ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

tel. 286 887 224

hana.kotrbata@litvinovska.casablanca.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDEJ OBĚDA 1.9.2021 bude v 11:00 - 12:00

 

 

 

**********************************************************************************

 

 

 

VRÁCENÍ ČIPŮ ODCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Úterý 29. 6. 2021 - 9,00 hodin třída 9.A, 9,20 hodin třída 9.B - kancelář ŠJ, vchod zásobovací rampou

9,40 - 10,10 hodin ostatní odcházející - kancelář ŠJ, vchod školou a nebo po telefonické domluvě s kanceláří ŠJ, tel. 286887224

 

Výdej oběda 30. 6. 2021

10,30 - 11,30 hodin

 

Výdej oběda první den neplánované nepřítomnosti

11,30 - 11,40 hodin, vchod zásobovací rampou

 

Stravné

Vyúčtování stravného a vrácení přeplatku na účet uvedený v kartě strávníka proběhne v červenci 2021. Stravné na 9/2021 je splatné 20.8.2021

 

 

 

***************************************************************************************

 

 

 

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 17.5.2021

 • Od 17. 5. 2021 budou přihlášeny obědy všem strávníkům do výše finančních prostředků ve stravném.

 

 • Dne 19. 5. 2021 došlo ke změně hlavního jídla.

 

Hana Kotrbatá, vedoucí ŠJ

 

 

 

 

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 3.5.2021

 • Od 3. 5. 2021 budou automaticky přihlášeny obědy všem dětem v době prezenční výuky. Při distanční výuce zůstávají obědy odhlášené.

 

 • I nadále nabízíme možnost vyzvednutí hlavního jídla bez polévky v jednorázovém výdejním boxu. K takovému způsobu stravování je nutné přihlásit se prostřednictvím kanceláře.

 

 • Pozor změna času výdeje oběda pro distančně vyučované:
  • pondělí - čtvrtek:13,30 - 14,00 hodi
  • pátek 12,30 - 13,00 hodin 
  • s vlastním čipem, samostatný vchod zásobovací rampou

 

 

Hana Kotrbatá, vedoucí ŠJ

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************

 

 

Provoz školní jídelny od 12.4.2021

 

 • Počínaje dnem 12. 4. 2021 budou přihlašovány a odhlašovány obědy jednotlivým třídám v návaznosti na rotaci prezenční a distanční výuky.

 

 • V době prezenční výuky budou děti obědvat v prostoru školní jídelny.

 

 • V době distanční výuky nabízíme možnost vyzvednutí hlavního jídla bez polévky v jednorázovém výdejním boxu.
  • Zájemci o tento způsob stravování se musí přihlásit na adrese: hana.kotrbata@litvinovska.casablanca.cz
  • Jídelníček bude přístupný na strava.cz, č. jídelny 0083

 

 • Obědy nemohou vyzvedávat žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou a to ani prostřednictvím třetí osoby.

 

 • čas a místo výdeje oběda pro distanční výuku:
  • pondělí - čtvrtek 13 - 14 hodin 
  • pátek 12 - 13 hodin
  • s vlastním čipem, samostatný vchod zásobovací rampou

 

Hana Kotrbatá, vedoucíŠJ
 

 

 

 

 

 

 

 

Sdělení školní jídelny ze dne 18.3.2021

 • Strávníkům, kteří platí obědy tzv. souhlasem s inkasem, nebude stržena z účtu platba na duben 2021. Na úhradu budoucích obědů bude použit přeplatek strávníka.

Hana Kotrbatá, vedoucí ŠJ

 

 

 

 


Školní stravování od 10.3.2021

 • Od 10. 3. 2021 nabízí naše školní jídelna stravování formou vyzvednutí oběda.
 • Od 8. 3. 2021 mají všichni strávníci obědy odhlášeny. Zájemci o odebírání teplého pokrmu bez polévky si je musí opětovně přihlásit na adrese hana.kotrbata@litvinovska.casablanca.cz a to nejpozději do 8. 3. 2021 do 15 hodin.

 

 • Náhradní jídelníček bude zveřejněn 9. 3. 2021 na strava.cz, č. jídelny 0083
 • 8.3. v 15:10: Vzhledem k nízkému zájmu o odnášku oběda tuto možnost rušíme. I nadalé mají všichni strávníci obědy odhlášené. Při změně situace Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy. Děkujeme za pochopení.

vedoucí ŠJ, Hana Kotrbatá

 

 

 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ OD 4.1.2021 

 

 • Od 4.1.2021 budou automaticky:
  • přihlášeny obědy všem dětem vzdělávající se prezenčně
  • odhlášeny obědy strávníkům, kteří přecházejí na distanční formu výuky. I nadále nabízíme pro tyto děti možnost vyzvednutí oběda v jednorázovém boxu.

