DODATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

10.01.2012, 15:12, ZŠ Litvínovská 500

 

  

 


II. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních chodů. Polévka, nápoj, ovoce popř. dezert jsou pro oba chody stejné. Všichni přihlášení strávníci mají automaticky nastaven chod č.1. Objednání druhého chodu je časově omezeno – nelze objednávat na dva nejbližší dny.Zároveň je druhý chod omezen co do počtu a to z důvodu splnění spotřebního koše. Horní hranice je proměnná v závislosti na druhu jídla. Tuto hranici určuje vedoucí školní jídelny.Po vyčerpání limitu, již chod č. 2 nelze objednat. Spodní limit pro vaření druhého chodu je 30 porcí. V případě nižšího zájmu o druhý chod, vaříme pouze chod č. 1 a strávníky přihlášené na chod č. 2 automaticky přesouváme na chod č. 1.Chod č. 2 můžeme stejným způsobem zrušit z provozních nebo technických důvodů. V případě, že strávních zapomene čip a na oběd je mu vystavena náhradní stravenka, má automaticky chod č. 1. Cena obou chodů je stejná. Možnosti objednání chodu č. 2: - strávník vlastním čipem na objednacím boxu v jídelně - telefonicky v kanceláři ŠJ - od 1. 12. 2007 prostřednictvím internetu

III. Pro zavedení služby objednávání po internetu je nutná návštěva v kanceláři ŠJ v úředních hodinách. Po přidělení uživatelského jména lze obědy odhlašovat a přeobjednat na www. strava.cz a to na období na které jsou zveřejněny jídelníčky, vyjma dvou následujících dnů. Přesný návod je k dispozici na internetových stránkách školy a v kanceláři ŠJ.

V Praze 1. 12. 2007

 

 

Zpracoval: Hana Kotrbatá, vedoucí ŠJ

Schválil: Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka školy

 
« Zpět