Internetové centrum Prosek

 

 

 

 Bližší informace naleznete na stránkách www.icprosek.cz

 

 

 

Internetové centrum Prosek přešlo od 1. 1. 2013 pod ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 - Prosek. Bezplatný provoz internetového centra pro veřejnost včetně kurzů je zachován .

Důvodem změny správce je výrazná úspora finančních prostředků při zachování stejného rozsahu služeb pro veřejnost. V dopoledních hodinách bude učebna ICP využívána žáky základní školy.

 

Kurzy povedou kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdělaní pedagogové ZŠ Litvínovská 500. Lektoři kurzů jsou absolventi kurzů informačních a komunikačních technologií a mají pedagogické vzdělání.