Prověřovali jsme naše smysly

05.09.2012, 10:25, Mgr.Eva Cílková

Poslední dva projektové dny na Základní škole Litvínovská 500 nesly hlavní, zastřešující název „ Svět našimi smysly“ a proběhly v květnu. Žáci v různých skupinách zpracovávali podtémata, která vyučující pro tento projekt připravili. Jedna ze skupin, naše skupina (žáci ze 6. – 9. třídy pod vedením učitelek Mgr. Štubňové, Mgr. Cílkové a Mgr. Sázavské), se zaměřila na zrak - co to znamená, když tento smysl chybí, jak se cítí nevidomí lidé, jak mohou žít a pohybovat se ve světě lidí, kteří vidí.
 


Nejprve jsme navštívili velmi zajímavou „Neviditelnou výstavu“, která dlouhodobě probíhá na Novoměstské radnici v Praze 2, na Karlově náměstí. Na této „výstavě“ nás prováděli úplně, nebo částečně nevidomí lidé. Nejprve jsme procházeli temným domem, jeho všemi místnostmi, kde není vůbec nic vidět. Pak jsme prošli fingovaným lesem s hájovnou a ulicí. Nakonec jsme si v restauraci koupili i občerstvení, ale v naprosté tmě. Byl to opravdový zážitek a stál za to!
Inspirováni touto výstavou jsme během druhého projektového dne připravili různé aktivity pro sebe navzájem. O co šlo? Utvořili jsme 3 skupiny a každá skupina se zaměřila na jeden smysl. Jedna pracovala s hmatem, druhá se sluchem a třetí s chutí. Se zavázanýma očima jsme na jednom místě poznávali různé předměty – listy, kamínky, písek, piliny, hračky, kuchyňské potřeby, koření aj., nebo jsme kreslili, psali či vystřihovali. Na druhém stanovišti jsme se snažili poznávat různé dobroty, které jsme poslepu ochutnávali a museli jsme i určovat z čeho se skládají. Nakonec, vedeni hlasem průvodců, jsme na čas překonávali v tělocvičně temnou dobrodružnou stezku plnou nástrah, která se nám líbila nejvíc.
Jaké užitečné informace si mohly děti z tohoto projektu odnést? Že, ve světě nevidomých se dá žít, když nám ostatní smysly pomohou v jeho orientaci a že takové lidi je třeba obdivovat a pomáhat jim, ne je pouze litovat.
Dana Koubková (účastnice projektu- žákyně 7. třídy) a Mgr. Eva Cílková, učitelka ZŠ Litvínovská 500

 

Článek vyšel i na webu MČ PRAHA 9

 

 
« Zpět