Všechno začalo v květnu 2009.....

12.01.2012, 09:16, ZŠ Litvínovská 500

Při květnových projektových dnech na téma „Nejsme na Zemi sami“ se sešlo dvanáct dětí z 2. stupně, které měly velkou chuť udělat něco smysluplného a pomoci aspoň jednomu člověku, který se nemá tak dobře jako my ve střední Evropě – my bohatí, sytí, vzdělaní a celkem zdraví.

 


Na stránkách Arcidiecézní charity Praha jsme se dozvěděli všechny důležité informace o projektu: že není zaměřen na potravinovou či lékařskou pomoc, ale že podporuje školní docházku; jak projekt probíhá a za jakých podmínek je možné tzv. adoptovat dítě na dálku. Pro děti bylo docela překvapením, že v některých zemích světa se škola platí a že rozhodně není samozřejmostí, aby do školy chodily všechny děti. Některé z finančních důvodů, jiné mají školu několik desítek kilometrů daleko, jiné musí pomáhat v zaměstnání svým rodičům, aby se rodina vůbec uživila – pracují na polích, v dolech, v textilních továrnách apod.

Z databáze dětí jsme si vybrali indickou dívku Shabeenu, které je 7 let, ráda zpívá, v 1. třídě se učila výborně a jednou by se ráda stala učitelkou. Dívku jsme si rezervovali přes internet a měli jsme 3 týdny na to uspořádat ve škole sbírku. V Indii jeden studijní rok stojí 4900 Kč – dítě za tuto částku obdrží školní uniformu (ty jsou povinné a většina rodičů na ně z platu nemůže našetřit), učební pomůcky, školné na jeden rok a základní zdravotní péči.

Ve škole pak týden probíhala informační kampaň, při které se každý žák či zaměstnanec školy mohl dozvědět o projektu, o jeho smyslu a o možnostech pomoci aspoň jednomu dítěti, aby mohlo chodit do školy. Děti, které nemohou chodit do školy, jsou potom negramotné, těžko v dospělosti hledají zaměstnání, strádají zdravotně z nedostatku peněz na kvalitní jídlo či lékařskou péči a sami také nemají motivaci posílat své děti do školy – vzniká tak nekončící kruh negramotných nebo pologramotných generací. Takoví lidé se snadno zadluží, jsou manipulovatelní ve volbách, neumí hospodařit s penězi nebo jsou snadno oklamatelní při podpisu různých smluv pouhým otiskem prstu.

Do zapečetěné pokladničky mohl každý přispět jakoukoli částkou a celý týden jsme napjatě čekali, zda se projekt podaří dotáhnout do konce a vybereme dostatek peněz. A skutečně se to povedlo – naše škola se stala adoptivními rodiči malé Shabeeny pro školní rok 2009/2010. V Indii začíná školní rok v červnu a končí v dubnu, tak věříme, že Shabeena nastoupila do 2. třídy co nejdříve v červnu. Kolem Vánoc bychom od ní měli dostat dopis, abychom věděli, jak se jí daří a že skutečně jí naše peníze umožnily pokračovat ve studiu.

Co víme o Shabeeně? Narodila se 20.5.2002, učí se dobře a ráda, pravidelně chodí do školy, dobře zpívá, snadno si hledá kamarády. Bydlí s rodiči a sestrami v domku bez elektřiny. Má o rok starší a o rok mladší sestru, maminka se stará doma o děti a přivydělává si jako švadlena, tatínek má dvě zaměstnání – pracuje jako zedník a rybář. Rodiče jsou zdraví, pracovití a rádi by poskytli vzdělání všem svým dětem.

Děkujeme těm, kteří se intenzivně podíleli na informační kampani, a děkujeme všem, kteří na projekt přispěli. Na jaře 2010 zkusíme celou akci zopakovat, aby Shabeena mohla studovat další školní rok.

 

Mgr. Lucie Procházková

 
« Zpět