Když ve škole není nuda

05.09.2012, 10:17, Mgr.Eva Cílková

„My nikam na exkurze nechodíme, jenom se stále učíme. Už je to jiné než na základce, jsme na střední a je to takové divné… Takže to na té základce bylo vlastně prima,“ povzdechla si nedávno bývalá žákyně deváté třídy naší Základní školy Litvínovská 500 v Praze na Proseku.
 


To každý učitel uslyší rád, nemálo to přispěje k motivaci v jeho práci. A to proto, že žáci v deváté třídě bývají velmi nekritičtí k sobě, zato učitelé bývají oblíbeným terčem jejich subjektivní kritiky. Rádi se ohánějí oblíbeným sloganem vysmátých teenagerů s báječnou vizí nadobro zaklapnutých školních vrátek: „Já to neumím, protože jste mě to nenaučili…“
Ale vraťme se k tomu, co bylo a je vlastně na naší základce prima? Nemálo k tomu přispívají netradiční výukové metody a aktivity. Vedle tematických exkurzí, přednášek, koncertů a výukových programů probíhají na naší škole projektové dny, a to už pěknou řádku let (mnohem dříve, než se zpracovával nový ŠVP). Jejich obliba je u žáků značná, líbí se výše zmíněným teenagerům.
Na prvním stupni to bývají dlouhodobé projekty na dané téma v rámci jednotlivých tříd. Letošní dlouhodobý projekt dětí na prvním stupni má název „Pětistovka láme rekordy“ a je zaměřen na čtenářství, sportovní osobní výkony žáků a kreativnost vymyšlených rekordů.
Na druhém stupni žáci pracují na projektech od šestých do devátých tříd ve smíšených skupinách, které vytvoří podle svého zájmu. Tým učitelů vybere hlavní téma, to se následně rozvětví do podtémat a ta si žáci volí sami.
Projektové dny jsou obvykle dotovány vždy dvěma vyučovacími dny. První den se všichni účastní exkurzí, na nichž sbírají podklady a informace. Další projektový den tyto informace zpracovávají skupiny do zvolených výstupů. Žáci se učí řešit problém a hledat jeho řešení, pracovat v týmu, vzájemně si pomáhat, navrhovat východiska a prezentovat svoji práci.
V letošním školním roce již žáci zpracovávali dvě projektová témata. První hlavní téma se jmenovalo „Co se děje se světem?“ Co řešili a mohli se dozvědět? Například to, jak spolu lidé komunikovali dříve a jak komunikují nyní (Komunikace – včera, dnes a zítra), co se lidem líbí-nelíbí na Proseku (Jak se žije na Proseku?), co se děje se světem zvířat (Ohrožené druhy zvířat) a rostlin (Sukulenty), jak je to s kulturou v Praze (Divadlo) aj.
Druhé projektové téma mělo název „Vyrob – den činů“. Tak se všichni opravdu činili! Žáci vyráběli papírové modely budov vymyšleného města, televizní pořady, hračky, maňásky nebo stavebnice a také si zahráli divadlo.
Zatímco v době běžné školní výuky jsou děti o přestávkách až příliš „vidět a slyšet“, při projektových dnech se setkáme se zaujatými žáky, kteří při pracovním nasazení sotva vnímají přestávky. A to je nejen prima, ale i velké povzbuzení pro učitele, kteří promýšlejí a připravují aktivity na další plánované projektové dny, že tento způsob učení má smysl.
Třetí hlavní projektové téma, které budeme zpracovávat v květnu, nese název „Svět našimi smysly“. A na něj se již všichni těšíme!
Mgr. Eva Cílková, ZŠ Livínovská 500, Praha 9

 

Článek vyšel v Učitelských novinách č. 14/2012

 

 


 

 


 

 
« Zpět