Aktuálně

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 28.12.2020 v 21:30

 

 

 

 

 

 

 

VÝUKA OD 4.1.2021

 

PREZENČNÍ: přípravná třída + 1. a 2. ročník:

 

 • Dle nařízení vlády je povolen vstup do školy od 4.1.2021 pouze žákům 1., 2. ročníků a žákům přípravné třídy, tzn. do školy se vrací k prezenčnímu vzdělávání třídy: 0.A, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C

 

 • dle nařízení MZ mají žáci po po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku na ústech i nosu, tzn. žáci mají s sebou min. 3 roušky na den a sáček na roušky použité

 

 • žáci se budou vzdělávat dle stejného rozvrhu jako byl před distanční výukou

 

 • ranní družina je ZRUŠENA, odpolední družina bude žákům k dispozici do 16:00 hodin

 

 • školní stravování bude obnoveno - všem dětem vzdělávajících se prezenčně budou obědy přihlášeny. Bližší informace naleznete na záložce Jídelna

 

 • bližší informace obdržíte od třídního učitele

 

 

DISTANČNÍ: 3. - 9. ročník

 

 • žáci se budou vzdělávat dle stávajícího rozvrhu s vyznačenými hodinami - distanční/online vzdělávání a samostudium

 

 • školní jídelna: automaticky budou odhlášeny obědy strávníkům, kteří přecházejí na distanční formu výuky. Bližší informace naleznete na záložce Jídelna

 

 • bližší informace obdržíte od třídního učitele

 

 

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka 

 

 

************************************************************************************

VÝUKA od 4.1.2021 ( = NEPLATÍ, NOVĚ VIZ VÝŠE )+ PŘÁNÍenlightened

 

Pokud epidemiologická situace dovolí, tak v týdnu od 4.1.2021 bude mít: 

 • prezenční výuku: 6.C + 7. ročník
 • distanční výuku: 6.AB + 8. ročník.

 

 

 

Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2021.

 

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

 

********************************************************************************

DNY VOLNA - 21. a 22.12.2020

 

 • Dny 21. a 22.12.2020 jsou dle nařízení MŠMT vyhlášené jako DNY VOLNA.

 

 • V tyto dny neprobíhá prezenční ani distanční výuka, není v provozu školní družina ani školní jídelna.

 

 • Všichni žáci a žákyně jdou naposledy do školy v pátek 18.12.2020.

 

 • Na dny 21.12. a 22.12.2020 mohou rodiče/zákonní zástupci čerpat ošetřovné.

 

 

 

 

 

*************************************************************************

Snížení úplaty za ŠD

 • bližší informace naleznete v záložce Družina

 

 

 

*************************************************************************

 

 

PREZENČÍ VÝUKA OD 30.11.2020

 

Vážení rodiče,

 • od 30.11. je obnovena prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročník

 

 • 6. - 8. ročník bude mít střídavou (rotační) výuku - tzn. jeden týden distanční, druhý týden prezenční výuku dle pokynů ředitelky školy
  • do školy v týdnu od 30.11. jde třída: 6.A,B + 8.A,B,C; distanční výuku budou mít tedy třídy 6.C + 7.A,B,C; v dalším týdnu se třídy vymění
   • všichni žáci se budou vzdělávat dle stejného rozvrhu jako byl před distanční výukou - bližší informace obdržíte od třídního učitele

 

 • dle nařízení MZ mají žáci po po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku na ústech i nosu, tzn. žáci mají s sebou min. 3 roušky na den.
  • Prosíme rodiče, aby svým dětem dali s sebou do školy i sáček na roušky použité - je zakázáno vyhazovat roušky do odpadkových košů (biologický odpad). Děkujeme!

 

 • ranní družina je ZRUŠENA, odpolední družina bude žákům k dispozici do 16:00 hodin

 

 • školní stravování - bližší informace i jídelníček naleznete na záložce Jídelna

 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslava Davidová

 

 

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

 • jsou přesunuty na týden od 30.11 - 4.12.2020 (po pedagogické radě)
 • bližší informace, tzn. přesný datum a čas třídní schůzky obdržíte od třídních učitelů svých dětí

 

 

 

 

Sdělení školní jídelny


Strávníkům, kteří platí obědy tzv. souhlasem s inkasem, nebude stržena z účtu platba na prosinec 2020. Obědy na tento měsíc přihlásíme a započítáme z přeplatku.


19. 11. 2020

Kotrbatá Hana, vedoucí ŠJ
 

 

********************************************************************************

  

PREZENČNÍ VÝUKA OD 18.11.2020 

 

 • Dle nařízení vlády je povolen vstup do školy od 18.11.2020 žákům 1., 2. ročníků a žákům přípravné třídy, tzn. do školy se vrací k prezenčnímu vzdělávání třídy: 0.A, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C

 

 • dle nařízení MZ mají žáci po po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku na ústech i nosu, tzn. žáci mají s sebou min. 3 roušky na den a sáček na roušky použité

 

 • žáci se budou vzdělávat dle stejného rozvrhu jako byl před distanční výukou - bližší informace obdržíte od třídního učitele

 

 • ranní družina je ZRUŠENA, odpolední družina bude žákům k dispozici do 16:00 hodin

 

 

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 2.11.2020

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat, že od 2.11.2020 bude naše škola pro distanční výuku používat:

 

 • platformu Microsoft 365, která umožňuje v aplikaci Teams bezpečné a šifrované videokonference, které budou denně dle rozvrhu tříd probíhat mezi žáky a učitelem

 

 • platformu Bakaláři pro ověřenou a šifrovanou komunikaci mezi školou - rodičem - žákem
  • Všichni rodiče by měli být již informováni třídním učitelem o aplikaci Komens - Bakaláři
  • rodiče žáků 1. stupně prosíme, aby se dle manuálu zaslaného na email třídním učitelem do Bakalářů co nejdříve přihlásili!

