Přehled hlavních termínů ve školním roce 2017-2018

září

4.9. Zahájení nového školního roku, třídní schůzky 0.- 1.tř. 
4.9. 1. pedagogická rada - zahajovací
25.9. Třídní schůzky: 17:00 h. 0. - 5.tř., 18:00 h. 6.- 9.tř., konzultace
27.9. Ředitelské volno
28.9. Státní svátek
29.9. Ředitelské volno

 

říjen
2.10. Zahájení činnosti kroužků pořádaných školou
10.10. Exkurzní den II.st. k 1.PD Příroda a my a 1.projektový den I.st. Zvířata naší planety
16.10. 1.projektový den II.st. Příroda a my 
16.10. 2.pedagogická rada
26. - 27.10. Podzimní prázdniny

 
listopad
13.11. 3. pedagogická rada
17.11. Státní svátek
 

 
prosinec
12.12. 2. projekový den na I.st. - Vánoční dílny
13.12. 16:00 - 17:00 h.Tradiční vánoční výstava, prezentace prací žáků I.st.
13.12. 17:30 Vánoční koncert
19.12. Jednodenní zájezd do SRN - Drážďany (výběr ž. 8.-9.r.)
22.12. Ředitelské volno
23.12. - 2.1. Vánoční prázdniny


leden
3.1. Začíná vyučování v novém kalendářním roce 
15.1. 4. pedagogická rada a třídní schůzky 0. - 9.r., konzultace
bude upřesněno lyžařský kurz
22.1. STOP klasifikaci
31.1. Vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí


únor
2.2. Jednodenní pololetní prázdniny
5.2. - 11.2. Lyžařský kurz, hotel Semerink, Janov n. Jizerou
12. - 16.2. Jarní prázdniny
26.2. Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků, od 16 h. informační schůzka s rodiči
 

 

březen
29. - 30.3., 2.4. Velikonoční prázdniny a Velikonoce
5.3. Karneval v ŠD

 
duben

4.4. - 5 4.  Zápis do 1.ročníků pro šk.r. 2018/2019
3. - 6.4. Projektový týden na I.st. Kniha, můj kamarád
25.4. Exkurzní den Významná výročí naší země
23.4. 5. pedagogická rada
30.4. Ředitelské volno

 
květen
1.5. Svátek práce
3.5. 2.projektový den II.st. Významná výročí naší země
7.5. Ředitelské volno
8.5. Státní svátek
14.5. Třídní schůzky 0. - 9.tř., konzultace
15.5., 21.5.,22.5. Program Prvňáček 2018 pro přihlášené - pro přijaté děti do budoucích 1.roč.
16.5. Květinový den
28.5. - 1.6. Výjezd II.st. k plnění průřezových témat
30.5. - 6.6. Škola v přírodě I.st. (2.-5.r.)- CK Star Line, Svor u Nového Boru

 
červen
11.6. 6. pedagogická rada klasifikační
20.6. STOP klasifikaci
25.6. 7. pedagogická rada závěrečná
29.6. Vydání vysvědčení a ukončení školního roku