ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

tel. 286887224

hana.kotrbata@litvinovska.casablanca.cz

 

Provozní řád školní jídelny platný od 1.3. 2018 naleznete zde

 

Jídelníček naleznete zde

Objednávat a odhlašovat obědy můžete na adrese:
https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni?zarizeni=0083

uživatelské jméno a heslo pro objednávky přidělujie kancelář školní jídelny.

 

Upozornění školní jídelny

Odnášení ovoce, popř. jiných částí oběda je nepřípustné. Ovoce je součástí dotovaného oběda a je tedy určeno ke konzumaci ve školní jídelně. Toto je dáno Vyhláškou  107/2015 Sb. o školním stravování.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - platný do 28.2. 2018

08.12.2009, 10:49 , ZŠ Litvínovská 500 | Počet zobrazení: 4945

 

 Organizace: Základní škola Litvínovská 500, Praha 9

Zpracoval: Hana Kotrbatá, vedoucí ŠJ

Schválil: Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka školy

 

 

Provozní doba školní kuchyně: 6.30 - 15.00 hodin

Přestávka: 11.00 - 11.30 hodin

Doba výdeje: 11.50 - 14.00 hodin

Doba výdeje obědů pro nemocné děti: 11.30 - 12.00 hodin ( hlavním vchodem do vlastních nádob )

Úřední hodiny kanceláře ŠJ : denně 7.00 - 8.00 hodin, 9.40 - 10.00 hodin ( velká přestávka )

Celý článek...

DODATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

10.01.2012, 15:12 , ZŠ Litvínovská 500 | Počet zobrazení: 3731

 

  

Oznámení školní jídelny

Školní jídelna oznamuje rodičům žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, že od 1. 3. 2012 zvyšujeme cenu obědů o 4,- Kč v každé stravovací kategorii následovně :
7 – 10 let z 21,- Kč na 25, Kč
11 – 14 let z 23,- Kč na 27,- Kč
nad 15 let z 25,- Kč na 29,- Kč .
Ceny jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 107/2005 SB. o školním stravovaní. 
Od 1. 1. 2012 došlo ke změně této vyhlášky. Její znění bude součástí dodatku provozního řádu naší ŠJ, který vstoupí v platnost 1. 3. 2012 a bude řešit právě toto zdražení obědů. 
Ke zvýšení cen jsme nuceni přistoupit z důvodu rostoucích cen potravin, ke kterému došlo již na podzim a v závěru roku 2011, navíc od 1. 1. 2012 byla zvýšena DPH u potravin. Bez úpravy ceny obědů nejsme již schopni zachovat současnou kvalitu a splnit spotřební koš, což by bylo v rozporu se zákonem o školním stravování. Navíc k zdražení oběda v naší ŠJ došlo naposledy 1. 1. 2008 a tyto ceny jsme se snažili pro Vás udržet co nejdéle. 
Strávníci, kteří platí obědy souhlasem s inkasem u České spořitelny, musí v bance navýšit limit, pokud ho při zřizování souhlasu zadali. Strávníci platící stravné trvalým příkazem z běžného účtu pak musí nutně navýšit částku zadanou v bance – tj. 22 dnů x nová cena oběda v konkrétní kategorii. 
Děkujeme za pochopení této nutné změny. V případě nejasností se obracejte na vedoucí školní jídelny.
Hana Kotrbatá, vedoucí ŠJ, tel. 286887224
 

Celý článek...

DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY č.j.238/2012

02.03.2012, 14:24 , ZŠ Litvínovská 500 | Počet zobrazení: 2297

 Od 1. 3. 2012 dochází k navýšení ceny oběda ve všech stravovacích kategoriích o 4,- Kč.

 

Celý článek...

ZMĚNA VYHLÁŠKY O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

02.03.2012, 14:36 , ZŠ Litvínovská 500 | Počet zobrazení: 3806

Aktuální znění
463
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
 

Celý článek...