Výjezd k plnění průřezových témat 23.- 27.9. 2013

01.10.2013, 15:27, Mgr.Eva Cílková

„Všichni na Semerink….!“ ozývalo se na ZŠ Litvínovské 500

v pondělí, když se vrátili žáci z druhého stupně po týdenním výjezdu k plnění průřezových témat. Jako v loňském roce vyjel celý druhý stupeň najednou v termínu 23.- 27.9. 2013.

 


Žáci 7. ročníků měli výjezd zaměřený na multikulturní výchovu ve Špindlerově Mlýně. Deváté ročníky zpracovávaly témata k mediální výchově na Křižanově, 6. a 8. třídy vyjely na Semerink do Janova nad Nisou, aby se účastnily aktivit environmentální výchovy (6.ročníky) a sociálně osobnostní výchovy (8. ročníky).
Prostorný objekt hotelu Semerink, organizace CK Sport, se nachází v krásném prostředí Jizerských hor. Je uzpůsoben pro školní akce, a i když nastane nepříznivé počasí, jako se to stalo nám, vytváří kvalitní zázemí pro výukové cíle i uvnitř objektu. Pokud se podaří skloubit užitečné s příjemným, čas plyne jako voda, a když se mělo jet domů, nikomu se vůbec nechtělo. Pestrých aktivit zaměřených na environmentální a sociálně osobnostní výchovu, zajišťovaných kvalifikovanými lektory, bylo každý den plno. Střídaly se venkovní i vnitřní prostory a ani občasný déšť nezabránil například venku střelbě z luku či sběru přírodnin v lese nebo týmové noční bojovce. Vydařil se i celodenní výlet vlhkou, ale krásnou krajinou, kde jsme „potkali“ koně v ohradě, a dokonce i velblouda! Našel se čas i na zábavu – nechyběla diskotéka, vyprávění a sdílení zážitků, což vedlo ke stmelování kolektivu a přispívalo ke zlepšení komunikace a vzájemnému porozumění. Jaké to tam bylo, přiblíží několik přiložených fotografií. Celou fotodokumentaci si můžete prohlédnout na našich webových stránkách ve „fotogalerii“ http://www.litvinovska500.cz/fotogalerie/.

 


Mgr. E. Cílková, učitelka ZŠ Litvínovská 500
 

 
« Zpět