Školní

 

Školní projekty

 

Na naší škole již od roku 2001 probíhají projektové dny, které mají výchovně-vzdělávací význam, jsou mezipředmětové a umožňují dětem pracovat na něčem, co je aktuální a co je zajímá. Tyto dny jsou povinnou součástí výuky, i když se liší od běžného školního dne. Celoškolní, resp. prvostupňové a druhostupňové projektové dny pořádáme 3x do roka. Současně se nabízí další příležitost k navázání spolupráce s rodiči, kdy je při vhodných příležitostech zveme do projektů.
Projektové dny vyžadují týmovou práci, učí kooperativním dovednostem, dbáme na volbu témat a činnosti, které dávají žákům smysl, jsou přiměřené, motivující a pestré. Přinášejí jim prožitek a uspokojení z výsledku, děti ve skupině mají spoluzodpovědnost za řešení a celkový výsledek.
 

Cílem

 
• je naučit se pracovat ve smíšeném kolektivu než je školní třída, tedy v různých věkových kategoriích, získávat informace jinak než jen z učebnic a výkladu učitele, využít počítačových pracoven k hledání a získávání informací, naučit děti pracovat s informacemi – hledat je, vybrat, posoudit, třídit, zpracovat apod., pracovat s různými materiály, podporovat tvořivost dětí v zajímavé nabídce činností jednotlivých vyučujících a spolupracujících rodičů podle témat a zadání, která zvolili pro projektový den.

 
• je výstupy z činností prezentovat nejen před skupinou na závěr projektového dne, ale i v prostorách školy – na nástěnkách ve třídách, vitrínách na chodbách a ve vestibulu školy, na třídních schůzkách rodičům, v regionálním tisku, na školním webu apod.

 

  

Přečtěte si o některých realizovaných projektech :

 

 

  

 

  

Příroda a my

 

 

V rámci 1. projektového dne školního roku 2017 -2018 navštívila jedna skupina útulek pro opuštěná zvířata v Troji. Poskytli jsme zvířatům i příspěvěk v podobě pamlsků.

 

 

 

 

   projektový den 2. stupně "Media a my" 21.10.2014 - zvláštní vydání školního časopisu

 

 

 

 

 

 

  

Země není na jedno použití

22.05.2013, 12:34 , Mgr.Eva Cílková | Počet zobrazení: 1583

Projektové dny proběhly ve dnech 16. května a 20. Května. První den ve čtvrtek probíhaly exkurze ve skupinách a druhý den v pondělí jsme získané informace z exkurzí využili pro různé výstupy a prezentace.

 

Celý článek...

Celoškolní projekt

22.05.2013, 12:53 , | Počet zobrazení: 1462

 

V měsících březnu a dubnu proběhl na naší škole celoškolní projekt s názvem Bojujeme o odznak všestrannosti olympijských vítězů.

 

Celý článek...

Když ve škole není nuda

05.09.2012, 10:17 , Mgr.Eva Cílková | Počet zobrazení: 1763

„My nikam na exkurze nechodíme, jenom se stále učíme. Už je to jiné než na základce, jsme na střední a je to takové divné… Takže to na té základce bylo vlastně prima,“ povzdechla si nedávno bývalá žákyně deváté třídy naší Základní školy Litvínovská 500 v Praze na Proseku.
 

Celý článek...

Projektový den Co se děje se světem?

12.01.2012, 15:35 , ZŠ Litvínovská 500 | Počet zobrazení: 1716

První projektový den druhostupňových žáků naší školy se uskutečnil v pátek 4.11. Součástí projektových dnů je vždy i exkurze či práce v terénu, která se koná zpravidla týden před plánovaným projektovým dnem. V tomto případě proběhla v úterý 25.10.

 

Celý článek...

Prověřovali jsme naše smysly

05.09.2012, 10:25 , Mgr.Eva Cílková | Počet zobrazení: 1718

Poslední dva projektové dny na Základní škole Litvínovská 500 nesly hlavní, zastřešující název „ Svět našimi smysly“ a proběhly v květnu. Žáci v různých skupinách zpracovávali podtémata, která vyučující pro tento projekt připravili. Jedna ze skupin, naše skupina (žáci ze 6. – 9. třídy pod vedením učitelek Mgr. Štubňové, Mgr. Cílkové a Mgr. Sázavské), se zaměřila na zrak - co to znamená, když tento smysl chybí, jak se cítí nevidomí lidé, jak mohou žít a pohybovat se ve světě lidí, kteří vidí.
 

Celý článek...

Pětistovka láme rekordy

05.09.2012, 10:36 , | Počet zobrazení: 1671

Dlouhodobý projekt dětí na 1. stupni, zahájený v prosinci 2011, měl název „ Pětistovka láme rekordy “. Byl zaměřen především na čtenářské dovednosti a gramotnost žáků, ale děti se v projektu mohly projevit i výtvarně, sportem či jinými kreativními činnostmi.

 

Celý článek...

Quo Vadis

V oblasti prevence rizikového chování žáků pracujeme ve školním prostředí podle vlastního projektu Quo Vadis

 

 

První pomoc

Zástava dechu, šok, krvácení, popálení, poranění oka, bodnutí hmyzem… S tím vším se můžeme v životě setkat a ne každý z nás, dospělých, by uměl vždy správně poskytnout první pomoc. Je proto nutné, aby se už děti na základní škole seznamovaly se základy první pomoci člověku v ohrožení života nebo zdraví. A protože praktická činnost je lepší než slovní výklad, rozhodli jsme se projektový den zaměřit na praktické provádění první pomoci v modelových situacích.
A jak projektový den probíhal? Smíšené skupinky žáků 1. – 4.tříd procházely jednotlivá stanoviště v budově školy a poskytovaly první pomoc“ zraněným a postiženým“. Podle pravidla „děti dětem“ se nejstarší žáci 1.stupně, páťáci, aktivně podíleli na přípravě i průběhu projektového dne. Někteří předváděli zranění( pomocí umělé krve, tělové barvy a obvazů vypadali opravdu věrohodně), jiní v bílém oblečení sami školili a radili mladším spolužákům v poskytování první pomoci. Kontrolu a dohled nad celým projektem měla pětice budoucích lékařů, studentů 5. ročníku lékařské fakulty. Medici nejen radili a pomáhali, ale také odborně předváděli první pomoc při životu ohrožujících zranění.
Díky medikům, ale i zájmu a nadšení všech dětských účastníků se projektový den opravdu vydařil a třeba i přispěl k možné záchraně života někoho z nás.

 

Mgr. Irena Hříbková