Školní parlament

Aktualitky školního parlamentu

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 29. 11. 2018
Nepřítomny třídy: 2.C, 3.B, 5.D, 6.A,B,C, 8.B, 9.B, OMLUVENI 4.B
Program:
• Zapisovatelé dnešního parlamentu – T. Pošusta, P. Vesecký 9.A
• Příprava akce Mikuláš – Nebeská skupina – viz příloha
• Následující setkání proběhne po novém roce, popřáli jsme si krásné a pohodové Vánoce, zdraví a štěstí do nového roku, upozornili jsme na bezpečnost během vánočních prázdnin.
• Další setkání se uskuteční v lednu 2019.

Zapsal/a:Mgr. K. Řačáková

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 25. 10. 2018

Nepřítomny třídy:3.B, 5.C, D, 8.A, B, 9.B, OMLUVENI 2.B
Program:
• Zapisovatelé dnešního parlamentu – Packová, Tvrzníková 9.A
• Zopakovali jsme si, jak mají zástupci parlamentu fungovat ve svých třídách a co mají nosit na setkání.
• Zástupci poučí své spolužáky, aby nevyhazovali z oken školy a v okolí školy odpadky z akcí Mléko a ovoce do škol.
• Poděkovali jsme třídám, které se podílely na úklidu odpadků v okolí školy.
• Halloween – žáci si mohou po domluvě s třídními učiteli připravit tematický den.
• Žáci druhého stupně požadují vyvěšení zkratek jmen učitelů, aby se mohli lépe orientovat v rozpisu suplování.

Zapsal/a:Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 27. 9. 2018
Nepřítomny třídy: 2.A, D, 3.B, C, 4.B, 6.A, 8.B, 9.B, OMLUVENI 3.A, 4.A
Program:
• Zapisovatelé dnešního parlamentu - Jelínek Jakub, Semeder Dimitrije 7.A
• Úvodní přivítání a seznámení se žáky, pravidla příchodů na schůzi, zapisovatelé, řád učebny ICP.
• Seznámení s cíli a úkoly parlamentu – STANOVY PARLAMENTU.
• Seznámení se školním desaterem - rozdáno do tříd.
• Informace od pí Bíglové k chodu školní knihovny.

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

ŠKOLNÍ DESATERO
1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

Zapsal/a:Mgr. K. Řačáková

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 26. 4. 2018

Nepřítomny třídy: 3.B, 4.B,C, 7.A,B

Program:
• Zapisovatele dnešního parlamentu jsme nezvolili. Opakovaně jsem kritizovala nedodání zápisu, což se stalo v minulosti několikrát. Apelovala jsem na zástupce hlavně druhého stupně, aby si z řad tříd volili do parlamentu jen žáky, kteří mají o danou věc zájem a baví je.
• Třída 8. B se opětovně zajímala o případnou oslavu 50. výročí založení školy. Od svých sourozenců se žáci dozvěděli, že se v minulosti oslava konala a měla pozitivní odezvu. 
Případná oslava je zatím v jednání vedení školy.
• Byla připomenuta ředitelská volna a státní svátky v dubnu a květnu. Důraz byl kladen na bezpečnost během těchto volných dnů.
• Opakovaně se vyskytly problémy s automatem na kancelářské potřeby. Žáci byli poučeni, že mají poruchu hlásit třídní učitelce.
• Opětovně se připomněli žáci tříd, které mají toalety v prvním patře směrem ke kabinetu pí Hříbkové. Rádi by měli na toaletách u umyvadla také zásobník na mýdlo.
Zapsal/a: Mgr. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 22. 3. 2018

Nepřítomny třídy: 9.A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - náhradníci ze 7.B – zápis nedodali.
• Zástupci připomenou ve svých třídách bezpečné chování v době velikonočního volna.
• Pochvalu obdržely třídy, které svými výrobky přispěly k zápisu prvňáčků do prvních tříd, bohužel vetšina tříd se nezúčastnila.
• Opět bylo upozorněno na to, že pokud se parlamentního setkání zástupci z jakéhokoliv důvodu neúčastní, musí si program zjistit na webových stránkách.
• Dětem se moc líbí, že se na toaletách objevily zásobníky na mýdlo a žádají vedení školy, aby byly namontovány po celé škole a pravidelně mýdlem doplňovány.
• Zástupci třídy na druhém stupni vznesli dotaz, zda se bude něco konat či připravovat k oslavě 50. výročí založení školy.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 22. 2. 2018

