Školní parlament

Aktualitky školního parlamentu

 

Zápis z WEB PARLAMENTU:
Program:
• Ve třídách zhodnotit práci parlamentu v letošním školním roce, poděkovat všem, kteří se poctivě účastnili schůzí, informovali své spolužáky, či se jinak zapojili do práce parlamentu.
• Zvážit výběr zástupců pro příští rok, rádi bychom sestavili tým, který má opravdu zájem o danou věc.
• Pohovořit o bezpečnosti o prázdninách.
• Přeji všem klidné a bezpečné prázdniny.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 14. 3. 2019

Nepřítomny třídy: 3.A, 6.A, 7.B, 8.A, 8.B, OMLUVENI 6.A
Program:
• Zapisovatelé dnešního parlamentu byla 9.B – zápis nedodali
• Vedoucí školní jídelny pí Kotrbatá zodpověděla připravené dotazy tříd, týkající se školního stravování – velikost porcí, přídavky, ovoce, případné nedostatky jako špinavý příbor, vlas v jídle. Paní vedoucí poprosila, aby si všichni strávníci brali chody rovnou a napoprvé, k okýnku se vraceli jen pro případný přídavek.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 7. 2. 2018

Nepřítomny třídy: 2.C, 3.A, 4.A, 5.D, 6.A, 8.A, 8.B, OMLUVENI 5.A
Program:
• Zapisovatelé dnešního parlamentu – A. Dyntarová 7.B
• Zástupci parlamentu dostali za úkol seznámit spolužáky s připravovanou akcí VALENTÝNSKÁ POŠTA.
13. 2. – 14. 2. bude na vrátnici školy umístěna schránka na valentýnská přáníčka.
15. 2. dostanou třídní učitelé do pošty přání pro své žáky, která se objevila ve schránce.

Pravidla:
1. Přání jsou slušná a krásná.
2. Nadepsaná jménem, příjmením a třídou.
3. Přeložená nebo zalepená v obálce.

Stručně jsme se také seznámili se svátkem svatý Valentýn.
Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky.
Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.

• Požádali jsme žáky prvního i druhého stupně o výrobu jednoduchých výrobků pro budoucí prvňáky k zápisu do prvních tříd. Termín odevzdání do konce března pí Řačákové.

• Zhodnotili jsme nepořádek okolo školy po akcích Mléko a ovoce do škol, lepšíme se!
• Na příští setkání jsme pozvali pí Kotrbatou ze školní jídelny

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 29. 11. 2018
Nepřítomny třídy: 2.C, 3.B, 5.D, 6.A,B,C, 8.B, 9.B, OMLUVENI 4.B
Program:
• Zapisovatelé dnešního parlamentu – T. Pošusta, P. Vesecký 9.A
• Příprava akce Mikuláš – Nebeská skupina – viz příloha
• Následující setkání proběhne po novém roce, popřáli jsme si krásné a pohodové Vánoce, zdraví a štěstí do nového roku, upozornili jsme na bezpečnost během vánočních prázdnin.
• Další setkání se uskuteční v lednu 2019.

Zapsal/a:Mgr. K. Řačáková

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 25. 10. 2018

Nepřítomny třídy:3.B, 5.C, D, 8.A, B, 9.B, OMLUVENI 2.B
Program:
• Zapisovatelé dnešního parlamentu – Packová, Tvrzníková 9.A
• Zopakovali jsme si, jak mají zástupci parlamentu fungovat ve svých třídách a co mají nosit na setkání.
• Zástupci poučí své spolužáky, aby nevyhazovali z oken školy a v okolí školy odpadky z akcí Mléko a ovoce do škol.
• Poděkovali jsme třídám, které se podílely na úklidu odpadků v okolí školy.
• Halloween – žáci si mohou po domluvě s třídními učiteli připravit tematický den.
• Žáci druhého stupně požadují vyvěšení zkratek jmen učitelů, aby se mohli lépe orientovat v rozpisu suplování.

Zapsal/a:Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 27. 9. 2018
Nepřítomny třídy: 2.A, D, 3.B, C, 4.B, 6.A, 8.B, 9.B, OMLUVENI 3.A, 4.A
Program:
• Zapisovatelé dnešního parlamentu - Jelínek Jakub, Semeder Dimitrije 7.A
• Úvodní přivítání a seznámení se žáky, pravidla příchodů na schůzi, zapisovatelé, řád učebny ICP.
• Seznámení s cíli a úkoly parlamentu – STANOVY PARLAMENTU.
• Seznámení se školním desaterem - rozdáno do tříd.
• Informace od pí Bíglové k chodu školní knihovny.

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

ŠKOLNÍ DESATERO
1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

Zapsal/a:Mgr. K. Řačáková

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 26. 4. 2018

Nepřítomny třídy: 3.B, 4.B,C, 7.A,B

Program:
• Zapisovatele dnešního parlamentu jsme nezvolili. Opakovaně jsem kritizovala nedodání zápisu, což se stalo v minulosti několikrát. Apelovala jsem na zástupce hlavně druhého stupně, aby si z řad tříd volili do parlamentu jen žáky, kteří mají o danou věc zájem a baví je.
• Třída 8. B se opětovně zajímala o případnou oslavu 50. výročí založení školy. Od svých sourozenců se žáci dozvěděli, že se v minulosti oslava konala a měla pozitivní odezvu. 
Případná oslava je zatím v jednání vedení školy.
• Byla připomenuta ředitelská volna a státní svátky v dubnu a květnu. Důraz byl kladen na bezpečnost během těchto volných dnů.
• Opakovaně se vyskytly problémy s automatem na kancelářské potřeby. Žáci byli poučeni, že mají poruchu hlásit třídní učitelce.
• Opětovně se připomněli žáci tříd, které mají toalety v prvním patře směrem ke kabinetu pí Hříbkové. Rádi by měli na toaletách u umyvadla také zásobník na mýdlo.
Zapsal/a: Mgr. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 22. 3. 2018

