Pětistovka láme rekordy

05.09.2012, 10:36,

Dlouhodobý projekt dětí na 1. stupni, zahájený v prosinci 2011, měl název „ Pětistovka láme rekordy “. Byl zaměřen především na čtenářské dovednosti a gramotnost žáků, ale děti se v projektu mohly projevit i výtvarně, sportem či jinými kreativními činnostmi.

 


Většina tříd se již zapojila do čtenářského rekordu, ve kterém žáci předčítají 5 min. vybraný text ve své nebo v jiné třídě. Zdokonalují tím čtení, prezentují knihy a učí se veřejně vystupovat.
Až bude přijatelné počasí, chystají se děti na rekord v 500 m běhu na školním hřišti. Tímto rekordem zdokonalí svou fyzickou kondici.


Žáci ze 4. A a 5. B již dokončili první rekord – v předvánoční době vyrobili a ozdobili 500 perníčků.


 Rekordy


1. A – obří číslice 500 z nasbíraných víček od pet lahví
1. B – děti uběhnou 500m a přečtou 500 slov
1. C – děti dohromady přinesou 500 knoflíků, z nichž vyrobí překvapení
2. A – projekt žáků je zaměřen na rozvoj slovní zásoby a vychází ze známé hry „ jméno, zvíře, věc, …“; od každého písmene abecedy žáci vymýšlí slova, postupně jich nashromáždí 500, zapíší do pracovních listů, z nichž následně sestaví knihu.
2. B – malujeme 500 obrázků pokaždé jinak
2. C – žáci se v rámci hodin Čj a čtení zaměří na vyhledávání podstatních jmen v textu, budou z nich vytvářet věty a poté je ilustrovat
3. A, B – žáci společně vymýšlí a zapisují věty s vyjmenovanými slovy a vytváří z nich plakát
4. B – děti se rozhodly uskutečnit 500 dobrých skutků, které průběžně písemně prezentují na chodbě školy
5. A – děti vyrobí 500 papírových kapek s překvapením, které předají pí. Baudyšové z nadace FOD

Po skončení úkolů – rekordů podle možností naše výstupy prezentujeme v budově školy.

 
« Zpět