard a Harmáček Dan ze 7. A

 

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 21. 11. 2013
Nepřítomny třídy: 4. A, C, 6. A, 9. A, B, omluveni – 3. A, B

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli Kurz Vojta a Krejčí Marek z 8. B.
• Na schůzce parlamentu nás navštívila paní hospodářka školní jídelny, odpověděla na připravené dotazy ke školní jídelně a připojila i své postřehy, které mají zástupci reprodukovat ve svých třídách.
• S třídou 7. B byla projednána akce MIKULÁŠ MEZI DĚTI… A TAKY ČERT, byly domluveny všechny podrobnosti a předán harmonogram daného dne.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková, Kurz Vojta a Krejčí Marek z 8. B

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne:  24. 10. 2013

Nepřítomny třídy: 5. A, 6. A, B, 7. A, 9. B, omluveni – 2. B, C, 3. A, C

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byly Hrušková Jana a Šolcová Michaela z 8. A.
• 7. B nahlásí v týdnu po podzimních prázdninách schůzku, na které se projedná akce MIKULÁŠ MEZI DĚTI… A TAKY ČERT.
• Zástupci parlamentu seznámí své třídy s možností zapojit se za 39 Kč do charitativní akce na pomoc dětem v nemocnicích - FOND SIDUS.
• Na příští schůzce parlamentu nás navštíví paní hospodářka školní jídelny a zodpoví připravené dotazy ke školní jídelně.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková, Hrušková Jana a Šolcová Michaela z 8. A

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne:  19. 9. 2013

Nepřítomny třídy:  8. B, 9. B

 

Program:
 • Zapisovateli dnešního parlamentu byly Březinová Tereza a Novotná Kateřina ze 7. B.
• Uvítání žáků v novém školním roce, představení parlamentu, práv a povinností, činnosti parlamentu.
• Ve třídách zástupci seznámí žáky se ŠKOLNÍM DESATEREM.
• V případě potřeby je možno využívat schránky důvěry umístěné ve škole a také na webových stránkách školy.
• Překvapení pro první stupeň:
 MIKULÁŠ MEZI DĚTI… A TAKY ČERT – akce plánovaná na 5. 12. 2013 společně s pí. Chaloupkovou a žáky 7. B.

 

ŠKOLNÍ DESATERO
1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková, Březinová Tereza a Novotná Kateřina ze 7. B

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z PARLAMENTU ze dne: 11. 6. 2013

Nepřítomny třídy: 2. A, C, 4. A, B, 6. A, B, 8. B, omluveni – 2. B, 9. A, B


Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli Babych Vladyslav a Kříž Jakub z 5. B.
• Stále pokračuje sbírka na podporu indické holčičky SHABEENY, která díky naší podpoře může chodit do školy a studovat – penízky předávejte pí. Cílkové nebo paní hospodářce do konce června.
• Vysvětlili jsme si, proč nemůžeme trávit Tv na hřišti a v parku. Upozornila jsem na bezpečné chování související se záplavami a povodněmi v ČR 2013.
 • Druhý stupeň upozornil na závady na školním hřišti (vlnitá běžecká dráha, mnoho písku na fotbalovém hřišti) – nebezpečí úrazu. Vysvětlila jsem jim, že správu hřiště má v rukách soukromá osoba, která byla již o závadách informována paní ředitelkou, a že oprava je tedy na ní.
• Žáci prosí, pokud je v jídelně u výdeje jídla možno zvolit si druh ovoce, aby mohli poprosit a vzít si druh, který mají rádi. S pí. hospodářkou Kotrbatou jsme toto vyřešily.
• Děti třetí třídy upozornily na zajímavou stránku http://www.ctenipomaha.cz. (Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. V prvním roce běhu projektu (8. 4. 2011- 7. 4. 2012) se do projektu přihlásilo 90747 dětí z celé ČR).
• Zhodnotili jsme práci parlamentu v letošním školním roce, poděkování patřilo všem, kteří se poctivě účastnili schůzí, informovali své spolužáky, či se jinak zapojili do práce parlamentu.
• Závěrem jsem poprosila zástupce, aby při volbě do parlamentu pro rok 2013/2014 upozornili své spolužáky, že bychom rádi sestavili tým, který má opravdu zájem o danou věc.
• Přejeme všem klidné a bezpečné prázdniny.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková, Babych Vladyslav a Kuba Kříž z 5. B

 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 7. 5. 2013

Nepřítomny třídy: 2. C, 6. A, B, 8. B, 9. B, omluveni 4. A a 5. B 


Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli Malý Adam a Šprunková Adéla z 5. A.
• Zhodnotili jsme Den Země, který jsme si připomněli 22. dubna modrým oblečením a diskuzí na ekologické téma.

