Kroužky

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

 

Kroužky v roce 2019 začínají pracovat od 7.1.2019

 

 

Cena je stanovena na období leden - květen 2019 (není-li uvedeno jinak) z důvodu účetní uzávěrky. 

 

 

Angličtina

Katka Barellová

určeno pro 3.ročník

pátek 13:30 - 14:30, herna ŠD

cena 600,-

 

Bowling 

Mgr.Kateřina Řačáková
určeno pro 1.- 5. ročník
středa 13:25 - 14:55 hotel DUO
cena za 17 lekcí 1 200Kč

Kroužek je již naplněn

 

Čeština pro cizince
Mgr. Dagmar Přibylová
určeno pro 0. - 3. ročník
pondělí 13:00 - 13:45 v 0.A
600, - Kč 

 

Deskové hry
Mgr. Petra Borešová
určeno pro 1. - 5. ročník
úterý 13:15 - 14:00 ve 2.C
500,- Kč

 

Divadelní kroužek - změna v roce 2019!!!

Mgr. E. Cílková
určeno od 2. ročníku
středa 13:30 - 14:30 sraz ve 5.A (kroužek bude v učebně Aj 2. patro)
300,- Kč

KROUŽEK JE OTEVŘEN PRO KAŽDÉHO HERCE I NEHERCE

 

ELKONIN (rozvoj čtenářských dovedností) 

Mgr. Dagmar Přibylová
určeno pro 0. - 2. ročník
den a čas dle domluvy v 0.A
kurz 600, - Kč + materiály
 
Florbal ACEMA Sparta Praha 

Marek Pavelka
určeno pro 1. - 2. ročník
pondělí 14:00 - 15:00 velká Tv
2500,- za rok

 

Florbal ACEMA Sparta Praha

Ondřej Koutník
určeno pro 3. - 5. ročník
středa 14:00 - 15:00 velká Tv
2500,- za rok

 

Grafika

Mgr. Eliška Bíglová
určeno od 4. ročníku
středa 14:00 - 15:30 v 4.C
700,-Kč + 250,- Kč materiál

 

HYPO (rozvoj studijních předpokladů)
Mgr. Dagmar Přibylová
určeno pro 0. - 4. ročník
den a čas dle domluvy v 0.A
kurz 500, - Kč

 

KUPREV (rozvoj komunikace) 
Mgr. Dagmar Přibylová
určeno pro 0. - 3. ročník
den a čas dle domluvy v 0.A
kurz 500, - Kč

 

Maxík (rozvoj grafomotoriky)
Mgr. Dagmar Přibylová
určeno pro 0. - 3. ročník
den a čas dle domluvy v 0.A
kurz 500, - Kč

 

Mažoretky

Mgr. Martina Lenkvíková
určeno pro 1. -5. ročník
středa  13:30 - 14:15 malá Tv

600,- Kč, poslední kroužek je 15.5.2019

 

Novinářský kroužek

Mgr. Eva Cílková
určeno pro 3. - 9. ročník
pondělí 13:45 - 15:15 v prac. PC 2
200,- Kč

 

Řečová výchova

Mgr. Dagmar Přibylová
určeno pro 0. - 4. ročník
středa 13:00 - 14:00 v 0.A
400, - Kč

 

Základy křesťanské výchovy

Mgr. Dagmar Přibylová
určeno pro 0. - 5. ročník
pátek 13:30-14:15 v 0.A
zdarma