Aktuálně

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 23.10.2020 v 11:30

 

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 2.11.2020

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat, že od 2.11.2020 bude naše škola pro distanční výuku používat:

 

 • platformu Microsoft 365, která umožňuje v aplikaci Teams bezpečné a šifrované videokonference, které budou denně dle rozvrhu tříd probíhat mezi žáky a učitelem

 

 • platformu Bakaláři pro ověřenou a šifrovanou komunikaci mezi školou - rodičem - žákem
  • Všichni rodiče by měli být již informováni třídním učitelem o aplikaci Komens - Bakaláři
  • rodiče žáků 1. stupně prosíme, aby se dle manuálu zaslaného na email třídním učitelem do Bakalářů co nejdříve přihlásili!

 

 • dále pro 2. stupeň vzdělávací portál EduKavkahttps://www.edukavka.cz/
  • žáci 2. stupně by tam měli být již svými rodiči zaregistrováni

 

 

 

Bližší informace o změně rozvrhu žáků a distační výuce Vám v brzké době pošlou třídní učitelé.

 

 

 

Chtěli bychom Vás upozornit, že novela školského zákona, tj. zákon č. 349/2020 Sb. ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.


Pokud tak žák nečiní, porušuje žák, potažmo rodič, zákon, který stanovuje MŠMT. Škola má vůči žákům ohlašovací povinnost, tzn. škola se pak řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

 

 

 

Možnost školního stravování od 2.11.2020

 

 • bližší informace naleznete ZDE a dále v záložce Jídelna

 

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

**********************************************************************************

UZAVŘENÍ ŠKOLY od 14.10.2020

 

 • Od 14.10.2020 je dle nařízení Vlády ČR do odovolání škola uzavřena.

 

 • Školní jídelna nebude po dobu uzavření z provozních důvodů vařit. Školní strava bude hromadně žákům odhlášena.

 

 • Bližší informace k distanční výuce obdržíte od třídního učitele svého dítěte - prosíme sledujte web třídy, web učitele a aplikaci Komens - Bakaláři.

 

 

 • INERNETOVÉ CENTRUM je pro veřejnost uzavřeno.

 

 

 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

*********************************************************************************

 

DNY VOLNA V ŘÍJNU

 • MŠMT určilo 26. a 27. října jako dny VOLNA, na které navazují podzimní prázdniny, tzn. poslední týden v říjnu jsou žáci doma.

 

 

 

**********************************************************************************

 

 

 

POKYN ředitelky školy k DISTANČNÍ VÝUCE ve školním roce 2020/2021.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 18.9.2020 je dle nařízení MZ povinnost nosit roušku na 2. stupni ZŠ (6. - 9. třídy) i v době vyučování. Prosíme, nechť si žáci s sebou do školy přinesou min. 3 roušky na den v igelitovém sáčku. Děkujeme.  

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

 

 

Od 2.9. je škola otevřena od 7:30. V tuto dobu mohou žáci  jednotlivě vstupovat do školy a jít do své třídy.

 

 

 

 

Prosím, nechť VŠICHNI  sledují webové stránky své třídyhttp://www.litvinovska500.cz/tridy/

 

 

 

 

*************************************************************************

 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace týkající se koronaviru v Praze (zbarvení semaforu MZ ČR na oranžovou), ve snaze ochránit zdraví žáků a pedagogických i nepedagogických pracovníků se vedení školy rozhodlo, že od 1.9.2020 je povinnost všech přítomných v ZŠ Litvínovská 500 nosit ve veřejných prostorách (chodby, WC, jídelna) ROUŠKU či jinou ochrannou pomůcku přes ústa i nos.

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

**************************************************************************

 

 

 

 

Základní škola Litvínovská 500 z důvodu naplnění kapacity školy NEPŘIJÍMÁ nové žáky.

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

**************************************************************************

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

 

 • změna výdeje oběda první den neplánované nepřítomnosti strávníka:
  • změna času na 11,30 - 11,40 hodin,
  • změna místa výdeje tohoto oběda - vchod zásobovací rampou, kancelář školní jídelny

 

 

*************************************************************************

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
  

 

 

  


  

 

 

 

Tisková zpráva Hygienické stanice hl.m.Prahy k výskytu vší v pražských školních zařízeních

 

Vážení rodiče.

V důsledku  zvýšeného výskytu vší u žáků  se na vás obracíme se žádostí o kontrolu vlasů a o zajištění z vaší strany pečlivého odvšivení dětí přípravky, které zakoupíte v lékárně.

Pedikulosa (vši) je chápána jako infekční onemocnění.

Postižené dítě musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí v kolektivu (karanténa).

Rodiče jsou ihned telefonicky informováni a povinni neprodleně převzít dítě a zajistit jeho odvšivení.

Návrat do školního kolektivu je možný jen tehdy, je-li dítě naprosto bez hnid a vší - písemné potvrzení rodiči.

Pokud rodiče toto nezajistí, je to možné chápat jako porušení zákona a z toho vyplývající následky.

Děkujeme za pochopení.

 

    info 1 - veš dětská

    info 2 - veš dětská

    info 3 - veš dětská 


 

 

     knihovna přímo v naší škole  smiley

 

 

 

 

Od roku 2014 má naše škola  zdarma pronajatý kontejner na textil, obuv a plyšové hračky.
Kontejner se vyváží 1x týdně a za každý 1kg dostane škola jednu korunu. Peníze můžeme použít na charitativní účely, např. na financování adopce. Firma, která nám kontejner pronajala, se zabývá distribucí oblečení do Klokánků a dalším zpracováním nepoužitelného k nošení na čisticí hadry.
Tašky vhazujte  do kontejneru u vchodu do ITC. Děkujeme. 

více<<