Aktuálně

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Vzhledem k přechodu na nový školní web během září nejsou a nebudou aktualizovány jiné záložky než tato AKTUÁLNĚ. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

KALENDÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 19.9.2021 v  21:20

 

 

 

 

 

KARANTÉNA 7.B + několik žáků z 7.A,C

Informujeme Vás, že třída 7.B a několik žáků ze 7.A,C je od 17.9. do 28.9. včetně v karanténě.

 

 

 

 

 

 

PRODEJ ČIPŮ PRO STRÁVNÍKY 1. TŘÍD

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA - NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ.

 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO 1. ROČNÍKY - 1. ŠKOLNÍ DEN - naleznete ZDE

 

 

 

 

PROVOZ KANCELÁŘE ŠJ

 

 • Přihlášku ke stravování nového strávníka - platí pro 2. - 9. ročník - podávejte v kanceláři ŠJ od 2.9. vždy v čase 7:00 - 8:00. Čip na obědy zaplatíte hotově, vyžadujeme přesnou částku 115 Kč. Přihlášku podávejte nejpozději jeden pracovní den před započetím stravování.

 

 • Děti z přípravné třídy a z 1. tříd budou k přihlášení stravování vyzváni.

 

 • Strávníci, kteří se u nás již stravovali, přihlášku nepodávají, splatnost obědů je 25.8. předem.

 

 • Všechny další informace naleznete na webových stránkách školy - JÍDELNA, provozní řád, případně aktuality.

 

 • Kontakt do kanceláře školní jídeln:
  • telefon 286887224
  • email: hana.kotrbata@litvinovska.casablanca.cz

 

Hana Kotrbatá, vedoucí ŠJ

 

 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. , 6. a 9. září

 

 • přípravná třída + žáci 1. ročníku budou testování ve dnech: 2., 6. a 9. září

 

 

 

 

*******************************************************************************************

 

OČKOVÁNÍ ŽÁKŮ - 12+

Bližší infomace naleznete ZDE.

 

 

 

 

 

 

ROZŘAZENÍ PRVŇÁKŮ DO TŘÍD

Rozřazení žáků do 1. tříd bude vyvěšeno na vývěsce před vchodem do budovy školy nejpozději 1. září.

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 22.6.2021 v 08:20

 

 

 

 

 

 

INFORMACE - ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vrácení čipů odcházejícíh žáků + vydávání obědů v posledním týdnu naleznete v záložce JÍDELNA.

 

 

 

********************************************************************************************

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Od 14.6.2021 12:00 do 18.6.2021 12:00 probíhají volby do škoské rady.

Zákonní zástupci žáků ZŠ Litvínovská 500 mohou po přihlášení do Bakalářů volit zástupce do školské rady - pod záložkou ANKETA.

 

 

 

 

 

 

 ZMĚNA ÚPLATY ZA ŠD za období DUBE - ČERVEN 2021

 

 

 

*************************************************************************************

 

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU - šk. rok 2021/2022 naleznete ZDE

 

 

 

**************************************************************************************

 

VÝUKA OD 17.5.2021

 

 • od 17. května bude bez rotací fungovat 1. i 2. stupeň ZŠ

 

 • ranní družina je ZRUŠENA, odpolední družina bude žákům k dispozici do 16:00 hodin

 

 • v pondělí 17.5. se žáci budou testovat Ag "nosním" testem, ve čtvrtek 20.5. se bude odevzdávat PCR "slinný" test, který nově bude platný 14 dnů, viz nový Manuál MŠMT od 17.května
  • poté se každých 14 dnů již bude provádět PCR "slinný" test, který se bude odevzdávat ve ČT (tzn. 20.5., 3.6. a 17.6.)

 

 • budou přihlášeny obědy všem strávníkům do výše finančních prostředků ve stravném
  • další informace o stravování naleznete na záložce JÍDELNA

 

 

Ing. Jaroslava Davidová

ředitelka školy

 

 

***************************************************************************************


VÝUKA 7.5. + ODEVZDÁVÁNÍ PCR TESTŮ

Dobrý den,

vodovod je již opraven, prezenční výuka 7.5. se tedy bude normálně konat. PCR (slinné) testy se budou ráno vybírat - 0.A, 2.A, 3.A., 4.ABCD, 5.ABC.

