Přehled hlavních termínů ve školním roce 2016-2017

 

IX.

1.9. Zahájení nového školního roku, třídní schůzky 0.- 1.tř. 
12.9. 1. pedagogická rada - zahajovací
19.9. Třídní schůzky: 17:00 h. 0. - 5.tř., 18:00 h. 6.- 9.tř., konzultace
28.9. Státní svátek

 


X.

1.10. Zahájení činnosti kroužků pořádaných školou
3. - 7.10. Výjezd II.st. k plnění průřezových témat
19.10. 2.pedagogická rada
26. - 27.10. Podzimní prázdniny
28.10. Státní svátek

 


XI.

17.11. Státní svátek
18.11. Ředitelské volno
24.11. Exkurzní den II.st. k PD Ten umí to a ten zas tohle a 1.projektový den I.st.
28.11. 3. pedagogická rada
29.11. 1.projektový den II.st. - Ten umí to a ten zas tohle

 


XII.

19.12. 2. projekový den na I.st. - Vánoční dílny
19.12. 16:00 - 17:00 h.Tradiční vánoční výstava, prezentace prací žáků I.st.
19.12. 17:30 Vánoční koncert
22.12. Ředitelské volno
23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny

 


I.

3.1. Začíná vyučování v novém kalendářním roce 
16.1. 4. pedagogická rada a třídní schůzky 0. - 9.r.
21. - 28.1. lyžařský kurz - CK - Sport, Jizerské hory, Janov n. Nisou
25.1. STOP klasifikaci
31.1. Vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

 


II.

3.2. Jednodenní pololetní prázdniny
6. - 10.2. Jarní prázdniny
20.2. Karneval v ŠD

 


III.

 


IV.

 4.4. - 5.4 Zápis do 1.ročníků pro šk.r. 2017/2018
13.4. - 17.4. Velikonoční prázdniny a Velkonoce
24.4. 5. pedagogická rada
18.4. - 21.4. Týdenní projekt na I.st.

 


V.

10.5. Květinový den
15.5. Třídní schůzky 0. - 9.tř.
24.5. Exkurzní den II.st. k PD Muzejní den
29.5. 2.projektový den II.st. - Muzejní den
24.5. - 31.5. Škola v přírodě I.st. (2.-5.r.)- CK Star Line, Hrachov - Svatý Jan

 


VI.

1.6. Děti dětem - zábavné dopoledne k MDD pro MŠ, 0.r. a 1.r.
12.6. 6. pedagogická rada klasifikační
20.6. STOP klasifikaci
28.6. 7. pedagogická rada závěrečná
30.6. Vydání vysvědčení a ukončení školního roku