Celostátní

Projekt Rodiče vítáni

Naše škola se zapojila do projektu Rodiče vítáni,

jehož cílem je vstřícná komunikace a spolupráce s rodiči žáků.

 

 

Tíži-li vás problém, který se týká způsobu výuky, vzdělávání a výchovy vašeho dítěte, jsme připraveni vám pomoci.
Máte-li nějaké připomínky, podněty, návrhy nebo náměty ke zkvalitnění práce školy, jsme připraveni na ně reagovat.
Je dobré se nejprve obrátit na
• třídní učitelku, příp.vychovatelku ŠD a domluvit si setkání pedagog-rodič-žák.

V případě nevyřešení problému se můžete obrátit na

• poradenský tým ve složení výchovná poradkyně - metodička prevence - speciální pedagog,
• pak na zástupkyni ředitelky nebo přímo na ředitelku školy.


Preferujeme osobní setkání a přímé jednání na základě domluveného termínu v klidné atmosféře.
Budeme rádi, když půjdeme společně s vámi rodiči a vašimi dětmi cestou otevřenosti a vstřícnosti.

 

 

Aktivní škola

 

Portál Proškoly.cz pro podporu žáků základních a středních škol pomáhá pedagogickým pracovníkům, žákům i jejich rodičům. Pro období leden 2015 - leden 2016  udělil naší škole certifikát :

Aktivní škola

 

 

 

 

 

Projekt SCIO

 

 

Společnost SCIO udělila naší škole CERTIFIKÁT za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti

 

 

 

Naše škola se přihlásila do projektu SCIO - Stonožka modul KEA v testování žáků 6.r. Projekt trvá až do šk.r. 2014/2015.

 

Rámcové složení testů :

 

Školní rok 2011 - 2012

6. ročník : český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady

Předběžný termín plnění : říjen 2011.

 

Školní rok 2012 - 2013

7. ročník : český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady

Předběžný termín plnění : březen - duben 2013.

 

Školní rok 2013 - 2014

8. ročník : klíčové kompetence

Předběžný termín plnění : únor - březen 2014.

 

Školní rok 2014 - 2015

9. ročník : český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, anglický jazyk

Předběžný termín plnění : listopad 2014.

 

Aktuální informace o složení a termínech testování pro daný školní rok zjistíte na stránkách www.scio.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond Sidus

 

 

Jako každý rok proběhla na naší škole veřejná sbírka Fondu Sidus na pomoc dětem z motolské a olomoucké nemocnice. Děkujeme za vaši pomoc.

 

Certifikát pro školní rok 2014-2015

 

 

 

 

Člověk v tísni

 

V rámci projektu Jeden svět na školách, který je organizován nadací Člověk v tísni, pořádáme každoročně besedu s pamětníky pro žáky 9. tříd a na jaře se zúčastňujeme projekce filmů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech.

V loňském školním roce proběhla beseda s pamětnicí paní Vlastou Šiškovou pod názvem Za ostnatými dráty.

 

 

Pravidelně se na jaře zúčastňujeme projekce filmů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, kdy školní projekce festivalu se konají v dopoledních hodinách a jsou spojeny s besedou s hosty. Filmy jsou přínosné pro výuku, oživují ji, ukazují svět jinak než učebnice, jsou působivé, inspirující, vyvolávají otázky a nutí k přemýšlení. Prostřednictvím konkrétních lidských příběhů žáci získávají informace o světě a osudech svých vrstevníků, filmové dokumenty je vedou k zájmu o okolí i svět, přírodu, životní prostředí, lidská práva, hodnoty apod.