 

 

Ing. Jaroslava Davidová

ředitelka školy

 

 

 

***************************************************************************************

 

VÝUKA OD 3.5.2021

 

Vážení rodiče,

od 3.5. bude i na 2. stupni ZŠ probíhat rotační výuka, tzn. po týdnu se bude se střídat prezenční a distanční výuka.

 

Prezenční výuku od 3.5. bude mít třída:

0.A
1.A,B,C
2.B,C
3.B,C

7.A,B,C

8.A,B,C

 


Jedná se o rotační výuku celých tříd, tzn. v dalším týdnu (10. - 14.5.) se třídy vymění a nastoupí k prezenční výuce třídy:

0.A
2.A
3.A
4.A,B,C,D
5.A,B,C,D

6.A,B,C

9.A,B

 


Přikládáme odkaz MŠMT na veškeré bližší informace k otevření škol od 12.4.2021 - KLIK ZDE.

 

Testování žáků ve škole by mělo probíhat následující formou, viz videa ZDE.

 

Dle nařízení MZ mají žáci po celou dobu pobytu ve škole nasazenou chirurgickou roušku (ne látkovou!) na ústech i nosu.

 

Informace ke školnímu stravování naleznete ZDE.

 

Škola je otevřena od 7:40. V tuto dobu mohou žáci jednotlivě vstupovat do školy a jít do své třídy.

 

Ranní družina je ZRUŠENA, odpolední družina bude žákům k dispozici do 16:00 hodin.


Další důležité informace týkající se otevření školy a nástupu žáků k prezenční výuce obdržíte od třídního učitele svého dítěte.

 

 

Ing. Jaroslava Davidová

ředitelka školy 

 

************************************************************************************

 

 

VÝUKA OD 12.4.2021

 

Vážení rodiče,

od 12.4. bude na 1. stupni ZŠ probíhat rotační výuka, tzn. po týdnu se bude se střídat prezenční a distanční výuka.

Prezenční výuku od 12.4. bude mít třída:

 • 0.A
 • 2.A
 • 3.A
 • 4.A,B,C,D
 • 5.A,B,C,D

 

Jedná se o rotační výuku celých tříd, tzn. v dalším týdnu (19. - 23.4.) se třídy vymění a nastoupí k prezenční výuce třídy:

 • 0.A
 • 1.A,B,C
 • 2.B,C
 • 3.B,C 

 

Přikládáme odkaz MŠMT na veškeré bližší informace k otevření škol od 12.4.2021 - KLIK ZDE.

 

Testování žáků ve škole by mělo probíhat následující formou, viz videa ZDE.

 

Dle nařízení MZ mají žáci po celou dobu pobytu ve škole nasazenou chirurgickou roušku (ne látkovou!) na ústech i nosu.

 

Informace ke školnímu stravování naleznete ZDE.

 

Škola je otevřena od 7:40. V tuto dobu mohou žáci jednotlivě vstupovat do školy a jít do své třídy.

 

Ranní družina je ZRUŠENA, odpolední družina bude žákům k dispozici do 16:00 hodin.
 

Další důležité informace týkající se otevření školy a nástupu žáků k prezenční výuce obdržíte od třídního učitele svého dítěte.

 

 

Ing. Jaroslava Davidová

ředitelka školy

 

 

 

***********************************************************************************

 

 

 

Vážení rodiče,

blíží se dlouho očekávaný návrat části žáků do škol. Od 12. 4. 2021 je za přísných podmínek umožněna osobní přítomnost části žáků ve školách.

 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o povinném testování žáků, které je v současné době podmínkou pro prezenční formu výuky, a to jak v ZŠ, tak v MŠ.

 

Dle nařízení vlády a dle pokynů MŠMT bude testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců probíhat v případě antigenního testování pravidelně 2x týdně či 1× týdně v případě použití RT-PCR testů. Pro první návrat žáků v pondělí 12.4.2021 je povinné použít antigenní testy (více informací na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021).

 

Školy a školky v naší městské části obdržely testy Lepu Medical – Antigen Rapid Test Kit. Tento test bude proveden formou samoodběru 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).

 

LEPU test - nejdůležitější informace k samoodběru:

 • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem.
 •  Výtěrová tyčinka se vloží do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A).
 • Do testu se nakape 6 kapek přiloženého roztoku.
 • Běží odečtový čas v délce 15 minut. (Více informací včetně videonávodu na tomto odkazu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.)