Nepřítomny třídy: 2.A, 3.A,C, 7.B, 8.B, 9.A, OMLUVENI 4.C, 5.B

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - 6.A – zápis nedodala
• Žáci celého školy byli požádáni, aby pod vedením paní učitelek vytvořili v hodinách výtvarné a pracovní činnosti jednoduchý a vkusný dárek pro budoucí PRVŇÁKY na zápis. Termín do 25. 3., odevzdat pí Kolečkové, Krátké nebo Řačákové.
• Pozvání přijala pí Kotrbatá, vedou školní jídelny a odborně odpověděla zástupcům parlamentu na jejich připravené dotazy. Zodpověděla různé připomínky, které se týkaly jídla a nádobí, objasňovala bezpečnost v prostorách jídelny a před.
Sama upozornila na změnu provozního řádu jídelny od 1. 3. 2018, kterou si lze přečíst na webových stránkách školy. Požádala o zprostředkování této informace ve třídách a rodičům.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 11. 1. 2018

Nepřítomny třídy: 2.A, 3.A, B, 4.B, 9.A, omluveni 4. A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - 8.B – zápis nedodala
• Zhodnocení akcí: 
Den čertů a andělů – akce se povedla a žákům se líbila, nástěnka z fotek v prvním patře je hotova, děkujeme za zaslané fotky učitelkám, které se akce zúčastnily – pí Krátká, Svobodová, Bíglová, Kolečková, Nácarová, Lenkvíková, Řačáková, od ostatních jsme fotky bohužel neobdrželi.
Nebeská skupina – tato akce se také líbila, děti prvního stupně byly nadšené, malinko vázla organizace, na kterou si stěžovali i žáci druhého stupně. V příštích letech odstraníme.
• Opět si žáci druhého stupně stěžovali na nedostatečné doplňování toaletního papíru, včetně tělocvičen, kde chybí prakticky stále.
• Především od starších žáků vzešly námitky k jídlu, které dostávají v jídelně – někdy málo teplé, vlas v jídle, malá porce, možnost dosolit si. Mnoho z tohoto jsme si vysvětlili, přesto bychom rádi na příští schůzku pozvali pí Kotrbatou, vedou školní jídelny, aby žákům odborně vysvětlila jejich připomínky.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková
 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 23. 11. 2017

Nepřítomny třídy: 2. B, 2. C, 9. A

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Stambrovska, Šolc 9. B
• V režii paní učitelky Cílkové bude 5. 12. procházet školu a navštěvovat třídy prvního stupně NEBESKÁ SKUPINA – Mikuláš, anděl a čert – výběr žáků devátých tříd.
• Parlament připravil netradiční den:

Na 5. 12. 2017 svolává školní parlament všechny čerty a anděly, aby se přišli podívat do naší školy – akce Den čertů a andělů.
Vaším úkolem je v tento den přijít do školy oblečení jako čert nebo anděl. Poproste paní učitelky, učitele, nebo tak učiňte sami, aby Vás vyfotili a nejzdařilejší fotku poslali na email racakova@centrum.cz.
Termín dodání 12. 12. 2017.

• V tento den platí zvýšená bezpečnost, žáci musí být opatrní, neběhat po chodbách, nekřičet.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Zápis z PARLAMENTU ze dne: 19. 10. 2017

Nepřítomny třídy: 7. B, omluveni 3. A, 4. D

Program:
• Zapisovateli dnešního parlamentu - Packová, Němcová 8. A
• Úvodní přivítání a seznámení se žáky, pravidla příchodů na schůzi, zapisovatelé, řád učebny ICP.
• Seznámení s cíli a úkoly parlamentu – STANOVY PARLAMENTU.
• Seznámení se školním desaterem - rozdáno do tříd.
• Nepřítomné třídy na parlamentním zasedání si najdou program z daného dne na webových stránkách a ve svých třídách jej tlumočí.
• Zástupci parlamentu byli seznámeni s možností účastnit se jako zástupci naší školy setkání Parlamentu městských částí a následně Pražského parlamentu. V letošním roce toto setkání již proběhlo. Do příštího roku bychom mohli rozmyslet, zda se najdou schopní žáci se zájmem, kteří by chtěli naši školu zastupovat.
• Zástupci ve svých třídách vyřídí přísný zákaz odhazování ovoce a mléčných nápojů ve škole i v okolí školy.
• Převážně žáci druhého stupně prosí o pravidelné doplňování toaletních papírů na WC, včetně toalet u tělocvičen.
• Zástupci dostali na rozmyšlenou, zda bychom nezařadili na 5. 12. celoškolní akci Den čertů a andělů.

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková

 

 

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem, který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

 

ŠKOLNÍ DESATERO
1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST - chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL - lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ - všichni třídíme odpad
9. MALÝ A VELKÝ - malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ - po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

Zapsal/a: Mgr. K. Řačáková