Desatero-řád žáků a žákyň školy

1. Jsme rádi, že jsi žákem naší školy, kde chceš získat základy vzdělání.


2. Rozvíjej svoji osobnost, rozvíjej své schopnosti, dovednosti a zájmy, buď každému spravedlivým partnerem, spolupracuj při vyučování i v mimoškolní aktivitě.
 

3. Buď aktivní a zapoj se do výuky, nenarušuj vyučování. Máš právo formulovat a vyslovovat vlastní názory a připomínky, při osobních problémech se můžeš obracet na kteréhokoliv učitele nebo výchovnou poradkyni. Neobávej se překonávat překážky a neúspěchy.
 

4. Máš právo znát způsob klasifikace studijních výsledků a chování, máš právo využívat konzultačních hodin vyučujících.
 

5. Máš právo využívat veškeré prostory školy a pomůcky určené k vyučování, nepoškozuj ale majetek a zařízení, které poslouží ještě i druhým dětem. Chraň svoji školu i své věci.


6. Dodržujte základní společenská pravidla - "kouzelná slovíčka" k sobě lidi přibližují.


7. Nikomu neubližuj a nenič jiným to, co by se tobě samotnému nelíbilo. Važ si sám sebe i druhých.


8. Pečuj o sebe, předcházej úrazům, chraň své zdraví i zdraví ostatních dětí, dodržuj bezpečnost.
 

9. Neopouštěj budovu školy bez vědomí učitele.


10. Reprezentuj svoji školu na veřejnosti a při akcích mimo areál školy. Tvoje chování a vystupování jsou výsledkem úspěšné spolupráce tvých rodičů a učitelů.