Aktuálně

20.2.

8:00 2.C Slánské hory

13:05 h. odchod VP Dějiny umění - výstava Kolbenka, P9 - Vysočany

 

21.2.

9:00 h. DDM P9, ČM, Generála Janouška 1060 - Olympiáda v Aj, účast J. Brůžek, 9.A

 

22.2.

9:40 h. školní parlament

 

23.2.

9:00 h. KD Krakov, představení Veselé taneční I. pro 0.A a 1.D

 

26.2.

Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků (2 časové termíny - 9 - 9:45 a 10 - 10:45 h.), org. Mgr. Krátká a Mgr. Kolečková

Bowlingový hrací den, doprovod žáků Mgr. Řačáková

od 16:00 h. Informační schůzka zástupců ZŠ s rodiči předškoláků, org. Mgr. Krátká a Mgr. Kolečková

 

28.2.

19:00 h. KMD Divadlo v Dlouhé, představení A. Jiráska Lucerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Vážení rodiče.

V důsledku  zvýšeného výskytu vší u žáků  se na vás obracíme se žádostí o kontrolu vlasů a o zajištění z vaší strany pečlivého odvšivení dětí přípravky, které zakoupíte v lékárně.

Pedikulosa (vši) je chápána jako infekční onemocnění.

Postižené dítě musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí v kolektivu (karanténa).

Rodiče jsou ihned telefonicky informováni a povinni neprodleně převzít dítě a zajistit jeho odvšivení.

Návrat do školního kolektivu je možný jen tehdy, je-li dítě naprosto bez hnid a vší.

Pokud rodiče toto nezajistí, je to možné chápat jako porušení zákona a z toho vyplývající následky.

Děkujeme za pochopení.

 

    info 1 - veš dětská

    info 2 - veš dětská

    info 3 - veš dětská 


 

 

     knihovna přímo v naší škole  smiley

 

 

 

 

Od roku 2014 má naše škola  zdarma pronajatý kontejner na textil, obuv a plyšové hračky.
Kontejner se vyváží 1x týdně a za každý 1kg dostane škola jednu korunu. Peníze můžeme použít na charitativní účely, např. na financování adopce. Firma, která nám kontejner pronajala, se zabývá distribucí oblečení do Klokánků a dalším zpracováním nepoužitelného k nošení na čisticí hadry.
Tašky vhazujte  do kontejneru u vchodu do ITC. Děkujeme. 

více<< 

 

  

 
English (auto-detected) » Czech