Z prvního stupně se zúčastnilo více dětí, celkem jsme ale napočítali 251 modrých žáků a 14 učitelů z celé školy. Fotky lze shlédnout na nástěnce u bufetu a na webu http://www.litvinovska500.cz/fotogalerie/2013_04_22_den_zeme/.

• Zástupci poinformují své spolužáky o možnosti zapojit se do dvou charitativních akcí:
1. sběr plastových víček pro handicapovanou sestru jedné žačky naší školy – nasbíraná víčka odevzdat pí. uč. Novotné.
2. „Květinový den“ 15. 5. 2013 - den boje proti rakovině – za 20 Kč žáci obdrží tradiční žlutou kytičku.
• Zástupci byli seznámeni s vyjádřením vedení školy k jednotlivým bodům z minulého setkání parlamentu. Stále chybí toaletní papír na WC v tělocvičnách.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková, Malý Adam a Šprunková Adéla z 5. A

 

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 9. 4. 2013

Nepřítomny třídy: 2. A, 4. A, 7. A, 9. B

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byly Tereza Březinová a Kateřina Novotná ze 6. B.
• Připomeneme si Den Země věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí. My si ho připomeneme MODRÝM OBLEČENÍM, debatou na toto téma, ve spolupráci s Ekokroužkem nafotíme třídní modré kolektivy a vytvoříme nástěnku, na kterou se můžete podívat v prvním patře u bufetu.

Více na: http:// http://www.denzeme.cz/index.php?page=seznam_akci
• Děvčata s paní učitelkou, která chodí vařit do kuchyňky, prosí o zakoupení nových pánviček. Staré jsou již nevyhovující.
• Od zástupců parlamentu zazněla stížnost na čistotu šaten, WC a doplňování toaletního papíru v prostorách tělocvičen.
• Chlapci z druhého stupně si stěžují na nevyhovující míče na fotbal, (píchlé, ušlé, vůbec žádné, ztracené) a na florbalové hokejky. Vše již řešili s učitelkami Tv, přesto si přáli dát do zápisu.
• Vysvětlili jsme si, že nápojový automat u tělocvičen slouží pro občerstvení sportovců, kteří navštěvují pronajaté tělocvičny v odpoledních hodinách.
• Žáci na druhém stupni by měli zájem o nějaký „vědecký kroužek.“

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková, Tereza Březinová a Kateřina Novotná ze 6. B

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 19. 3. 2013

Nepřítomny třídy: 2. A, B, C, 3. C, 4. A, 6. A, 8. A, B

 

Program:

• Zapisovateli dnešního parlamentu byli Trubka David a El Hajry Khalid ze 7. A.
• Navštívili nás zástupci Ekokroužku Gábor Gestezs a Karolína Šťastná ze 3. A a seznámili žáky s náplní kroužku.
Nápad otevřít Ekokroužek vznikl zařazením naší školy do programu Ekoškola. Ekoškolou se mohou stát školy, které dodržují pravidla ekologie a jsou aktivní na dané téma. Na kroužku se tedy věnují ekologii, zkoumají prostředí školy, její okolí, vyrábí výrobky z plastů, sebraného papíru, třídí odpad, všeobecně si všímají svého okolí a snaží se ho ovlivnit.
Dosavadní aktivity ekokroužku:
Eexkurze v Zoo Praha - donesli jsme zvířátkům nasbírané pečivo.
Tvorba webových stránek - http://ekokrouzek6.webnode.cz/.
Hodina Země: Proběhne 23. 3. 2013 od 20:30 do 21:30. Zhasněte světla a šetřete elektrickou energií – pomozte Zemi!
Vytvářeli jsme nástěnku z kytiček z plastu, vyhodnotili jsme ekodotazníček (více informací na webu Ekokroužku), sběr víček, papíru, chleba, ruliček.
• Zástupci tříd I. stupně dostali za úkol upozornit své spolužáky na chystanou školu v přírodě ve Svoru u Nového Boru. Apelovat na to, aby se všichni žáci škol v přírodě účastnili a mohla tak být tradice výjezdů do přírody zachována. Nevyjíždějící žáci mají povinnost chodit dle upraveného rozvrhu do školy. To platí i pro žáky stupně druhého, kteří jezdí na výukové výjezdy.
• Třída 9. A si stěžovala na zimu ve třídě.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková a Trubka David ze 7. A
 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 26. 2. 2013