 

 

 

28. 12. 2020

Kotrbatá Hana, vedoucí ŠJ

*************************************************************************************

 

 

 

 

Sdělení školní jídelny

Strávníkům, kteří platí obědy tzv. souhlasem s inkasem, nebude stržena z účtu platba na prosinec 2020. Obědy na tento měsíc přihlásíme a započítáme z přeplatku.


19. 11. 2020

Kotrbatá Hana, vedoucí ŠJ

 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ OD 18.11.2020 OBNOVENO - platné i od 30.11.2020

 

 • od 30.11.2020 byly přihlášeny a započítány obědy na měsíc prosinec dětem, které nastupují do školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*******************************************************************************

 

 

 

 

Provozní řád školní jídelny platný od 1.3. 2018 naleznete zde , dodatek zde

 

Jídelníček naleznete zde

Objednávat a odhlašovat obědy můžete na adrese:
https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni?zarizeni=0083

uživatelské jméno a heslo pro objednávky přidělujie kancelář školní jídelny.

 

Upozornění školní jídelny

Odnášení ovoce, popř. jiných částí oběda je nepřípustné. Ovoce je součástí dotovaného oběda a je tedy určeno ke konzumaci ve školní jídelně. Toto je dáno Vyhláškou  107/2015 Sb. o školním stravování.

 

Oznámení školní jídelny


Školní jídelna oznamuje, že od 1.10.2020 zvyšuje cenu obědů ve
všech stravovacích kategoriích až o 5,- Kč, tedy takto:
7-10 let z 25,- Kč na 30,- Kč
11-14 let z 27,- Kč na 32,- Kč
nad 15 let z 29,- Kč na 34,- Kč
PT 6let z 23,- Kč na 25,- Kč
PT 7 let z 25,- Kč na 30,- Kč
Tyto ceny jsou v souladu s vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování. Změnu ceny
stravování upravuje dodatek č. 1 provozního řádu školní jídelny ze dne 1.3.2018.
Ke zvýšení cen jsme nuceni přistoupit z důvodu rostoucích cen potravin, ke kterému dochází
v posledních dvou letech – zelenina, ovoce, pekárenské výrobky, maso a další. Bez tohoto
kroku již nejsme schopni zachovat současnou kvalitu oběda, současně dodržet finanční
normu a splnit spotřební koš, což je v rozporu se zákonem o školním stravování.
Podotýkáme, že k poslednímu zvýšení cen oběda došlo 1.3.2012 a tyto ceny jsme se snažili
pro Vás udržet co nejdéle.
Strávníci, kteří platí obědy souhlasem s inkasem u České spořitelny, musí v bance navýšit
limit, pokud ho při zřizování souhlasu zadali. Strávníci, kteří obědy platí trvalým příkazem z
běžného účtu pak musí nutně navýšit částku zadanou ve své bance – 22dnů x nová cena
oběda v konkrétní kategorii.
Děkuji za pochopení. Své případné dotazy směřujte na vedoucí školní jídelny.
Hana Kotrbatá, tel. 286887224,
hana.kotrbata@litvinovka.casablanca.cz

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - platný do 28.2. 2018

08.12.2009, 10:49 , ZŠ Litvínovská 500 | Počet zobrazení: 5324

 

 Organizace: Základní škola Litvínovská 500, Praha 9

Zpracoval: Hana Kotrbatá, vedoucí ŠJ

Schválil: Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka školy

 

 

Provozní doba školní kuchyně: 6.30 - 15.00 hodin

Přestávka: 11.00 - 11.30 hodin

Doba výdeje: 11.50 - 14.00 hodin

Doba výdeje obědů pro nemocné děti: 11.30 - 12.00 hodin ( hlavním vchodem do vlastních nádob )

Úřední hodiny kanceláře ŠJ : denně 7.00 - 8.00 hodin, 9.40 - 10.00 hodin ( velká přestávka )

Celý článek...

DODATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY

10.01.2012, 15:12 , ZŠ Litvínovská 500 | Počet zobrazení: 4077

 

  

 

Celý článek...

DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY č.j.238/2012

02.03.2012, 14:24 , ZŠ Litvínovská 500 | Počet zobrazení: 2667

Celý článek...

ZMĚNA VYHLÁŠKY O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

02.03.2012, 14:36 , ZŠ Litvínovská 500 | Počet zobrazení: 4169

Aktuální znění
463
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
 

Celý článek...