 

http://prazsky.denik.cz/kultura_region/misto-skoly-do-kina-i-to-je-festival-jeden-svet-20120313.html

 

 

 

 

 

 

NIQES – Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR

 

Naše škola byla zařazena do stovky základních škol v ČR a zúčastnila se v prosinci 2011 prvního pilotního testování NIQES, které hodnotí vzdělávací soustavu v České republice, provádí šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání a potrvá celkem 36 měsíců. V budoucnosti se bude jednat o plošné testování znalostí a dovedností žáků v 5. a 9.třídách, kdy se bude zjišťovat potřebná minimální suma vědomostí a dovedností u žáků základních škol.

 

http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Co-je-NIQES

 

 

 

  

Školní mléko

 

Naše škola je zapojena do projektu Školní mléko.


Nárok žáků základních škol je jeden dotovaný výrobek denně, tzn. kelímek mléka nebo mléčného výrobku ve vyučovacím dni. Žáci mají možnost si vybraný výrobek zakoupit v automatu, který je umístěn ve vestibulu školy.

 

 

Aktuální informace o projektu Happysnack 

 

 "Mléčnou" kreditní kartu si žáci mohou vyzvednout u hospodářky školy paní Dittmayerové o velké přestávce.

Pravidla na dobití kreditní karty pro odběr mléčných i doplňkových výrobků najdete na
www.automaty@come.cz

www.happysnack.cz

www.fresh-party.cz

 

Důležité upozornění :
Kreditka je po zaplacení zcela majetkem majitele. Za ztráty firma ani škola neručí. V případě ztráty je nutné kreditku okamžitě zablokovat a vydat novou, na kterou se převede zůstatek. V praxi to znamená, že pokud žák zjistí, že kartu postrádá, neprodleně to oznámíte pověřené osobě na škole. Pověřená osoba zablokuje starou kreditku a žáku vydá novou, kterou musí zapsat na portál s nulovou hodnotou. Poté rodič napíše žádost o převod kreditu na email: karty@come.cz – uveďte číslo ztracené i nové kreditky, kam chcete kredit převést.
Požádat o blokaci je také možné přímo firmu - majitele automatu, ale to nemusí být ihned provedeno.

Jiné zabezpečení kreditky při ztrátě proti zneužití není technicky možné.

 

 

 

 

 

Sběr papíru

 

 

V roce 2015 odevzdala naše škola 2820 kg sběrového papíru a zachránili jsme tímto 11 vzrostlých stromů v lese.

 

 
 V roce 2016 jsme sebrali 2014 kg papíru a zachránili jsme 8 stromů.  

 

 

http://www.ciur.cz/clanek/zobrazit/recyklace-vykup-papiru

 

 

 

 

Veřejná sbírka Ligy proti rakovině

 

 

 

Český den proti rakovině 2015
19. ročník veřejné sbírky a preventivní akce
Ligy proti rakovině Praha
(prodej žlutých kvítků a rozdávání letáčků s informacemi o prevenci rakoviny)

13.5.2015 proběhl na naší škole ,,Květinový den“.Podcenili jsme štědrost našich prvostupňových, protože po první vyučovací hodině jsme už neměli ani kytičku. Omlouváme se všem, na které se nedostalo. Příští rok se polepšíme smiley. Děkujeme.
Hospodářka školy a výběr žáků z 9.r.
 .

 

   Poděkování za spolupráci v roce 2014

 

foto z akce 2015  ZDE

 

2016 - 2017

 

Vážení rodiče, děti a zaměstnanci školy,
děkujeme všem, kteří se zapojili 10.5. do sbírky pro Ligu proti rakovině. Vybrali jsme 9 994,-Kč za prodej 450ks kytiček. Příští školní rok počítáme opět s vaší účastí.:-) J. Dittmayerová.

 

 

 

 

Zelená škola

  Od roku 2017 je naše škola zapojena do celostátního projektu Zelená škola. Jeho cílem je sběr drobného elektroodpadu a baterií.

 

 

 

 

Projekt KOUTEX

 

Projekt KOUTEX je ekologicko - charitativní projekt, který je zaměřen na sběr textilu a obuvi. Naše škola je v něm zapojena od roku 2014.