Nepřítomny třídy: 6. A, B, 8. A, B, 9. B

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli Krejčí Marek a Kurz Vojtěch ze 7. B
• Na základě vyjádření paní učitelky na tělocvik, byli zástupci seznámeni s nákupem rozlišovacích triček pro hry v tělesné výchově, nové branky zatím potřeba nejsou.
 • Vyhodnotili jsme soutěž o nejhezčí výrobek k zápisu do prvních tříd. Soutěže se bohužel zúčastnilo málo tříd - 2. B, C, 3. A, C, 4. A, B, 5. A, B, 8. A - všem moc děkujeme. Všechny výrobky byly moc pěkné a určitě se budoucím prvňákům velmi líbily. Třída 3. A se vzdala možnosti soutěžit a pomohla paní učitelce určit nejhezčí výrobek. Vyhrála a odměnu získala třída 5. B, vyrobila moc pěkné ptáčky na kolíčku, gratulujeme. Fotky si můžete prohlédnout na  http://www.litvinovska500.cz/fotogalerie/
• Zástupci parlamentu neměli žádné dotazy ani připomínky. smiley

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková, Krejčí Marek a Kurz Vojtěch ze 7.B

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 22. 1. 2013

Nepřítomny třídy: 2. A, 3. B, 8. B

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli Štádlíková Markéta a Jelenová Františka z 8. A – zápis ve smluveném termínu nedodaly.
• Připomněli jsme si soutěž o nejhezčí výrobek k zápisu do prvních tříd.
Podmínky soutěže:
Do 31. 1. 2013 přinést do kabinetu pí. uč. Řačákové 10 – 15 stejných výrobků (dárků) za třídu, které lze použít pro dětičky, které přijdou v únoru k zápisu do první třídy.
Paní učitelky prvního stupně dárky posoudí a vyhodnotí nejlepší třídu, která získá malou odměnu. Pěkné výrobky se pak budou rozdávat při zápisu.
• Úkol na příště – připravit si dotazy na příští parlament.


Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 18. 12. 2012

Nepřítomny třídy: 2. A, 4. A, 6. A, B, 8. B, 9. A


Program:

• Zapisovateli dnešního parlamentu byli žáci Kostínek Jakub a Lepka Josef z 9. B.
• Připomněli jsme si soutěž o nejhezčí výrobek k zápisu do prvních tříd.
Podmínky soutěže:
Do 31. 1. 2013 přinést do kabinetu pí. uč. Řačákové 10 – 15 stejných výrobků (dárků) za třídu, které lze použít pro dětičky, které přijdou v únoru k zápisu do první třídy.
Paní učitelky prvního stupně dárky posoudí a vyhodnotí nejlepší třídu, která získá malou odměnu. Pěkné výrobky se pak budou rozdávat při zápisu.
• Žáci druhého stupně prosí o vyjádření vedení k požadavku na nové branky.
• Popřáli jsme si klidné Vánoce a šťastný nový rok. Přejeme vše i ostatním žákům, zaměstnancům školy a rodičům.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková, Kostínek Jakub a Lepka Josef z 9. B.

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 20. 11. 2012

Nepřítomny třídy: 6. B, 8. A, 9. B

 

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu byli žáci Ferenc Filip a Martirosjan Jakub z 8. B.
• Zhodnotili jsme a ukázali jsme si na webových stránkách školy vyhodnocení dotazníku „Sportujeme?“. Zástupci dostali za úkol informovat ve třídách Eexkurze v Zoo Praha - donesli jsme zvířátkům nasbírané pečivo.span style=br /své spolužáky.
• Vyhlásili jsme soutěž o nejhezčí výrobek k zápisu do prvních tříd.
Podmínky soutěže:
Do 31. 1. 2013 přinést do kabinetu pí. uč. Řačákové 10 – 15 stejných výrobků (dárků) za třídu, které lze použít pro dětičky, které přijdou v únoru k zápisu do první třídy.
Paní učitelky prvního stupně dárky posoudí a vyhodnotí nejlepší třídu, která získá malou odměnu. Pěkné výrobky se pak budou rozdávat při zápisu.
Prosíme vedení o zaplacení malého dárku pro vítěznou třídu. Děkujeme.
• Hovořili jsme jak nahlížet a postupovat při případném vyzvednutí zkaženého ovoce z automatu. Zástupci informaci předají ve třídách.
• Druhý stupeň poukázal na roztrhané sítě branek v tělocvičně a zároveň vznesl požadavek na zakoupení branek nových – fotbalových.