 

 • dále pro 2. stupeň vzdělávací portál EduKavkahttps://www.edukavka.cz/
  • žáci 2. stupně by tam měli být již svými rodiči zaregistrováni

 

 

 

Bližší informace o změně rozvrhu žáků a distační výuce Vám v brzké době pošlou třídní učitelé.

 

 

 

Chtěli bychom Vás upozornit, že novela školského zákona, tj. zákon č. 349/2020 Sb. ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.


Pokud tak žák nečiní, porušuje žák, potažmo rodič, zákon, který stanovuje MŠMT. Škola má vůči žákům ohlašovací povinnost, tzn. škola se pak řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

 

 

 

Možnost školního stravování od 2.11.2020

 

 • Z důvodu malého zájmu o vyzvedávání obědů v době distanční výuky tuto možnost rušíme. Všem zájemcům děkujeme a omlouváme se. 

za ŠJ Hana Kotrbatá  

 

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

**********************************************************************************

UZAVŘENÍ ŠKOLY od 14.10.2020

 

 • Od 14.10.2020 je dle nařízení Vlády ČR do odovolání škola uzavřena.

 

 • Školní jídelna nebude po dobu uzavření z provozních důvodů vařit. Školní strava bude hromadně žákům odhlášena.

 

 • Bližší informace k distanční výuce obdržíte od třídního učitele svého dítěte - prosíme sledujte web třídy, web učitele a aplikaci Komens - Bakaláři.

 

 

 • INERNETOVÉ CENTRUM je pro veřejnost uzavřeno.

 

 

 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

*********************************************************************************

 

DNY VOLNA V ŘÍJNU

 • MŠMT určilo 26. a 27. října jako dny VOLNA, na které navazují podzimní prázdniny, tzn. poslední týden v říjnu jsou žáci doma.

 

 

 

**********************************************************************************

 

 

 

POKYN ředitelky školy k DISTANČNÍ VÝUCE ve školním roce 2020/2021.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 18.9.2020 je dle nařízení MZ povinnost nosit roušku na 2. stupni ZŠ (6. - 9. třídy) i v době vyučování. Prosíme, nechť si žáci s sebou do školy přinesou min. 3 roušky na den v igelitovém sáčku. Děkujeme.  

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

 

 

Od 2.9. je škola otevřena od 7:30. V tuto dobu mohou žáci  jednotlivě vstupovat do školy a jít do své třídy.

 

 

 

 

Prosím, nechť VŠICHNI  sledují webové stránky své třídyhttp://www.litvinovska500.cz/tridy/

 

 

 

 

*************************************************************************

 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace týkající se koronaviru v Praze (zbarvení semaforu MZ ČR na oranžovou), ve snaze ochránit zdraví žáků a pedagogických i nepedagogických pracovníků se vedení školy rozhodlo, že od 1.9.2020 je povinnost všech přítomných v ZŠ Litvínovská 500 nosit ve veřejných prostorách (chodby, WC, jídelna) ROUŠKU či jinou ochrannou pomůcku přes ústa i nos.

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

**************************************************************************

 

 

 

 

Základní škola Litvínovská 500 z důvodu naplnění kapacity školy NEPŘIJÍMÁ nové žáky.

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

**************************************************************************

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

 

 • změna výdeje oběda první den neplánované nepřítomnosti strávníka:
  • změna času na 11,30 - 11,40 hodin,
  • změna místa výdeje tohoto oběda - vchod zásobovací rampou, kancelář školní jídelny

 

 

*************************************************************************

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
  

 

 

  


  

 

 

 

Tisková zpráva Hygienické stanice hl.m.Prahy k výskytu vší v pražských školních zařízeních

 

Vážení rodiče.

V důsledku  zvýšeného výskytu vší u žáků  se na vás obracíme se žádostí o kontrolu vlasů a o zajištění z vaší strany pečlivého odvšivení dětí přípravky, které zakoupíte v lékárně.

Pedikulosa (vši) je chápána jako infekční onemocnění.

Postižené dítě musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí v kolektivu (karanténa).

Rodiče jsou ihned telefonicky informováni a povinni neprodleně převzít dítě a zajistit jeho odvšivení.

Návrat do školního kolektivu je možný jen tehdy, je-li dítě naprosto bez hnid a vší - písemné potvrzení rodiči.

Pokud rodiče toto nezajistí, je to možné chápat jako porušení zákona a z toho vyplývající následky.

Děkujeme za pochopení.

 

    info 1 - veš dětská

    info 2 - veš dětská

    info 3 - veš dětská 


 

 

     knihovna přímo v naší škole  smiley

 

 

 

 

Od roku 2014 má naše škola  zdarma pronajatý kontejner na textil, obuv a plyšové hračky.
Kontejner se vyváží 1x týdně a za každý 1kg dostane škola jednu korunu. Peníze můžeme použít na charitativní účely, např. na financování adopce. Firma, která nám kontejner pronajala, se zabývá distribucí oblečení do Klokánků a dalším zpracováním nepoužitelného k nošení na čisticí hadry.
Tašky vhazujte  do kontejneru u vchodu do ITC. Děkujeme. 

více<<