Profil absolventa

ZŠ Litvínovská 500, se sídlem Litvínovská 500, Praha 9 – Prosek

 

 

 

 

  • Žák si během devíti let plnění povinné školní docházky osvojil ve vzdělávání potřebné strategie učení.

 

 

  • Žák je motivován k celoživotnímu učení.

 

 

  • Žák si osvojil tvořivé myšlení.

 

 

  • Žák umí přiměřeně řešit problémy.

 

 

  • Žák si osvojil dovednosti účinně komunikovat a spolupracovat.

 

 

  • Žák dokáže chránit své fyzické a duševní zdraví i zdraví jiných.

 

 

  • Žák je ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám.

 

 

  • Žák umí chránit vytvořené hodnoty a životní prostředí.

 

 

  • Žák se naučil poznávat své schopnosti a své reálné možnosti. Umí je uplatňovat spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní cestě a při svém profesním uplatnění.