• Žáci 5. B se pozastavovali nad délkou výpis Zapsal/a: Mgr. K. Řačákovápků v hodinách Pří a Vl s argumentem Pravidla: Zápis z PARLAMENTU ze dne: 19. 3. 2013 , že je to přeci napsané vše v učebnici. Vysvětlili jsme si různé způsoby učení se probíraného učiva a důl /pežitosti umět udělat výpisky z textu. Odkázala jsem je na webovou stránku 3. A Řačáková  http://www.litvinovska500.cz/post/jak-se-ucit-doma-ruzne-styly-uceni-114/, kde je na toto téma celý článek.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková, Ferenc Filip a Martirosjan Jakub z 8. B.

 

 

Vyhodnocení dotazníku „Sportujeme?“

Na I. stupni se zúčastnily všechny třídy - 269 žáků.
Nesportuje 7% žáků.
Sportuje 1x týdně 21% žáků.
Sportuje 2x – 3x týdně 34% žáků.
Sportuje 4x – 5x týdně 24% žáků.
Sportuje každý den 14% žáků.

 

Na II. stupni se zúčastnily všechny třídy - 156 žáků.
Nesportuje 22% žáků.
Sportuje 1x týdně 15% žáků.
Sportuje 2x – 3x týdně 36% žáků.
Sportuje 4x – 5x týdně 18% žáků.
Sportuje kpbr /aždý de/pppn 9% žá  pků.

 

Z dotazníku vyplynulo, že přes 70% žáků I. stupně se sportovním aktivitám věnuje více jak dvakrát týdně a na II. stupni je to přes 60% žáků.

 

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 


Zápis z PARLAMENTU ze dne: 23. 10. 2012

Nepřítomny třídy: 5. B, 6. B, 9. B

 

Program:

• Parlament se domluvil na způsobu zapisování jednotlivých zasedání. Vždy se zvolí jedna třída, která zápis provede na připravený formulář a odevzdá během následujících tří dnů. Způsob zapisování jsme si ukázali na webových stránkách naší školy.
Zapisovateli dnešního parlamentu byli žáci Jakub Trnka a Pavel Čermák z 9. A.
• Zástupci dostali za úkol informovat třídy o nové adopci zvířat v ZOO Praha, nbr /a kterou strongzískává naše škola peníze ze sběru papíru. V současné době jsme adoptivní rodiče zvířat pískomil 1000 Kč a klokan 3000 Kč (ten ještě adoptivní rodiče vůbec nemá). Obrázky jsme si ukázali na intrnetu v encyklopedii VIKIPEDIE.
• Rozdali jsme si dotazník „Sportujeme?“, o kterém jsme jednali na předchozí schůzce. Každá třída má za úkol dotazník společně vyplnit a zástupci ho odevzdají do 1. 11. 2012. Zapojí se i první třídy. Následně se dotazník vyhodnotí a již teď jsme zvědaví, jak je to s našimi žáky a sportem.


Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková a žáci 9. A Jakub Trnka a Pavel Čermák

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 25. 9. 2012

Nepřítomny třídy: 3. B, 6. B, omluveni 5. B

 

br / Program:

• Uvítání a seznámení s cíli a úkoly parlamentu.
• Do příště si zástupci parlamentu rozmyslí, kdo by se stal zapisovatelem programu parlamentu.
• Zvolen zástupce pro psaní článků do školního časopisu - Hugo Kocek (hugokocek@seznam.cz).
• Příprava na dotazník pro celou školu „Sportujeme?“, který navazuje na akci Hlavního města Prahy „Vypněte počítač a vyberte si sport“ (www.prahasportovní.cz).


Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14. 6. 2012

 

 • Žáci 6. A informovali o pokračování sbírky na podporu indické holčičky SHABEENY, která díky naší podpoře může chodit do školy a studovat.
 • Děvčata Budaiová Miroslava z 5. B a Lorenzová Anna ze 7. A připravily závěrečný článek do školního časopisu o práci parlamentu v letošním roce. Předají ho redakci časopisu.
 • Společně jsme zhodnotili práci parlamentu v letošním školním roce, poděkování patřilo všem, kteří se poctivě účastnili schůzí, informovali své spolužáky, či se jinak zapojili do práce parlamentu.
 • Závěrem jsem poprosila zástupce, aby při volbě do parlamentu pro rok 2012/2013 upozornili své spolužáky, že bychom rádi sestavili tým, který má opravdu zájem o danou věc.

