Aktuálně

 

 

 

Aktualizováno: 27.3.2020 ve 13:00

 

 

NÁKAZA

 • V případě prokázání názaky koronavirem, prosím, kontaktujte neprodleně vedení ZŠ.

 

 • Upozorňujeme, že v 1.A byla u jednoho žáka diagnostikována spálová angína.

 

 

OŠETŘOVNÉ

 • Žádosti o ošetřovné při péči o dítě NOVĚ do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení – školy budou vydávány:
  • pouze elektronicky

 

 

 

  

SAMOSTUDIUM ŽÁKŮ

 • Ve složkách jednotlivých tříd/ stránkách učitelů budou vyučujícími jednotlivých předmětů zadávána témata k samostudiu či procvičování.

 

 • Metody vyučování jsou plně v kompetencích jednotlivých učitelů – stejně jako ve škole. Všechny děti musí mít rovný přístup ke vzdělávání.

 

 

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

 • Vážení rodiče, na základě rozhodnutí zřizovatele školy, tj. Městské části Praha 9, se vzhledem k nynější situaci odkládá termín zápisu do prvních tříd (1. - 2.4.2020 - zrušeno).
 • Zápis bude probíhat bezkontaktní formou ve dnech 1. - 10.4.

 

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ A VÝJEZD II. STUPNĚ

 • Z důvodu nynější situace jsou tyto akce zrušeny.
 • Vrácení peněz budeme řešit po skončení nouzového stavu.

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Vážení strávníci, vaše příchozí platby na obědy, které nebudou z důvodu
  uzavření škol uvařeny, budou součástí vyúčtování stravného v červenci
  2020.
 • U plateb prováděných jednorázově odpadá povinnost prozatím na duben
  2020. 

 


                                                                                           Děkujeme za pochopení.

  

Mgr. Barbora Adámková

(zástupkyně ředitelky)

 

**********************************************************************************

 

 

 

 

 

Základní škola Litvínovská 500 z důvodu naplnění kapacity školy nepřijímá nové žáky.

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

 

***********************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
  

 

 

  


  

 

 

 

Tisková zpráva Hygienické stanice hl.m.Prahy k výskytu vší v pražských školních zařízeních

 

Vážení rodiče.

V důsledku  zvýšeného výskytu vší u žáků  se na vás obracíme se žádostí o kontrolu vlasů a o zajištění z vaší strany pečlivého odvšivení dětí přípravky, které zakoupíte v lékárně.

Pedikulosa (vši) je chápána jako infekční onemocnění.

Postižené dítě musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí v kolektivu (karanténa).

Rodiče jsou ihned telefonicky informováni a povinni neprodleně převzít dítě a zajistit jeho odvšivení.

Návrat do školního kolektivu je možný jen tehdy, je-li dítě naprosto bez hnid a vší.

Pokud rodiče toto nezajistí, je to možné chápat jako porušení zákona a z toho vyplývající následky.

Děkujeme za pochopení.

 

    info 1 - veš dětská

    info 2 - veš dětská

    info 3 - veš dětská 


 

 

     knihovna přímo v naší škole  smiley

 

 

 

 

Od roku 2014 má naše škola  zdarma pronajatý kontejner na textil, obuv a plyšové hračky.
Kontejner se vyváží 1x týdně a za každý 1kg dostane škola jednu korunu. Peníze můžeme použít na charitativní účely, např. na financování adopce. Firma, která nám kontejner pronajala, se zabývá distribucí oblečení do Klokánků a dalším zpracováním nepoužitelného k nošení na čisticí hadry.
Tašky vhazujte  do kontejneru u vchodu do ITC. Děkujeme. 

více<<