Sbírka na Shabeenu 2013

28.06.2013, 09:50, Mgr.Eva Cílková

Sbírka na Shabeenu probíhala i v tomto roce, a to od 26. dubna do 27. června.

 


Shabeeně, kterou podporujeme, je letos 10 let. Tím, že posíláme prostřednictvím Charity Praha každoročně darem částku 4900 na její studium, může chudé indické děvčátko chodit do řádné školy. Tak má v budoucnu šanci získat zaměstnání v přelidněné Indii a pomáhat sobě i své rodině snášet tvrdé podmínky místního života.
Letos se nám podařilo vybrat částku 7.036 Kč, zůstatek máme k dispozici na příští (a další) rok.
Děti jsou s tímto projektem seznámeny a informovány prostřednictvím aktualizované nástěnky a jsou ochotny vzdát se z kapesného minimální částky 20 Kč a tak přispět na tuto dobročinnou akci. Sbírky se samozřejmě účastní i pedagogové a ostatní zaměstnanci školy.
Chceme tímto poděkovat všem dárcům – samozřejmě i rodičům, kteří se prostřednictvím svých dětí na sbírce podílejí.

 


Garanti Adopce na dálku (žáci ze tříd: 7A, 7B, 8A, 8B)

 

 

 

 

 

 


 

 
« Zpět