 

Nepřítomny třídy: VIII. A, B, IX. A
Vedoucí pí. uč. Kateřina Řačáková
 

10. 5. 2012

 

 • Třída 8. B prostřednictvím Moniky Černé a Lízy Boldyrevy informova/pla o akci v klubu Modrá vopice. Jde o meziškolní setkání žáků 8. a 9. tříd Prahy 9 v Modré vopici. Je zde na 31. 5. 2012 připravené odpolední disco, zábava a občerstvení.
 • Děvčata Budaiová Miroslava z 5. B a Lorenzová Anna ze 7. A připraví závěrečný článek do školního časopisu o práci parlamentu v letošním roce.
 • Zástupci byli seznámeni s vyjádřením vedení školy k jednotlivým bodům z minulého parlamentu. Zvláště pak byli upozorněni na nutnost dodržování pořádku tašek před školní jídelnou.

 

Nepřítomny třídy: IV. B, V. A, omluveni VI. A, B, IX. A, B

Vedoucí pí. uč. Kateřina Řačáková

 

12. 4. 2012

 

 • Většina tříd splnila úkol z minula – žáci školy jsou spokojeni s novým automatem na mléko.
 • Žáci si stěžují na rozházené tašky před jídelnou. Domluvili jsme se, že zástupci poprosí ve svých třídách, aby každý jednotlivec dbal na uložení své tašky do police, popř. ji srovnal před.
 • Dívky, které se převlékají na Tv v šatnách tělocvičen, si stěžují na přílišnou vůni z parfémů tříd před nimi a prosí, zda by se nemohlo zprovoznit okno.
 • Chlapci vznesli požadavek na zakoupení větších branek na fotbal do tělocvičen.
 • 7. A seznámena s vyjádřenícolor:#00f;/span/spanm, proč si nesmí žáci nechá/spanvat nic ve škole, tedy ani tělocvik a kufřík na Vv.

 

Nepřítomny třídy : VIII. B, III. A, B omluveni

Vedoucí pí. uč. Kateřina Řačáková

 

8. 3. 2012

 

 

 • Zhodnocení akce „Umíme jíst zdravě“ – vypracovala pí. hospodářka školní kuchyně Hana Kotrbatá na základě odevzdaných dotazníků, které prostřednictvím svých zástupců vyplnily jednotlivé třídy školy.

Na odevzdaných návrzích jídelníčků, je patrné, že o tom všichni zodpovědně přemýšleli. 1. stupeň správně zařadil do jídelníčků ryby, luštěniny, ovoce, zeleninu, ale zároveň si tam jednotlivé třídy vsunuly jídla, která jsou velmi oblíbená, např. špagety, rajská omáčka, pizza. To už je ale odchylka od zdravé výživy. Ale chápu to, jen to vybočuje z daného tématu. Navíc i tyto pokrmy lze při použití určitých surovin připravit zdravě. Příkladem toho je pizza s mořskými plody.
Na 2. stupni je zcela zřejmé, že máte jasno a neomylně ví • Připomeneme si br //pte, co se považuje za zdravou stravu. Odevzdané návrhy však postrádají pestrost, nejde jen tak vyjmenovat zdravá jídla. Také se tady ukázal nezájem 2. stupně o stravování, a to podle počtu tříd, které se do ankety zapojily. Nezapojily se třídy 6. A, 7. B, 7. A, 8. A, 9. A.
Celkově se v jídelníčcích zapomíná na vlákninu a celozrnné výrobky. V tomto ohledu velká pochvala pro 4. A. Tam byl do jídelníčku zařazen celozrnný moučník, vločková polévka, a také špalda – druh pšenice s vysokým podílem bílkovin a zdravých kvalitních olejů. Také chválím 2. B. Tato třída zdůraznila kompoty a zeleninové saláty, jídelníček byl pestrý.
Děkuji všem, kdo se této akce zúčastnili za spolupráci. Teď už víte, že vytvořit vyvážený jídelníček není jednoduché.

 • Přislíbený článek do školního časopisu neodevzdala třída 9. A, třída 5. A vypracovala nový, předán redakci časopisu.
 • Krátce jsme pohovořili o třídění odpadu a no