Bakaláři

Informační systém pro rodiče, žáky a učitele 
logo bakaláři

Tlačítko pro vstup do systému Bakaláři najdete dole na stránce, nejprve prosíme věnujte pozornost krátké informaci.
 

Jak získat přihlašovací jméno a heslo


Žáci: uživatelské jméno a heslo pro přístup žáka předává žákovi jeho třídní učitel

Zákonní zástupci (rodiče): Pokud potřebujete získat nové (přihlašujete se poprvé) nebo obnovit zapomenuté přihlašovací jméno a heslo pro zákonného zástupce, v obou případech klikněte na odkaz zapomenuté heslo, viz ilustrační obrázek:

prihlasovací obrazovka

K vytvoření přihlašovacího jména a hesla je nutné, aby škola měla v evidenci Vaší aktuální e-mailovou adresu. Pokud Vám program napíše, že zadaný mail nebyl v databázi školy nalezen: 

reakce systému na nesprávný email

postupujte dle odstavce níže „Jak aktualizovat kontaktní emailovou adresu“.

Přístupové údaje slouží pro přístup všech zákonných zástupců daného žáka. Zákonný zástupce, který přístupové údaje vytvoří, by je proto měl poskytnout ostatním zákonným zástupcům daného žáka. Pokud máte ve škole více dětí, postup opakujte, aby jste si vytvořili přístupové údaje i pro vstup do "žákovské knížky" dalšího dítěte.

 

Pokud se vám nedaří získat přístupové údaje pro zákonného zástupce, nebo se na celý postup chcete podívat podrobněji, můžete shlédnou videonávod pro rodiče.

Jak aktualizovat kontaktní emailovou adresu

Kontaktní e-mailovou adresu zákonného zástupce aktualizuje výhradně třídní učitel. Pokud potřebujete oznámit svojí aktuální e-mailovou adresu, učiňte tak prostřednictvím následujícího formuláře (formulář naleznete zde). Formulář vytiskněte, vyplněný a podepsaný předejte v papírové podobě třídnímu učiteli. Jakmile třídní učitel zaeviduje vaší aktuální e-mailovou adresu, budete ji moci použít k vytvoření nového či obnově zapomenutého hesla viz odstavec „Jak získat nové či obnovit zapomenuté heslo“.

Pokud vyplněný formulář pošlete e-mailem, nebude jej z důvodu ochrany osobních informací možné přijmout. Vyplněný a podepsaný formulář posílejte vždy v papírové podobě.