 

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1. - 3. ročníků 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou, nejlépe rodičem. Pedagogický personál nesmí testy provádět. Vzhledem k věku dětí a žáků, náročnosti testování a zmírnění možných nežádoucích vlivů testování na psychiku dítěte budeme rádi, aby se testování účastnil nejlépe jeden ze zákonných zástupců či jím pověřená osoba.

 

Uvědomujeme si vážnost epidemické situace v ČR, zároveň však vnímáme neúnosnost současného stavu dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického a sociálního. Prezenční způsob výuky je nenahraditelný a sebelepší způsob distančního vzdělávání jej nemůže nahradit. Zároveň si uvědomujeme náročnost současného povinného testování nejen pro žáky, ale i pro Vás, zákonné zástupce.

 

S výše uvedeným testováním se neztotožňujeme, nechceme, aby se ze škol stala odběrová místa na COVID – 19. Samotné antigenní testy dodané MŠMT od čínských výrobců Lepu Medical nebo Singclean nepovažujeme za dostatečně spolehlivé pro bezpečný návrat žáků, zvláště když může tento antigenní test být falešně pozitivní.

 

Podporujeme neinvazivní testování PCR metodou ze slin jako jedinou bezpečnou a spolehlivou cestu pro návrat dětí do škol.

 

Navrhujeme alternativní způsob testování - „PCR metoda ze slin“

 

Jak by to mohlo fungovat?:

 • Dítě si ráno v bezpečí domova „naplive“ do zkumavky.
 • Zákonný zástupce zadá osobní údaje a QR kód zkumavky do aplikace (případně zajistí škola).
 • Dítě po příchodu odevzdá zkumavku paní učitelce ke svozu do laboratoře.

Výhody tohoto způsobu testování

 • Dítě není stresováno nepříjemným odběrem z nosu
 • Zákonný zástupce ještě ten den obdrží zprávu o výsledku testu, v případě pozitivního nálezu i informaci o mutaci COVID -19.

 

V námi navrhovaném případě zákonný zástupce nemusí doprovázet žáka do školy, nemusí 15 minut čekat na výsledek testu (u mladších žáků). Testování v domácím prostředí je pro děti komfortnější a celková zátěž pro psychiku dítěte minimální.

 

V současné době nám však toto testování systém navržený MŠMT neumožňuje. Do škol byly dodány pouze antigenní testy na výtěr z nosohltanu. Jiné testy ani jiný způsob testování nejsou hrazeny.

 

Je nám to velice líto, že v týdnu od 12. 4. 2021 budou muset být žáci základních škol v naší městské části testováni výhradně způsobem a testy dodanými MŠMT. Společným cílem školek, škol a MČ P9 je možnost testování žáků výše navrhovanou neinvazivní PCR metodou ze slin, která je přesnější, spolehlivější, ale především nejméně zatěžující pro děti a jejich rodiny.

 

Věříme, že Vy, rodiče, jste dostatečně zodpovědní, vkládáme ve Vás plnou důvěru a myslíme si, že je cílem nás všech především zdraví a bezpečnost našich dětí, proto považujeme domácí testování za vhodné.

 

Budeme velice rádi, když nás v našem záměru podpoříte!

 

Děkujeme!

 

Za Městskou část Praha 9 

Mgr. Tomáš Portlík - starosta

Ing. Zdeněk Davídek – radní pro oblast školství

 

 

Za ZŠ zřizované MČ Praha 9

Ing. Jaroslava Davidová – ředitelka ZŠ Litvínovská 500

RNDr. Věra Cyprichová – ředitelka ZŠ Litvínovská 600

Ing. Tereza Štaubrová – ředitelka ZŠ Novoborská

Mgr. Michal Vítek – ředitel Základní a Mateřské školy Na Balabence

PaeDr. Alena Nídlová – ředitelka ZŠ Špitálská

 

 

Za MŠ zřizované MČ Praha 9

Renata Šindelářová – ředitelka MŠ Kovářská

Mgr. Hana Šolcová – ředitelka MŠ Litvínovská 490

Jitka Vilímovská – ředitelka MŠ Novoborská

Bc. Libuše Kopecká – ředitelka MŠ Pod Krocínkou

Petra Jindráčková – ředitelka MŠ Šluknovská

Mgr. Miroslava Karásková – ředitelka MŠ U Nové školy

Marie Ledererová – ředitelka MŠ U Vysočanského pivovaru

Bc. Renáta Šibravová – ředitelka MŠ Veltruská

Bc. Kateřina Navarová – ředitelka MŠ Kytlická

 

 

 

 

 

**********************************************************************************

 

 


Školní stravování od 10.3.2021

 • Od 10. 3. 2021 nabízí naše školní jídelna stravování formou vyzvednutí oběda.
   
