Učitelé a vychovatelé

 

Ředitelka školy : Ing. Jaroslava Davidová
tel. 286889928 i fax
slavka.davidova@litvinovska.casablanca.cz

Zástupkyně ředitelky : Mgr. Zdeňka Nováková
tel. 286881141, 286881524 l. 104
zdena.novakova@litvinovska.casablanca.cz

Ekonomický zástupce Ing. Šárka Roubíčková
tel. 286881141, 286881524 l. 103
sarka.roubickova@litvinovska.casablanca.cz

Hospodářka školy Jindřiška Dittmayerová
tel. 286881141, 286881524 l.101
dittmayerova@litvinovska.casablanca.cz

 

 

Přidělení třídnictví pro školní rok 2018/2019:

 

0.A
Mgr. Dagmar Přibylová
tel./l.286881141,286881524/123
dagmar.pribylova@litvinovska500.cz
1.A
Mgr. Kateřina Řačáková
tel./l.286881141,286881524/117
katerina.racakova@litvinovska500.cz
1.B
Mgr. Ivana Nečesaná
tel./l.286881141,286881524/126

ivana.necesana@litvinovska500.cz
1.C
Mgr. Jana Krátká
tel./l.286881141,286881524/118
jana.kratka@litvinovska500.cz
2.A
Mgr. Martina Kluková
tel./l.286881141,286881524/109
martina.klukova@litvinovska500.cz
2.B
Mgr. Daniela Kolečková
tel./l.286881141,286881524/106
daniela.koleckova@litvinovska500.cz
2.C
Mgr.Petra Borešová
tel./l.286881141,286881524/126
petra.boresova@litvinovska500.cz
2.D
Mgr. Martina Lenkvíková
tel./l.286881141,286881524/117
martina.lenkvikova@litvinovska500.cz
3.A
Olga Škugorová
tel./l.286881141,286881524/109
olga.skugorova@litvinovska500.cz
3.B
Mgr. Irena Šedivá
tel./l.286881141,286881524/118
irena.sediva@litvinovska500.cz
3.C
Soňa Blodigová
tel./l.286881141,286881524/118

sona.blodigova@litvinovska500.cz
4.A
Ivana Nácarová
tel./l.286881141,286881524/106
ivana.nacarova@litvinovska500.cz
4.B
Mgr. Renata Podlešáková
tel./l.286881141,286881524/106
renata.podlesakova@litvinovska500.cz
4.C
Mgr. Eliška Bíglová
tel./l.286881141,286881524/117
eliska.biglova@litvinovska500.cz
5.A
Mgr. Irena Hříbková
tel./l.286881141,286881524/120
irena.hribkova@litvinovska500.cz
5.B
Mgr.Zdeňka Paseková
tel./l.286881141,286881524/115
zdenka.pasekova@litvinovska500.cz
5.C
Mgr. Libuše Doležalová
tel./l.286881141,286881524/120
libuse.dolezalova@litvinovska500.cz
5.D
Silvia Mišáková
tel./l.286881141,286881524/120
silvia.misakova@litvinovska500.cz
6.A
Ing. Michaela Horáková Břízová
tel./l.286881141,286881524/113

michaela.horakova@litvinovska500.cz

6.B
Mgr. Lubomíra Krejcarová
tel./l.286881141,286881524/115,
lubomira.krejcarova@litvinovska500.cz
6.C
Mgr. Markéta Patrasová
tel./l.286881141,286881524/120
marketa.patrasova@litvinovska500.cz
7.A
Mgr. Marcela Kutílková
tel./l.286881141,286881524/113
marcela.kutilkova@litvinovska500.cz
7.B
Mgr. Ivana Housková
tel./l.286881141,286881524/113
ivana.houskova@litvinovska500.cz
8.A
Mgr. Eva Cílková
tel./l.286881141,286881524/113
eva.cilkova@litvinovska500.cz
8.B
Mgr. Jarmila Chaloupková
tel./l.286881141,286881524/125
jarmila.chaloupkova@litvinovska500.cz
9.A
Mgr. Yvonna Požárková
tel./l.286881141,286881524/115, 127
yvonna.pozarkova@litvinovska500.cz
9.B
Mgr. Jitka Berková
tel./l.286881141,286881524/127
jitka.berkova@litvinovska500.cz


 

Netřídní

 

Mgr. Milan Garčar
tel./l.286881141,286881524/108
milan.garcar@litvinovska500.cz
Vaagn Chakhoian
tel./l.286881141,286881524/119
vaagn.chakhoian@litvinovska500.cz

Mgr. David Jursík

tel./l.286881141,286881524/119

david.jursik@litvinovska500.cz
Bc. Markéta Kučerová
tel./l.286881141,286881524/125
marketa.kucerova@litvinovska500.cz
Mgr. Veronika Sázavská
tel./l.286881141,286881524/108
veronika.sazavska@litvinovska500.cz
Mgr. Ivana Švejdová
tel./l.286881141,286881524/119
ivana.svejdova@litvinovska500.cz
Ing. Antonín Tyll
tel./l.286881141,286881524/125
antonin.tyll@litvinovska500.cz
Mgr. Zdeněk Žatečka
tel./l.286881141,286881524/119
zdenek.zatecka@litvinovska500.cz


 

Vychovatelky školní družiny


Djakovová Martina - vedoucí školní družiny

tel./l.286881141,286881524/121

martina.djakovova@litvinovska500.cz


Dostálová Marcela

tel./l.286881141,286881524/114

marcela.dostalova@litvinovska500.cz
Hellerová Eva

tel./l.286881141,286881524/121

eva.hellerova@litvinovska500.cz

Jiroutová Denisa

tel./l.286881141,286881524/121

denisa.jiroutova@litvinovska500.cz
Koudela Jiří, Bc

tel./l.286881141,286881524/121

jiri.koudela@litvinovska500.cz
Menclová Sylva

tel./l.286881141,286881524/121

sylva.menclova@litvinovska500.cz
Slováková Hana

tel./l.286881141,286881524/121

hana.slovakova@litvinovska500.cz
Vjesztová Marta

tel./l.286881141,286881524/121

marta.vjesztova@litvinovska500.cz

 

 

Asistenti pedagoga

Mgr. Černá Helena
tel./l.286881141,286881524/120
Mgr. et MgA. Georgieva Rumjana, Ph.D.
tel./l.286881141,286881524/118
Hlavová Renata
tel./l.286881141,286881524/102
Kamarýtová Monika
tel./l.286881141,286881524/106
Lorincová Miloslava
tel./l.286881141,286881524/120
Mgr. Pačesová Vlasta
tel./l.286881141,286881524/102
Pernicová Radka
tel./l.286881141,286881524/109
Podobská Jana
tel./l.286881141,286881524/106
Mgr. Pospíšilová Soňa
tel./l.286881141,286881524/115
Skurčáková Michaela, DiS
tel./l.286881141,286881524/126
Špírková Jaroslava
tel./l.286881141,286881524/126
Vaníčková Petra
tel./l.286881141,286881524/102
Vohlídková Jindřiška
tel./l.286881141,286881524/102
Vystrčilová Hana
tel./l.286881141,286881524/113