Ke stažení

 

 

Žádost o uvolnění

 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

 

Žádost o opis vysvědčení

  

Žádost o přijetí nového žáka do ZŠ Litvínovská 500 pro 2.-9.ročník

 

 

K přijetí žáka k plnění povinné škol.docházky je třeba předložit :
1/ rodný list žáka, žákyně (u žáků cizinců ověřený překlad)
2/ průkaz totožnosti zákonného zástupce
3/ poslední vysvědčení z předchozí ZŠ (u žáků cizinců ověřený překlad),
příp. žákovskou knížku
4/ příp. další podstatné dokumenty pro vzdělávání - zprávy z vyšetření v
PPP, lékařské zprávy ap.

 

 Žádost o snížení platby za ŠD