 • Od 8. 3. 2021 mají všichni strávníci obědy odhlášeny. Zájemci o odebírání teplého pokrmu bez polévky si je musí opětovně přihlásit na adrese hana.kotrbata@litvinovska.casablanca.cz a to nejpozději do 8. 3. 2021 do 15 hodin.

 

 • Náhradní jídelníček bude zveřejněn 9. 3. 2021 na strava.cz, č. jídelny 0083
   
 • 8.3. v 15:10: Vzhledem k nízkému zájmu o odnášku oběda tuto možnost rušíme. I nadalé mají všichni strávníci obědy odhlášené. Při změně situace Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy. Děkujeme za pochopení.
   

vedoucí ŠJ, Hana Kotrbatá

 

 

VÝUKA OD 8.3.32021 (po jarních prázdninách)

 

 • dle nařízení Vlády ČR - vzhledem k vážné aktuální epidemiologické situaci - je škola do 21.3.2021 uzavřena

 

 • přecházíme tedy na distanční způsob vzdělávání ve všech třídách

 

 • Školní jídelna nebude po dobu uzavření z provozních důvodů vařit. Školní strava bude hromadně žákům odhlášena.

 

 

 • Bližší informace k distanční výuce obdržíte od třídního učitele svého dítěte - prosíme sledujte web třídy, web učitele a aplikaci Komens - Bakaláři.

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝUKA OD 15.2.2021

Škola zůstává v režimu jako doposud, tzn. prezenční výuku mají pouze žáci 0. - 2. tříd, ostatní žáci mají výuku distanční.

 

Ing. Jaroslava Davidová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

KARANTÉNA 1.C

Informujeme Vás, že třída 1.C je od 5.2. v karanténě - bližší informace poskytne zákonným zástupcům žáků třídní učitelka po kontaktování hygienickou stanicí.

 

 

Ing. Jaroslava Davidová

 

 

 

 SNÍŽENÍ ÚPLATY od ledna 2021 za ŠD

 

 

 

 

 

VÝUKA OD 4.1.2021

 

PREZENČNÍ: přípravná třída + 1. a 2. ročník:

 

 • Dle nařízení vlády je povolen vstup do školy od 4.1.2021 pouze žákům 1., 2. ročníků a žákům přípravné třídy, tzn. do školy se vrací k prezenčnímu vzdělávání třídy: 0.A, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C

 

 • dle nařízení MZ mají žáci po po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku na ústech i nosu, tzn. žáci mají s sebou min. 3 roušky na den a sáček na roušky použité

 

 • žáci se budou vzdělávat dle stejného rozvrhu jako byl před distanční výukou

 

 • ranní družina je ZRUŠENA, odpolední družina bude žákům k dispozici do 16:00 hodin

 

 • školní stravování bude obnoveno - všem dětem vzdělávajících se prezenčně budou obědy přihlášeny. Bližší informace naleznete na záložce Jídelna

 

 • bližší informace obdržíte od třídního učitele

 

 

DISTANČNÍ: 3. - 9. ročník

 

 • žáci se budou vzdělávat dle stávajícího rozvrhu s vyznačenými hodinami - distanční/online vzdělávání a samostudium

 

 • školní jídelna: automaticky budou odhlášeny obědy strávníkům, kteří přecházejí na distanční formu výuky. Bližší informace naleznete na záložce Jídelna

 

 • bližší informace obdržíte od třídního učitele

 

 

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka 

 

 

************************************************************************************

VÝUKA od 4.1.2021 ( = NEPLATÍ, NOVĚ VIZ VÝŠE )+ PŘÁNÍenlightened

 

Pokud epidemiologická situace dovolí, tak v týdnu od 4.1.2021 bude mít: 

 • prezenční výuku: 6.C + 7. ročník
 • distanční výuku: 6.AB + 8. ročník.

 

 

 

Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2021.

 

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

 

********************************************************************************

DNY VOLNA - 21. a 22.12.2020

 

 • Dny 21. a 22.12.2020 jsou dle nařízení MŠMT vyhlášené jako DNY VOLNA.

 

 • V tyto dny neprobíhá prezenční ani distanční výuka, není v provozu školní družina ani školní jídelna.