Nepřítomny třídy: 9.A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - náhradníci ze 7.B – zápis nedodali.
• Zástupci připomenou ve svých třídách bezpečné chování v době velikonočního volna.
• Pochvalu obdržely třídy, které svými výrobky přispěly k zápisu prvňáčků do prvních tříd, bohužel vetšina tříd se nezúčastnila.
• Opět bylo upozorněno na to, že pokud se parlamentního setkání zástupci z jakéhokoliv důvodu neúčastní, musí si program zjistit na webových stránkách.
• Dětem se moc líbí, že se na toaletách objevily zásobníky na mýdlo a žádají vedení školy, aby byly namontovány po celé škole a pravidelně mýdlem doplňovány.
• Zástupci třídy na druhém stupni vznesli dotaz, zda se bude něco konat či připravovat k oslavě 50. výročí založení školy.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 22. 2. 2018

Nepřítomny třídy: 2.A, 3.A,C, 7.B, 8.B, 9.A, OMLUVENI 4.C, 5.B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - 6.A – zápis nedodala
• Žáci celého školy byli požádáni, aby pod vedením paní učitelek vytvořili v hodinách výtvarné a pracovní činnosti jednoduchý a vkusný dárek pro budoucí PRVŇÁKY na zápis. Termín do 25. 3., odevzdat pí Kolečkové, Krátké nebo Řačákové.
• Pozvání přijala pí Kotrbatá, vedou školní jídelny a odborně odpověděla zástupcům parlamentu na jejich připravené dotazy. Zodpověděla různé připomínky, které se týkaly jídla a nádobí, objasňovala bezpečnost v prostorách jídelny a před.
Sama upozornila na změnu provozního řádu jídelny od 1. 3. 2018, kterou si lze přečíst na webových stránkách školy. Požádala o zprostředkování této informace ve třídách a rodičům.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 11. 1. 2018

Nepřítomny třídy: 2.A, 3.A, B, 4.B, 9.A, omluveni 4. A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - 8.B – zápis nedodala
• Zhodnocení akcí: 
Den čertů a andělů – akce se povedla a žákům se líbila, nástěnka z fotek v prvním patře je hotova, děkujeme za zaslané fotky učitelkám, které se akce zúčastnily – pí Krátká, Svobodová, Bíglová, Kolečková, Nácarová, Lenkvíková, Řačáková, od ostatních jsme fotky bohužel neobdrželi.
Nebeská skupina – tato akce se také líbila, děti prvního stupně byly nadšené, malinko vázla organizace, na kterou si stěžovali i žáci druhého stupně. V příštích letech odstraníme.
• Opět si žáci druhého stupně stěžovali na nedostatečné doplňování toaletního papíru, včetně tělocvičen, kde chybí prakticky stále.
• Především od starších žáků vzešly námitky k jídlu, které dostávají v jídelně – někdy málo teplé, vlas v jídle, malá porce, možnost dosolit si. Mnoho z tohoto jsme si vysvětlili, přesto bychom rádi na příští schůzku pozvali pí Kotrbatou, vedou školní jídelny, aby žákům odborně vysvětlila jejich připomínky.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 23. 11. 2017

Nepřítomny třídy: 2. B, 2. C, 9. A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Stambrovska, Šolc 9. B
• V režii paní učitelky Cílkové bude 5. 12. procházet školu a navštěvovat třídy prvního stupně NEBESKÁ SKUPINA – Mikuláš, anděl a čert – výběr žáků devátých tříd.
• Parlament připravil netradiční den:

Na 5. 12. 2017 svolává školní parlament všechny čerty a anděly, aby se přišli podívat do naší školy – akce Den čertů a andělů.
Vaším úkolem je v tento den přijít do školy oblečení jako čert nebo anděl. Poproste paní učitelky, učitele, nebo tak učiňte sami, aby Vás vyfotili a nejzdařilejší fotku poslali na email racakova@centrum.cz.
Termín dodání 12. 12. 2017.

• V tento den platí zvýšená bezpečnost, žáci musí být opatrní, neběhat po chodbách, nekřičet.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 19. 10. 2017

Nepřítomny třídy: 7. B, omluveni 3. A, 4. D

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Packová, Němcová 8. A
• Úvodní přivítání a seznámení se žáky, pravidla příchodů na schůzi, zapisovatelé, řád učebny ICP.
• Seznámení s cíli a úkoly parlamentu – STANOVY PARLAMENTU.
• Seznámení se školním desaterem - rozdáno do tříd.
• Nepřítomné třídy na parlamentním zasedání si najdou program z daného dne na webových stránkách a ve svých třídách jej tlumočí.
• Zástupci parlamentu byli seznámeni s možností účastnit se jako zástupci naší školy setkání Parlamentu městských částí a následně Pražského parlamentu. V letošním roce toto setkání již proběhlo. Do příštího roku bychom mohli rozmyslet, zda se najdou schopní žáci se zájmem, kteří by chtěli naši školu zastupovat.
• Zástupci ve svých třídách vyřídí přísný zákaz odhazování ovoce a mléčných nápojů ve škole i v okolí školy.
• Převážně žáci druhého stupně prosí o pravidelné doplňování toaletních papírů na WC, včetně toalet u tělocvičen.
• Zástupci dostali na rozmyšlenou, zda bychom nezařadili na 5. 12. celoškolní akci Den čertů a andělů.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

 

ŠKOLNÍ DESATERO
1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková