DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY č.j.238/2012

02.03.2012, 14:24, ZŠ Litvínovská 500

 Od 1. 3. 2012 dochází k navýšení ceny oběda ve všech stravovacích kategoriích o 4,- Kč.

 


 

Nové ceny:
7 – 10 let 25,- Kč
11 – 14 let 27,- Kč
nad 15 let 29,- Kč
V souvislosti s tímto navýšením cen obědů je nezbytně nutné navýšit zálohy. Pokud nebude záloha dostatečná, bude strávník stravován v každém měsíci takový počet dnů, který bude finančně pokryt.
možnosti vyloučení ze školního stravování
Z důvodu opakovaného pozdního placení stravného bude strávník ze stravování vyloučen.
K vyloučení ze školního stravování budeme také přistupovat v případě nevhodného chování strávníka v jídelně.


V Praze 1. 3. 2012


Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka
Hana Kotrbatá, vedoucí ŠJ
 

 
« Zpět