 

 • Všichni žáci a žákyně jdou naposledy do školy v pátek 18.12.2020.

 

 • Na dny 21.12. a 22.12.2020 mohou rodiče/zákonní zástupci čerpat ošetřovné.

 

 

 

 

 

*************************************************************************

Snížení úplaty za ŠD

 • bližší informace naleznete v záložce Družina

 

 

 

*************************************************************************

 

 

PREZENČÍ VÝUKA OD 30.11.2020

 

Vážení rodiče,

 • od 30.11. je obnovena prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročník

 

 • 6. - 8. ročník bude mít střídavou (rotační) výuku - tzn. jeden týden distanční, druhý týden prezenční výuku dle pokynů ředitelky školy
  • do školy v týdnu od 30.11. jde třída: 6.A,B + 8.A,B,C; distanční výuku budou mít tedy třídy 6.C + 7.A,B,C; v dalším týdnu se třídy vymění
   • všichni žáci se budou vzdělávat dle stejného rozvrhu jako byl před distanční výukou - bližší informace obdržíte od třídního učitele

 

 • dle nařízení MZ mají žáci po po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku na ústech i nosu, tzn. žáci mají s sebou min. 3 roušky na den.
  • Prosíme rodiče, aby svým dětem dali s sebou do školy i sáček na roušky použité - je zakázáno vyhazovat roušky do odpadkových košů (biologický odpad). Děkujeme!

 

 • ranní družina je ZRUŠENA, odpolední družina bude žákům k dispozici do 16:00 hodin

 

 • školní stravování - bližší informace i jídelníček naleznete na záložce Jídelna

 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslava Davidová

 

 

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

 • jsou přesunuty na týden od 30.11 - 4.12.2020 (po pedagogické radě)
 • bližší informace, tzn. přesný datum a čas třídní schůzky obdržíte od třídních učitelů svých dětí

 

 

 

 

Sdělení školní jídelny


Strávníkům, kteří platí obědy tzv. souhlasem s inkasem, nebude stržena z účtu platba na prosinec 2020. Obědy na tento měsíc přihlásíme a započítáme z přeplatku.


19. 11. 2020

Kotrbatá Hana, vedoucí ŠJ
 

 

********************************************************************************

  

PREZENČNÍ VÝUKA OD 18.11.2020 

 

 • Dle nařízení vlády je povolen vstup do školy od 18.11.2020 žákům 1., 2. ročníků a žákům přípravné třídy, tzn. do školy se vrací k prezenčnímu vzdělávání třídy: 0.A, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C

 

 • dle nařízení MZ mají žáci po po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku na ústech i nosu, tzn. žáci mají s sebou min. 3 roušky na den a sáček na roušky použité

 

 • žáci se budou vzdělávat dle stejného rozvrhu jako byl před distanční výukou - bližší informace obdržíte od třídního učitele

 

 • ranní družina je ZRUŠENA, odpolední družina bude žákům k dispozici do 16:00 hodin

 

 

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 2.11.2020

 

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat, že od 2.11.2020 bude naše škola pro distanční výuku používat:

 

 • platformu Microsoft 365, která umožňuje v aplikaci Teams bezpečné a šifrované videokonference, které budou denně dle rozvrhu tříd probíhat mezi žáky a učitelem

 

 • platformu Bakaláři pro ověřenou a šifrovanou komunikaci mezi školou - rodičem - žákem
  • Všichni rodiče by měli být již informováni třídním učitelem o aplikaci Komens - Bakaláři
  • rodiče žáků 1. stupně prosíme, aby se dle manuálu zaslaného na email třídním učitelem do Bakalářů co nejdříve přihlásili!

 

 • dále pro 2. stupeň vzdělávací portál EduKavkahttps://www.edukavka.cz/
  • žáci 2. stupně by tam měli být již svými rodiči zaregistrováni

 

 

 

Bližší informace o změně rozvrhu žáků a distační výuce Vám v brzké době pošlou třídní učitelé.

 

 

 

Chtěli bychom Vás upozornit, že novela školského zákona, tj. zákon č. 349/2020 Sb. ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.


Pokud tak žák nečiní, porušuje žák, potažmo rodič, zákon, který stanovuje MŠMT. Škola má vůči žákům ohlašovací povinnost, tzn. škola se pak řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

 

 

 

Možnost školního stravování od 2.11.2020

 

 • Z důvodu malého zájmu o vyzvedávání obědů v době distanční výuky tuto možnost rušíme. Všem zájemcům děkujeme a omlouváme se. 

za ŠJ Hana Kotrbatá  

 

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

**********************************************************************************

UZAVŘENÍ ŠKOLY od 14.10.2020

 

 • Od 14.10.2020 je dle nařízení Vlády ČR do odovolání škola uzavřena.

 

 • Školní jídelna nebude po dobu uzavření z provozních důvodů vařit. Školní strava bude hromadně žákům odhlášena.

 

 • Bližší informace k distanční výuce obdržíte od třídního učitele svého dítěte - prosíme sledujte web třídy, web učitele a aplikaci Komens - Bakaláři.

 

 

 • INERNETOVÉ CENTRUM je pro veřejnost uzavřeno.

 

 

 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

*********************************************************************************

 

DNY VOLNA V ŘÍJNU

 • MŠMT určilo 26. a 27. října jako dny VOLNA, na které navazují podzimní prázdniny, tzn. poslední týden v říjnu jsou žáci doma.

 

 

 

**********************************************************************************

 

 

 

POKYN ředitelky školy k DISTANČNÍ VÝUCE ve školním roce 2020/2021.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 18.9.2020 je dle nařízení MZ povinnost nosit roušku na 2. stupni ZŠ (6. - 9. třídy) i v době vyučování. Prosíme, nechť si žáci s sebou do školy přinesou min. 3 roušky na den v igelitovém sáčku. Děkujeme.  

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

 

 

 

 

Od 2.9. je škola otevřena od 7:30. V tuto dobu mohou žáci  jednotlivě vstupovat do školy a jít do své třídy.

 

 

 

 

Prosím, nechť VŠICHNI  sledují webové stránky své třídyhttp://www.litvinovska500.cz/tridy/

 

 

 

 

*************************************************************************

 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace týkající se koronaviru v Praze (zbarvení semaforu MZ ČR na oranžovou), ve snaze ochránit zdraví žáků a pedagogických i nepedagogických pracovníků se vedení školy rozhodlo, že od 1.9.2020 je povinnost všech přítomných v ZŠ Litvínovská 500 nosit ve veřejných prostorách (chodby, WC, jídelna) ROUŠKU či jinou ochrannou pomůcku přes ústa i nos.

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

**************************************************************************

 

 

 

 

Základní škola Litvínovská 500 z důvodu naplnění kapacity školy NEPŘIJÍMÁ nové žáky.

 

Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka

 

**************************************************************************

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

 

 • změna výdeje oběda první den neplánované nepřítomnosti strávníka:
  • změna času na 11,30 - 11,40 hodin,
  • změna místa výdeje tohoto oběda - vchod zásobovací rampou, kancelář školní jídelny

 

 

*************************************************************************

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
  

 

 

  


  

 

 

 

Tisková zpráva Hygienické stanice hl.m.Prahy k výskytu vší v pražských školních zařízeních

 

Vážení rodiče.

V důsledku  zvýšeného výskytu vší u žáků  se na vás obracíme se žádostí o kontrolu vlasů a o zajištění z vaší strany pečlivého odvšivení dětí přípravky, které zakoupíte v lékárně.

Pedikulosa (vši) je chápána jako infekční onemocnění.

Postižené dítě musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí v kolektivu (karanténa).

Rodiče jsou ihned telefonicky informováni a povinni neprodleně převzít dítě a zajistit jeho odvšivení.

Návrat do školního kolektivu je možný jen tehdy, je-li dítě naprosto bez hnid a vší - písemné potvrzení rodiči.

Pokud rodiče toto nezajistí, je to možné chápat jako porušení zákona a z toho vyplývající následky.

Děkujeme za pochopení.

 

    info 1 - veš dětská

    info 2 - veš dětská

    info 3 - veš dětská 


 

 

     knihovna přímo v naší škole  smiley

 

 

 

 

Od roku 2014 má naše škola  zdarma pronajatý kontejner na textil, obuv a plyšové hračky.
Kontejner se vyváží 1x týdně a za každý 1kg dostane škola jednu korunu. Peníze můžeme použít na charitativní účely, např. na financování adopce. Firma, která nám kontejner pronajala, se zabývá distribucí oblečení do Klokánků a dalším zpracováním nepoužitelného k nošení na čisticí hadry.
Tašky vhazujte  do kontejneru u vchodu do ITC. Děkujeme. 

více<<